Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”TÜRK KADININI İLK FEMİNAL ADIMI: TANZİMAT DÖNEMİ”

KÜLLİYE, sa.75, ss.33-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel Kimlik Paniği ve Nesne-Özne Çatışması: Kahramanlar Hep Erkek

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.161-183, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”PARANTEZLENEN BENLİKLER:SABAHATTİN ALİ ROMANLARINDA KADINLAR”

HECE, sa.253, ss.477-495, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜTÜN KAPILARI ANKARA'YA AÇILAN YAZAR: BARIŞ BIÇAKÇI

ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, ss.131-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütün Kapıları Ankara’ya Açılan Yazar: Barış Bıçakçı

ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.131-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÖYLEMDEN İZLEĞE İRONİ: DUBLÖRÜN DİLEMMASI

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, cilt.1, ss.47-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALGIYLA İMGENİN AYRILMAZLIĞINDAKİ ATEŞ: AHMET HAŞİM ŞİİRLERİNDE KADIN

HECE DERGİSİ, cilt.1, sa.241, ss.39-55, 2017 (Hakemsiz Dergi)

ALGIYLA İMGENİN AYRILMAZLIĞINDAKİ ATEŞ: AHMET HAŞİM’xxİN ŞİİRLERİNDE KADIN

HECE-AHMET HAŞİM ÖZEL SAYISI, cilt.21, sa.241, ss.39-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EDEBİYAT VE GERÇEKLİK

KÜLLİYE DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitten Anlama: Çırpınırdın Karadeniz Şiirini Göstergebilimsel Açıdan Okuma

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.64-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EŞİKTEKİ ERKEK(LİK): ÇC HİKAYESİNİN ERKEK(LİK)LERİNE PSİKANALİTİK BİR YORUM

TURKISH STUDIES, cilt.1, ss.329-346, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AYFER TUNÇ'UN "MAĞARA ARKADAŞLARI" ÖYKÜSÜNÜN METİNLERARASI BAĞLAMDA İNCELENMESİ

TURKISH STUDIES, cilt.11, sa.10, ss.231-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SIKIŞTIRILMIŞ FELSEFE: AYNADAKİ YALAN

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.61-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değilleme Kurgusu Bu Böyledir Öyküsünde Labirentleşen Lunapark

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.44, ss.58-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLILIKTAN AYNILIĞA/YERELDEN EVRENSELE

HECE DERGİSİ, cilt.1, sa.75, ss.74-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CEHENNEMDE ÖZGÜRLÜK:KIRMIZI PELERİNLİ KENT

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.61-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİTTEN ANLAMA:ÇIRPINIRDIN KARADENİZ ŞİİRİNİ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN OKUMA

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.64-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıkıştırılmış Felsefe Aynadaki Yalan

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cehennemde Özgürlük Kırmızı Pelerinli Kent

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biz olma Mücadelemizin Kutsal Söylemi İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

Tüş ve Düşünce, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılıktan Aynılığa Yerelden Evrensele

Hece, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değilleme Kurgusu Bu Böyledir de Labirentleşen Lunapark

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmge ve Göstergeler Uzamı: Dede Korkut Hikayeleri

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.2, sa.15, ss.76-88, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İMGE VE GÖSTERGELER UZAMI DEDE KORKUT HİKAYELERİ

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Kemal’in Romanlarında İsim-İçerik ilişkisi

Hece, sa.205, ss.175-198, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kemal Tahir Öykülerinde Labirent Mekânlar

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, sa.11, ss.7-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İronik Bir Fantezi: “Maske ve Ruh"

Türk Edebiyatı, sa.484, ss.74-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bunaltı ve Varlık Sıkıntısı: Murathan Mungan’ın Kibrit Çöpleri

ERDEM, sa.65, ss.81-96, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ömer Seyfettin Metinlerinde Aydınlanma ve Millî Bilinç

TURKISH STUDIES, sa.7, ss.329-336, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak

TURKISH STUDIES, cilt.6, ss.221-232, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Kemal’in Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.96-103, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahtiyar Vahapzade’nin Vatan Temi ve Anne İlişkisi

ERDEM, sa.57, ss.67-73, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneğin Dirilişi Nazan Bekiroğlu’Nun Yusuf Ile Züleyha’sı

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.111-128, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Kemal’in Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı

TURKISH STUDIES, cilt.4, ss.1135-1165, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Kemal'in Murtaza Romanında Yapı

TURKISH STUDIES, cilt.3, sa.12, ss.904-921, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal İroni Bağlamında Karagöz

TURKISH STUDIES, cilt.3, ss.294-305, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Küçürek Öykü Ustası Olarak Ferit Edgü'de Biçim ve Biçem

Icanas, ss.2041-2062, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhaderat'ta Feminal Söylem

Icanas, ss.619-634, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanıtım: Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000) Ankara 2004.

Türk Dili, sa.634, ss.622-624, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000)

Türk Dili, sa.634, ss.622-624, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attila İlhan'ın Şiirlerinde Postmodernist Söylemin İki Yüzü

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.11, ss.151-162, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attila İlhan'ın Şiirlerinde Mekanın Postmodernist Açıdan Yorumu

Türk Dili, sa.594, ss.647-657, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attila İlhan In Şiirlerinde Mekanın Postmodernist Açıdan Yorumu

Türk Dili, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Romanı Üzerine Bir Deneme

Erciyes Üniversitesi Yayınları, sa.244, ss.25-27, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cahit Külebi

Milli Eğitim Dergisi, sa.138, ss.66-69, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumdan Bireye Geçiş Sürecinde Bamsı Beyrek

Türk Dili, sa.558, ss.507-521, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirlerinde Geçmişe Özlem

Türk Kültürü, sa.409, ss.300-305, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Muhip Dıranas In Şiirlerinde Geçmişe Özlem

Türk Kültürü, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kutsanan Sevgi: Anne/lik

8th International Conference on Narrative and Language Studies, 2 - 03 Mayıs 2019

DİLDE VE DİLLE ÇOĞALAN ANLAMLAR: BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNDE METİNLERARASILIK

4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 28 Kasım - 29 Aralık 2019

İBRAHİM ALAATTİN GÖVSA’NIN ŞİİRLERİNDE ANLAM AKTARICI ÖĞE OLARAK VATAN

4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.43-54

TARİHSEL VERİLER IŞIĞINDA GÖZBAĞI ROMANI

4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.84-91

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN CEYHUN ATUF KANSU’NUN “AKÇAABAT PAZARI” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AKÇAABAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.131-135

ENTELEKTÜEL MÜMİNİN DOĞUMU: RASİM ÖZDENÖREN’İN ESERLERİ

6. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2019

TOPRAKTAKİ YARATMA GÜCÜNÜN KUTSAL DİZGEDEKİ DOĞUMU: MİLLİ EV/ VATAN

8th International Conference on Narrative and Languages Studies, 2 - 03 Mayıs 2019

DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞ UFKUNDA BİR RİND OLANYAHYA KEMAL BEYATLI’NIN RİND ÜÇLEMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİKONGRE PROGRAMI 2019, 15 - 17 Mart 2019, cilt.2, ss.804-817

”PSİKO-MİTOLOJİK BİR PALEMPSEST: MEDUZA”

5. ULUSLARARSI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU-İSTANBUL, Elazığ, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.2-12

Başkaldıran Ruhların Simgesi: Aliya İzzetbegoviç

1. ULUSLARARASI BİR BİLGE BİR ÜLKE SEMPOZYUMU, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.690-703

AYTMATOV ANLATILARINDA KADIN OLGUSU

GELENEKLER BAĞLAMINDA CENGİZ AYTMATOV’UN YARATICILIĞI, Kazan, Rusya, 12 - 14 Kasım 2018, ss.146-175

GÜL MUŞTUCUSUNUN DİLİNDEN: SEZAİ KARAKOÇ’UN NAATLARI

7th International Conference on Narrative Language Studies, Trabzon, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2018, ss.233-247

Parantezlenen Yaşam: Abdullah Efendi’nin Rüyaları

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 20 Mart 2018, ss.397-420

MİTTEN İMGEYE: DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE/ EBEDİ NİŞANLI

HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2017, ss.425-436

SANSÜRLENEN İRONİ: NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ‘PÜF NOKTASI’

ULUSLARARASI DİL, SANAT VE İKTİDAR SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.629-639

”Alev Alatlı’nın Kâbus Romanında Kadın Görüngüleri”

II. Ulusal Kadın Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 8 - 09 Mart 2018

Külkedisi Sendromu: Tanzimat Anlatılarında Kadının Aşk ile Yüzleşmesi

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017

MİTTEN SÖZE MİLLİ İMGELERİN DOĞURGANLIĞI: BOZKURTLAR

ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU, Gümüşhane, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2017, ss.1-10

Kötülüğün Haritasında Kadın Olmak

Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, 16 - 17 Mayıs 2017

KÖTÜLÜĞÜN HARİTASINDA KADIN OLMAK: CENGİZ DAĞCI ROMANLARINDA KADIN KARAKTERLER

ULUSLARARASI CENGİZ DAĞCI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2017, ss.112-128

Yoldaki Yolculuk: Anlatıda Zaman

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi, 12 - 14 Mayıs 2017

YOLDAKİ YOLCULUK: ANLATIDA ZAMAN

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ŞÖLENİ, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1

KÜLKEDİSİ SENDROMU: TANZİMAT ANLATILARINDA KADININ AŞK İLE YÜZLEŞMESİ

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA KADIN SEMPOZYUMU, Amasya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1-10

DOLAYLI YENİDEN DOĞUŞUN KUTSANMASI: ANNE/LİK

2 INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMEN'S ROLE IN SOCIETY & FAMILY'S HEALTH, Tahran, İran, 19 - 20 Nisan 2017, ss.1-10

TOPRAKTAKİ YARATMA GÜCÜNÜN KUTSAL DİZGEDEKİ DOĞUMU: MİLLİ EV/VATAN

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mart 2017, ss.83-99

Negatif Düşüşten Pozitif Düşüşe Bir Parantez Cemil Meriç

Ulusal Doğumunun 100.Yılında Cemil Meriç Sempozyumu. Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye, 05 Mayıs 2016

Toplumsal Değişimin Metinvarlığa Yansımaları Kavram Cinayetleri

Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu., 28 - 30 Nisan 2016

Söylemden İzleğe İroni Dublörün Dilemması

Uluslararası Türk Edebiyatında Mizah, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

SÖYLEMDEN İZLEĞE İRONİ: DUBLÖRÜN DİLEMMASI

TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH, Rize, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

NEGATİF DÜŞÜŞTEN POZİTİF DÜŞÜŞE BİR PARANTEZ: CEMİL MERİÇ

DOĞUMUNUN 100.YILINDA CEMİL MERİÇ SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, cilt.1, ss.55-72

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN METİNVARLIĞA YANSIMALARI:KAVRAM CİNAYETLERİ

ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Amasya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.87-99

KUTSAL GÖSTERGELER DİZGESİ: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

ÇANAKKALE RUHU VE MEHMET AKİF ERSOY, Ardahan, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016, cilt.1, ss.63-83

Barış Bıçakçı Anlatılarında Bakış Açısı ve Anlatıcı

Çağdaş Edebiyata Akademik Yaklaşımlar: Hayatla Edebiyat Arasındaki En Kısa Mesafe, Barış Bıçakçı, İstanbul, Türkiye, 24 Aralık 2015

Deneme Yazari Olarak Mahmut Goloğlu

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.589-600

İmge ve Göstergeler Uzamı: Dede Korkut Hikayeleri

3.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015

Eşikteki Erkeklik: Murathan Mungan'ın ÇC Adlı Öyküsü

Erkek(lik)ler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

Küçük Adam’ın Zaman Karşısındaki Duruşu: Orhan Kemal’in Romanlarında Zaman

Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

Denemeci Yönüyle Mahmut Goloğlu

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014

Mekan İnsan Özdeşikliği: Deniz Kıyısında Koşan Alaköpek

Doğumunun 85.yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2013, ss.12-21

