Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Cadastral updating: the case of Turkey

SURVEY REVIEW , vol.53, no.379, pp.335-348, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cadastral map data quality in Turkey and methods used for updating its

FIG eWorking 2021, Amsterdam, Netherlands, 20 - 25 June 2021, pp.1-9 Creative Commons License Sustainable Development

Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.878-887

TÜRKİYE’NİN İDARİ SINIR KAYITLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.309-319

TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN DENETİMİNDE YAŞANAN YETKİ SORUNLARI

EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.13-14

Public Restrictions on Transfer of Agricultural Lands in Turkey

XXVI FIG Congress, İstanbul, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.1-12

İmar Planı Uygulanmamasından Kaynaklı Hukuki El Atma: Alternatif Bir Çözüm Yaklaşımı

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1-11

Kadastro Teknik Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçler

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1-11

KORUNAN ALANLARIN ARAZİ YÖNETİMİNDE CBS UYGULAMALARI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.289-303

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI EDİNİM MALİYETİ İÇİN COĞRAFİ VERİ TABANI TASARIMI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.101-108

Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Maliyetlerinin Mülkiyet Yönüyle Araştırılması

7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 November 2015, vol.1, no.1, pp.709-720

The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Turkey, 20 - 24 April 2015, pp.1-13

22/a Çalışmalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerin Güncellenmesi Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2012, pp.1-5

Kadastronun Genel Problemleri ve Kamulaştırma Çalışmalarına Etkileri

ULUSLARARASI KATIMLI KAMU YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ EDİNİMİ VE KAMULAŞTIRMA SORUNLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 14 - 18 June 2010, pp.1-11

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

78

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

7

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals