Prof.

FAZIL KIRKBİR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Education Information

2003 - 2007

2003 - 2007

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Türkiyede Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2003

2003

Postgraduate

Türkiyede Barter Sistemi ve Pazarlama Fonksiyonuna Etkisinin Analizi: Ankara ili örneği

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Marketing, Entrepreneurship and Innovation Management, Electrical and Electronics Engineering, Electronic, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İibf, İşletme

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İibf, İşletme

2007 - 2012

2007 - 2012

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İibf, İşletme

2001 - 2007

2001 - 2007

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Sbe, İşletme

Managerial Experience

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Director of the Institute

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

PAZARLAMADA İLETİŞİM

Undergraduate

Undergraduate

HİZMET PAZARLAMASI

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2012

2012

Analysis of the Multi-Item Dimensionality of Patients' Perceived Value in Hospital Services

TEKE A., Cengiz E., CETIN M., DEMIR C., KIRKBİR F. , FEDAI T.

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.36, no.3, pp.1301-1307, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Pazarlama İletişimi Açısından Marka Sloganlarının Önemi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

KIRKBİR F. , kara m., türkel m.

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, no.56, pp.290-302, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Reklam İçerikli Kısa Mesajların (Sms) Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisinin Araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri İle Bir Uygulama

KIRKBİR F. , AKBAŞ H.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, pp.95-116, 2015 (National Refreed University Journal)

2014

2014

THE EFFECTS OF NURSES’ PERSONALITY CHARACTERISTICS ON ORGANIZATIONAL FACTORS AND HEALTH SERVICE RECOVERY PERFORMANCE

CENGIZ E., TEKE A., ziya y., KIRKBİR F.

ınternational journal of economic and research, vol.5, no.5, pp.21-30, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Türkiye’de Siyaset Pazarlamasında Rakibe Pazarlama Üzerine Alan Araştırması: Trabzon İli Örneği

KIRKBİR F. , cançelik m.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, no.8, pp.58-73, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Mağaza Müziklerinde Ses Ve Beğeninin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi

KIRKBİR F. , cançelik m., biçer m.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, no.8, pp.47-57, 2013 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Tüketici Hakları Bilincinin Arttırılması Yöntemlerine Yönelik Bir Saha Araştırması: Trabzon İli Örneğ

KIRKBİR F. , cançelik m.

Dumlupınar Üniversitei Sosyal bilimler enstitüsü dergisi., no.27, pp.255-263, 2010 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Değişikliği Ve Yeni Tüketici Haklarının Değerlendirilmesi

KIRKBİR F. , CENGİZ E.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.1, pp.55-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

AYYILDIZ H. , KIRKBİR F.

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.42, no.2, pp.28-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Turizm İmajının Davranışsal Değişkenler Ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme Faktörleriyle İlişkisine Dair Yapısal Bir Model Önerisi: Trabzon Örneği

CENGİZ E., KIRKBİR F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.321-335, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlarda Müşteri Memnuniyeti Ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Karadeniz Bölgesi Örneği

CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.21, pp.263-286, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

KIRKBİR F. , Ayyıldız h.

Üçüncü sektör kooperatifçilik dergisi, vol.42, no.2, pp.28-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

CENGİZ E., KIRKBİR F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.19-37, 2007 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Aşama Eşiği Yöntemiyle Süreç Performans Değerlemesi

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.435-452, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Politik Pazarlama ve Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Aday Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.91-107, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Barter Sisteminin Pazarlama Karmasıyla Kullanılabilirliği Ve Türkiye’deki Barter Sisteminin Sorunlarına Çözüm Önerileri

KIRKBİR F.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.21, pp.67-78, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler: Bir Uygulama

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.24, pp.133-147, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Critical Success Factors in New Product Development

AYYILDIZ H. , CENGİZ E., KIRKBİR F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.405-419, 2005 (National Refreed University Journal)

Expert Reports

Supported Projects

2012 - 2013

2012 - 2013

Yarınlar için genç anayasa

Project Supported by Other Official Institutions

KIRKBİR F.

Activities in Scientific Journals

2011 - 2012

2011 - 2012

KTÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

First EditorEdit Congress and Symposium Activities

2012

2012

4. uluslararası balkanlarda sosyal bilimler kongresi,

Attendee

Tetovo-Macedonia

2010

2010

2.Uluslar Arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (2010 haziran)

Attendee

Priştine-Kosova

2007

2007

The Second Business & Economy İnternational Workshop

Attendee

--Seçiniz---Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 7

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

November-2017

November 2017

Post Graduate

Yüksek lisans tez jüriliği - Gümüşhane ünüversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

ekrem cengiz - gümüşhane üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

doktora savunma jurisi - gümüşhane üniversitesi