Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nefropatik sistinoz.

Okmeydanı Tıp Dergisi, vol.18, no.1, pp.51-54, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COFFİN-LOWRY SENDROMUNDA AT NALI BÖBREK: YENİ BİR MUTASYON

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

MİKROGNATİNİN EŞLİK ETTİĞİ PERRAULT SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 05 May 2019

TETRAPAREZİ İLE BAŞLANGIÇ GÖSTEREN POSTERİOR REVERSBL ENSEFALOPATİ OLGUSU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

DNM1L MUTASYONUNA BAĞLI FEBRİL ENFEKSİYON İLİŞKİLİ EPİLEPSİ SENDROMLU OLGU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Febril nöbette immün durumun önemi

21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

NADİR BİR OLGU: ALLAN-HERNDON-DUDLEY SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Rekürren optik nöritli olguda MOG antikor pozitifliği.

5. Pediatrik Nöroimmunoloji Sempozyumu., Turkey, 30 March 2019

BİR MOYA MOYA’NIN KLİNİK SEYRİ

20. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, BAFRA, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018

Kazanılmış Dyke-Davidoff-Masson Sendromu (DDMS) ile polimikrogri

20. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Bafra, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018

NADİR BİR MİKROSEFALİ NEDENİ: OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

SEREBROTENDİNÖZ KSANTAMATOZİSLİ OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

LYME HASTALIĞI TANISI ALAN ÜÇ OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Vici sendromlu olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

VİCİ SENDROMLU OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Serebrotendinoz ksantomatozisli olgu sunumu.

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Çocuklarda febril veya afebril nöbet ya da eeg anormalliğinin hipotiroidi ile birlikteliği: kesitsel çalışma

2. TÜRK PEDİATRİ KURUMU GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ VE PRATİKTE GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016

An infant with X-linked adrenal hypoplasia congenita and Xp21 contiguous gene deletion syndrome.

55th annual ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) Meeting, Paris, France, 10 - 12 September 2016, pp.1

Enfeksiyon sonrası bilateral talamik sendrom tanısı alan iki vaka.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.67

Sydenham Koreli bir çocukta levetirasetam etkinliği.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.148

Makrosefalinin nadir bir nedeni: Kleidokranyal displazili olgu sunumu.

13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2011

Bir olgu: Dyke -Davidoff- Masson sendromu.

12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 26 - 29 May 2010

ESES secondary to valproate treatment.

28th International Epilepsy Congress, 29 June - 01 July 2009

Kliniğimizde izlenen infantil spazm hastalarının profili.

9. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 26 - 29 September 2007

On aylık olguda vertebral arter diseksiyonuna bağlı serebellar enfarkt.

9. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 26 - 29 September 2007

Kranyal MR bulguları Wilson Hastalığı tanısı koydurabilir mi?

VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Atipik bulguları olan SSPE olgusu.

VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Books & Book Chapters

İnme

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Çil Ergün, Bostan Özlem M, Eren Erdal, Uysal Fahrettin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.379-382, 2021