Sıkıştırılmış Felsefe: Aynadaki Yalan

Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.110-123

Cinsel Kimlik Paniği ve Nesne-Özne Çatışması: Kahramanlar Hep Erkek

Günümüz Türk Öyküsünde Kadının Sesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2013

Kemal Tahir’in Öykülerinde Labirent Mekânlar

Kemal Tahir'in Öyküleri İçin Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 05 Mart 2013

Ayfer Tunç’un Mağara Arkadaşları Öyküsünün Metinlerarası Bağlamda İncelenmesi

Ulusal Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2012

Aytmatov Anlatılarında Kadın Olgusu

Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Uluslararası Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, 24 - 25 Mayıs 2012

Bunaltı ve Varlık Sıkıntısı: Murathan Mungan’ın Kibrit Çöpleri

Küçürek Öykü Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2011

Sözün Yazıya Dönüşümü

Kaşgarlı Mahmut Öğrenme Merkezi Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011

Namık Kemal’in Şiir Dili

Doğumunun 170.Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2010, ss.371-380

Mehmet Akif’te Ölüm

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 Mart 2010, ss.189-198

Trabzon'da Kadın Olmak

Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri, Trabzon, Türkiye, 20 - 23 Şubat 2010

Bahtiyar Vahapzade’nin Vatan Temi ve Anne İlişkisi

Azatlığın sesi: Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2010, ss.45-57

Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak

Türkiye’de Kadın Hakları Sorunları ve Çözüm Yolları, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2009, ss.112-125

Mekanın İçsel Dönüşüm Dinamikleri Bağlamında Yahya Kemal Şiiri

Bir Medeniyeti Yorumlamak: Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2008, ss.421-425

Elif Şafak’ın Anlatılarında Kadının Kimlik Sorgulaması

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 27 - 28 Mart 2008, ss.95-104

Milli Romantik Tarih Dönüştürümü: Kilit

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2007, ss.97-106

Geleneğin Direnişi: Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha'sı

Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2006, ss.111-128

Toplumsal İroni Bağlamında Karagöz

Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2006, ss.294-305

Kendi Oluşun Kurgusal Dünyadaki Görünümü: İstanbullu Hoca'dan Küçük Ağa'ya Dönüşüm

II.Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2006, ss.481-489

Dede Korkut Hikayeleri'nde Tipler

Uluslar Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 1999, ss.139-156

Kitap & Kitap Bölümleri

UYARICI VE UYANDIRICI BİR ÇAĞRI: ATATÜRK’ÜN NUTUK ADLI ESERİ

ZAMANIN İZLERİ: YÜZ YIL ÖNCE DÜNYA SATHINDA İLK ADIM, İLK SÖZ VE MÜCADELE, Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK-Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ-Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN, Editör, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Trabzon, ss.159-178, 2019

KOLEKTİFİN DOĞURGAN İMGELERİNİN YAZINSAL UZAMI:MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI

Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları, ÜLKÜ ELİUZ-FATİH UYAR-SABİT BAYRAM, Editör, KESİT YAYINLARI, İstanbul, ss.7-18, 2019

ŞİİRDE SORGULANAN TARİH: 1918

ZAMANIN İZLERİ: CİHAN HARBİNİN GÖLGESİNDE MÜTAREKE, SANAT VE SİYASET, Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK-Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ-Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN, Editör, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Trabzon, ss.165-176, 2019

RASİM ÖZDENÖREN

BİR YAYINCILIK, İstanbul, 2018

KURGUNUN ÜRETTİĞİ ÖZNELER: YENİ HAYAT ROMANINDA KİŞİLER

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI, RAMAZAN KORKMAZ-VEYSEL ŞAHİN, Editör, AKÇAĞ YAYINLARI, Ankara, ss.433-454, 2018

Varoluşsal Çıkışın Engeli: Hasan Ali Toptaş’ın Sonsuzluğa Nokta Romanında Baba

Sessizliğin Gölgesinde Hasan Ali Toptaş Kitabı, Prof. Dr. Hülya Argunşah, Editör, Kesit Yayınları, Gümüşhane, ss.313-336, 2018

”POSTMODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ”

40 SORUDA POSTMODERN EDEBİYAT, ERTAN ÖRGEN, Editör, KETEBE, İstanbul, ss.113-123, 2018

GİRİŞ: TANZİMAT ROMANI

TANZİMAT DÖNEMİ ROMAN OKUMALARI, ÜLKÜ ELİUZ- ELİF ÖKSÜZ GÜNEŞ-GÜLŞAH ŞİŞMAN, Editör, KESİT, İstanbul, ss.7-12, 2018

AYTMATOV ANLATILARINDA KADINOLGUSU

SULARIN SIRRINI ÖDÜNÇLEYEN ADAMCENGİZ AYTMATOV’A ARMAĞAN, Hasan BAHAR-Shurubu KAYHAN, Editör, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Konya, ss.443-474, 2018

OĞUZ ATAY'IN TUTUNAMAYANLAR ROMANINDA MEKAN

ROMANDA MEKAN (Romanda Mekan Poetiği ve Çözümlemeler), KORKMAZ,R., ŞAHİN, V., Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.207-225, 2017

Cengiz Dağcı’nın ’Onlar da İnsandı’ Romanında Mekân

Romanda Mekân (Romanda Mekân Poetiği ve Çözümlemeler), Korkmaz, Ramzan- Şahin, Veysel, Editör, Akçağ, Ankara, ss.189-206, 2017

adı:(UZAMDAN KOPUS: GURBET ANLATILARI

ISGAL GÖÇ ve MUHACIRLIK, AHMET KÖKSAL,, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.131-147, 2016

UZAMDAN KOPUŞ: GURBET ANLATILARI

ZAMANIN İZLERİ İŞGAL, GÖÇ VE MUHACİRCİLİK, KÖKSAL,A., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.131-147, 2016

UZAMDAN KOPUŞ: GURBET ANLATILARI

İŞGAL GÖÇ ve MUHACİRLİK, KÖKSAL AHMET, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, ss.131-148, 2016

Uzamdan Kopuş: Gurbet Anlatıları

İŞGAL GÖÇ VE MUHACİRLİK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Köksal, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2016

Savaşın ve Göçün Romanı: Nar Ağacı

Zamanın İzleri 100 Yılında I Dünya Savaşı, Coşar, A. Mevhibe, Editör, aradeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2015

Savaş - Edebiyat Etkileşiminde Birinci Dünya Savaşı’xxnın Rus Edebiyatına Yansımaları

Zamanın İzleri 100 Yılında Birinci Dünya Savaşı, Prof.Dr. A. Mevhibe Coşar, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.231-252, 2015

Sözün Yazıya Dönüşümü

Prof.Dr. Ali Çelik Armağanı, Gökşen C., Editör, Akçağ, Ankara, ss.297-302, 2014

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında Kadın Kategorisi

Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı, Argunşah H., Editör, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.215-228, 2014

Kadın Bilincinin Tutsaklıktan Kurtuluşu: Ahmet Mithat Efendi’nin Anlatılarında Kadın Karakterlerin Eğitimi

İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri: Ahmet Mithat Efendi, Arslan F., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.187-208, 2013

Dolaylı Yeniden Doğuşun Kutsanmış Adı Aytmatov Anlatılarında Kadın Olgusu

Büyük bozkırın Oğlu Cengiz Aytmatov, Köksal E., Editör, Laçin Yayınları, Ankara, ss.9-38, 2013

Küçük Adamın Kenti: Orhan Kemal’in Romanlarında İstanbul

Şerif Aktaş'a Armağan, Korkmaz R., Editör, Kurgan Edebiyat, Ankara, ss.159-173, 2012

Orhan Kemal’in romanlarında Dil ve Üslup

Orhan KEmal, Ümit A., Ö. Işık, Editör, T.C.Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.151-167, 2012

ORHAN KEMAL VE ROMANCILIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2009

Cengiz Han’a Küsen Bulut Romanında Simgesel Söylem

Cengiz Aytmatov, Korkmaz R., Editör, Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.271-281, 2009

Diğer Yayınlar