Prof.Dr.

FAZIL KIRKBİR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Türkiyede Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2003

2003

Yüksek Lisans

Türkiyede Barter Sistemi ve Pazarlama Fonksiyonuna Etkisinin Analizi: Ankara ili örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme

2007 - 2012

2007 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme

2001 - 2007

2001 - 2007

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sbe, İşletme

Yönetimsel Görevler

2010 - 2012

2010 - 2012

Enstitü Müdür Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PAZARLAMADA İLETİŞİM

Lisans

Lisans

HİZMET PAZARLAMASI

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Analysis of the Multi-Item Dimensionality of Patients' Perceived Value in Hospital Services

TEKE A., Cengiz E., CETIN M., DEMIR C., KIRKBİR F. , FEDAI T.

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.36, sa.3, ss.1301-1307, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Pazarlama İletişimi Açısından Marka Sloganlarının Önemi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

KIRKBİR F. , kara m., türkel m.

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, sa.56, ss.290-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Reklam İçerikli Kısa Mesajların (Sms) Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisinin Araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri İle Bir Uygulama

KIRKBİR F. , AKBAŞ H.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, ss.95-116, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

THE EFFECTS OF NURSES’ PERSONALITY CHARACTERISTICS ON ORGANIZATIONAL FACTORS AND HEALTH SERVICE RECOVERY PERFORMANCE

CENGIZ E., TEKE A., ziya y., KIRKBİR F.

ınternational journal of economic and research, cilt.5, sa.5, ss.21-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Türkiye’de Siyaset Pazarlamasında Rakibe Pazarlama Üzerine Alan Araştırması: Trabzon İli Örneği

KIRKBİR F. , cançelik m.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, sa.8, ss.58-73, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Mağaza Müziklerinde Ses Ve Beğeninin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi

KIRKBİR F. , cançelik m., biçer m.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, sa.8, ss.47-57, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Tüketici Hakları Bilincinin Arttırılması Yöntemlerine Yönelik Bir Saha Araştırması: Trabzon İli Örneğ

KIRKBİR F. , cançelik m.

Dumlupınar Üniversitei Sosyal bilimler enstitüsü dergisi., sa.27, ss.255-263, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Değişikliği Ve Yeni Tüketici Haklarının Değerlendirilmesi

KIRKBİR F. , CENGİZ E.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.1, ss.55-68, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

AYYILDIZ H. , KIRKBİR F.

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.42, sa.2, ss.28-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Turizm İmajının Davranışsal Değişkenler Ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme Faktörleriyle İlişkisine Dair Yapısal Bir Model Önerisi: Trabzon Örneği

CENGİZ E., KIRKBİR F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.321-335, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlarda Müşteri Memnuniyeti Ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Karadeniz Bölgesi Örneği

CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.21, ss.263-286, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

KIRKBİR F. , Ayyıldız h.

Üçüncü sektör kooperatifçilik dergisi, cilt.42, sa.2, ss.28-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

CENGİZ E., KIRKBİR F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.19-37, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Aşama Eşiği Yöntemiyle Süreç Performans Değerlemesi

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.435-452, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Politik Pazarlama ve Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Aday Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.91-107, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Barter Sisteminin Pazarlama Karmasıyla Kullanılabilirliği Ve Türkiye’deki Barter Sisteminin Sorunlarına Çözüm Önerileri

KIRKBİR F.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.21, ss.67-78, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler: Bir Uygulama

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.24, ss.133-147, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Critical Success Factors in New Product Development

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.405-419, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

2012 - 2013

2012 - 2013

Yarınlar için genç anayasa

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KIRKBİR F.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2011 - 2012

2011 - 2012

KTÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Baş EditörKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2012

2012

4. uluslararası balkanlarda sosyal bilimler kongresi,

Katılımcı

Tetovo-Makedonya

2010

2010

2.Uluslar Arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (2010 haziran)

Katılımcı

Priştine-Kosova

2007

2007

The Second Business & Economy İnternational Workshop

Katılımcı

--Seçiniz---Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek lisans tez jüriliği - Gümüşhane ünüversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

ekrem cengiz - gümüşhane üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

doktora savunma jurisi - gümüşhane üniversitesi