Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cadastral updating: the case of Turkey

SURVEY REVIEW, vol.53, no.379, pp.335-348, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Object-based modeling of restrictions on the sale of agricultural land

LAND USE POLICY, vol.82, pp.538-549, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Geographical data model for cultural immovable properties

SURVEY REVIEW, vol.50, no.363, pp.487-500, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

THE TURKISH SURVEYING PRIVATE SECTOR

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.393-407, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHICAL DATABASE BASED ON RIVER BASIN MANAGEMENT IN THE LAND MANAGEMENT TERMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.4, pp.2914-2924, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

The relation between structured cultural heritages and condominium towards 3D cadastre

Survey Review, vol.48, no.351, pp.438-449, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Authorities and Responsibilities in the control of Registered Maps and Plans

Türk İdare Dergisi, no.492, pp.369-403, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Taşınmaz Mülkiyeti Üzerinde İmar Planından Kaynaklı Tevhit Şartı Kısıtlamasının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.411-434, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Kavramının İncelenmesi ve Muhtemel Çözüm Yaklaşımlarının Geliştirilmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.39, pp.1-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Plansız Alanlarda Taşınmaz Malların Bölünmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.592-604, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali Ve Sağlararası İşlemlerle Devrine İlişkin Kısıtlamalar

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.33, pp.95-121, 2018 (Other Refereed National Journals)

DETERMINING AND FINDING SOLUTIONS TO THE SECTORAL PROBLEMS OF CADASTRE IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.35, no.4, pp.679-693, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

3B Kadastro Nesnesi Hava Hakki ve Kat Mülkiyetine Yönelik Gelişim Süreci Analizi

ANKARA BAROSU DERGİSİ, vol.73, pp.397-420, 2015 (Other Refereed National Journals)

A VISIONAL OVERVIEW TO RENOVATION CONCEPT ON CADASTRAL WORKS IN TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.33, no.4, pp.503-519, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

LAND ADMINISTRATIVE PROBLEMS RESULTED FROM ADMINISTRATIVE BOUNDARIES IN TURKISH CADASTRAL SYSTEM

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.33, no.2, pp.260-271, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cadastral map data quality in Turkey and methods used for updating its

FIG eWorking 2021, Amsterdam, Netherlands, 20 - 25 June 2021, pp.1-9 Creative Commons License Sustainable Development

Development of Materials on the Implementation about Article 30 of the Law of Foundations (Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi)

nternational Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 April - 14 September 2019, pp.811-823

Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.878-887

TÜRKİYE’NİN İDARİ SINIR KAYITLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.309-319

TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN DENETİMİNDE YAŞANAN YETKİ SORUNLARI

EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.13-14

Public Restrictions on Transfer of Agricultural Lands in Turkey

XXVI FIG Congress, İstanbul, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.1-12

İmar Planı Uygulanmamasından Kaynaklı Hukuki El Atma: Alternatif Bir Çözüm Yaklaşımı

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1-11

Kadastro Teknik Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçler

ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1-11

KORUNAN ALANLARIN ARAZİ YÖNETİMİNDE CBS UYGULAMALARI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.289-303

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI EDİNİM MALİYETİ İÇİN COĞRAFİ VERİ TABANI TASARIMI

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.101-108

Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Maliyetlerinin Mülkiyet Yönüyle Araştırılması

7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 November 2015, vol.1, no.1, pp.709-720

The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System

THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İstanbul, Turkey, 20 - 24 April 2015, pp.1-13

22/a Çalışmalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerin Güncellenmesi Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2012, pp.1-5

Kadastronun Genel Problemleri ve Kamulaştırma Çalışmalarına Etkileri

ULUSLARARASI KATIMLI KAMU YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ EDİNİMİ VE KAMULAŞTIRMA SORUNLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 14 - 18 June 2010, pp.1-11