Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gonyoskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahisi İle İlişkili Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Türk Oftalmoloji Derneği 45. Kış Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 21 January 2024, pp.1-2

İleri Evre Glokom Olgularında Gonyoskopi-Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahisinin Etkinliği

Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.1-2

Zon 1 Prematüre Retinopatisi: Refere bir klinikte tanı, tedavi, takip ve anatomik sonuçlar

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 January 2023, pp.1-2

Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu

Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1-2

Hızlandırılmış korneal kollajen çapraz bağlama tedavisinden sonra kornea dansitometrisi değişiklikleri

Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1-2

Parsiyel Gonyoskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi (GATT) Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Sonuçlarımız

18. TOD Mart Sempozyumu "Her Yönüyle Optik Sinir Hastalıkları", Trabzon, Turkey, 22 - 24 April 2022, pp.10

Çocukluk Çağı İnfant Dönemi Torpedo Makulopati Olgularının Klinik Değerlendirmesi

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 33. SANAL YAZ SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 September 2021, pp.1-2

ATİPİK KLİNİK KARAKTERİSTİK GÖZLENEN PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLGULARINDA GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ SANAL 43. BAHAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2021, pp.1-2

Primer açık açılı glokomda micropulse lazer trabekuloplasti tedavisinin kısa dönem etkinliği

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİLEŞİK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1-2

Kliniğimizde İmplante Ettiğimiz Trinova Trifocal Göz İçi Merceğinin Klinik ve Görsel Sonuçları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 3. CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019

Prematüre Retinopatisi Öyküsü Olan Olgularda 5-yaş Fonksiyonel ve Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. KIŞ SEMPOZYUMU Refraksiyonda Uygulamalar: Gözlükten Cerrahiye, Eskişehir, Turkey, 18 - 20 January 2019

Sfilitik Posterior Plakoid Koryoretinitle Örtüşen Santral Seröz Koryoretinopatili Olgu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularda Oküler Kan Akım Analiz Bulguları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

Bietti Kristalin Distrofili bir hastada zamanla koroid kalınlığındaki değişimler

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

Sağlıklı Bireylerde Hiperbarik Oksijen Sonrası Subfoveal Koroid Kalınlığı Değişimi

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

Pediatrik hastalarda 23 G pars plana vitrektomi sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 37. KIŞ SEMPOZYUMU, PEDİATRİK OFTALMOLOJİ, ANTALYA, Turkey, 22 - 24 January 2016

Yüksek doğum ağırlıklı olgularda Zon I prematüre retinopatisi Klinik özellikler ve tedavi sonuçları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 49. ULUSAL KONGRESİ, İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 4 - 08 November 2015

Her vasküler kıvrım artışı plus hastalık mıdır

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 49. ULUSAL KONGRESİ, İSTANBUL, Turkey, 4 - 08 November 2015

Diyabetli çocuklarda oküler yüzey analiz bulguları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 49. ULUSAL KONGRESİ, İSTANBUL, Turkey, 4 - 08 November 2015 Sustainable Development

Ranibizumab treatment in a patient with diabetic macular edema.

The 6th World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), Sorrento, Italy, 26 - 29 March 2015, pp.7 Sustainable Development

Intravitreal Bevacizumab Monotherapy for Zone I Retinopathy of Prematurity

14th ESASO Retina Academy, Istanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014, vol.232, pp.46 Creative Commons License

Doğumdan Sonra iki Taraflı Görme Azalması İki Olgu Ağır Preeklampsi ve HELLP Sendromu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 48. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 5 - 09 November 2014

Astım ve veya rinitli çocuklarda allerjik konjonktivit sıklığı

9. ULUSAL ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, KKTC, Turkey, 23 - 26 April 2014

Prematürite retinopatisinde lazer tedavisi

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Prematüre infantlarda merkezi korneal kalınlık analizi

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 6 - 10 November 2013

İntravitreal bevacizumab deneyimimiz

21. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ (UNEKO-21), Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2013

Lens luksasyonunu takiben yıllar sonra ortaya çıkan afakik glokom

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 45. ULUSAL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 October 2011

Kliniğimizdeki prematüre retinopatisi muayene sonuçları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 44. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 September - 03 November 2010

Son bir yıldaki prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 43. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 11 - 15 November 2009

Glokomlu olgulardaki pulsatil oküler kan akımı değerleri

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 42. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 19 - 23 November 2008

Posterior mikroftalmide ultrasonik biomikroskopi UBM bulguları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 41. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Books & Book Chapters

Parkinson hastalığında optik koherens tomografi

in: NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ, Dr. Nuray Can Usta,Dr. Betül Önal Günay, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.13-25, 2023

Oküler hipotoni

in: GLOKOM ANALİZİ - OLGULAR BAZINDA YAKLAŞIM, Nevbahar Tamçelik, Editor, Anadolu Yayınları, Ankara, pp.451-455, 2022

Metrics

Publication

138

Citation (WoS)

387

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

360

H-Index (Scopus)

10

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals