Assoc. Prof. EMİNE CANYILMAZ


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Radyasyon Onkolojisi


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Radiation Oncology, Health Sciences

Metrics

Publication

182

Citation (WoS)

429

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

467

H-Index (Scopus)

11

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Expertise In Medicine

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp, Turkey

Dissertations

2009

2009

Postgraduate

Glioblastoma Multiforme tanılı hastalarda hipofraksiyone radyoterapi şeması ile konvansiyonel radyoterapi şemasının karşılaştırılması.

Karadeniz Technical University, Dahili Tıp, Radyasyon Onkolojisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2005

2005

Temel Biyoistatistik Kursu

Health&Medicine

KTÜ Tıp Fakültesi

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Radiation Oncology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

2010 - 2019

2010 - 2019

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Chief Physician

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Radiological anatomy

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Dexmedetomidinin iyonize radrasyona bağlı oxidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

KUTANİŞ D., ERTÜRK E., BEŞİR A., DEMİRCİ Y., KAYIR S., KURAL B., et al.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

2016

2016

Dexmedetomidinin iyonize radyasyona bağlı oksidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

KUTANİS D., ERTÜRK E., BEŞİR A., DEMİRCİ Y., KAYIR S., AKDOĞAN A., et al.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016

2016

2016

Meme IMRT Planlarında “Fluence Smoothing”

Hacıislamoğlu E., Çolak F., Canyılmaz E., Güler O. C., YÖNEY A.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.74

2016

2016

Radyoterapi Tedavi Odasında Hastalara Dinletilen Türk Müziğinin Anksiyete İle İlişkisi

Hanedan Uslu G., CANYILMAZ E., GÜRSOY A., YÖNEY A.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.105

2015

2015

Olfactory Neuroblastoma A Case Report

HANEDAN USLU G., CANYILMAZ E., ZENGİN A. Y., MUNGAN S., YÖNEY A., BAHADIR O.

XXI.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.473

2014

2014

EVRE 1 SEMİNOMDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: RETROSPEKTİF SONUÇLARIMIZ

SERDAR L., CANYILMAZ E., TOPÇU T. O., ŞAHBAZ A., MEMİŞ Y., SOYDEMİR G. P., et al.

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014

2014

2014

Hastaların Radyoterapiye İlişkin Algıları Niteliksel Bir Çalışma

HANEDAN USLU G., CANYILMAZ E., GÜRSOY A., YÖNEY A.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014

2014

2014

REKTUM KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI

SOYDEMİR G. P., CANYILMAZ E., AYNACI Ö., MEMİŞ Y., SERDAR L., ŞAHBAZ A., et al.

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014 Sustainable Development

2014

2014

OPERE REKTUM KANSERLİ HASTALARDA POSTOPERATİF RT SONUÇLARI

SOYDEMİR G. P., CANYILMAZ E., AYNACI Ö., MEMİŞ Y., SERDAR L., ŞAHBAZ A., et al.

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014 Sustainable Development

2014

2014

Evre I seminomda tedavi sonuçlarımız:Retrospektif Analiz

Serdar L., CANYILMAZ E., Öztürk Topçu T., Şahbaz A., Memiş Y. H., Soydemir G. P., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.155-156

2014

2014

Opere Rektum Kanserli hastalarda postoperatif RT sonuçları

Soydemir G. P., CANYILMAZ E., Aynacı Ö., Memiş Y. H., Serdar L., Şahbaz A., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.196 Sustainable Development

2014

2014

Hastaların radyoterapiye ilşkin algıları: Niteliksel bir çalışma

Hanedan Uslu G., CANYILMAZ E., GÜRSOY A., YÖNEY A.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.244

2014

2014

Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının retrospektif analizi

Memiş Y. H., Kandaz M., Serdar L., Soydemir G. P., AYNACI O., SAHBAZ A., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.219-220

2014

2014

Rektum Kanserli hastalarda tedavi sonuçları

Soydemir G. P., CANYILMAZ E., Aynacı Ö., Memiş Y. H., Serdar L., Şahbaz A., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.196 Sustainable Development

2014

2014

Lokal İleri Rektum Kanserli hastalarda neoadjuvant tedavi sonuçları

Soydemir G. P., CANYILMAZ E., Memiş Y. H., Serdar L., Aynacı Ö., Şahbaz A., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 20 April 2014, pp.199-200 Sustainable Development

2014

2014

Postoperatif KRT yapılan mide kanserli hastalarda tedavi sonuçları

Soydemir G. P., CANYILMAZ E., Aynacı Ö., Memiş Y. H., Serdar L., Serdar A., et al.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.195 Sustainable Development

2013

2013

Serviksin Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinomu Olgu Sunumu

ŞAHBAZ A., CANYILMAZ E., HANEDAN USLU G., BAHAT Z., AYNACI Ö., BOZKAYA H., et al.

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013

2013

2013

Meningeal Hemanjioperisitom

HANEDAN USLU G., CANYILMAZ E., MEMİŞ Y., BAHAT Z., ÇAKIR E.

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013

2013

2013

Memenin İntrakistik Papiller Karsinomu İki Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., HANEDAN USLU G., BAHAT Z., SERDAR L., MUNGAN S., ÖZDEMİR F.

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.119-120

2013

2013

Memenin Adenoid Kistik Karsinomu Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., MEMİŞ Y., HANEDAN USLU G., BAHAT Z., SERDAR L., YILDIZ K., et al.

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.112-113

2012

2012

Pelvik Radyoterapiye Sekonder Serviks İndiferansiye Kanseri Olgu Sunumu

KANDAZ M., BAHAT Z., CANYILMAZ E., HANEDAN USLU G., SERDAR L., MEMİŞ Y., et al.

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2012 Sustainable Development

2012

2012

Mandibulada Büyük Hücreli NHL

HANEDAN USLU G., CANYILMAZ E., KANDAZ M., BAHAT Z., AYNACI Ö., SÖNMEZ M., et al.

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2012

2012

2012

5 Florouracil İnduced Radiation Recall Dermatitis

HANEDAN USLU G., BAHAT Z., CANYILMAZ E., KANDAZ M., YAYLI S., ÖZDEMİR F., et al.

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2012, pp.171

2011

2011

MESANE KANSERİ CİLT İNVAZYONU:VAKA SUNUMU

AYNACI Ö., KANDAZ M., BAHAT Z., CANYILMAZ E., ÇOLAK F.

19.ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011 Sustainable Development

2010

2010

Akciğer Parankiminde Snovyal Sarkom

AYNACI Ö., CANYILMAZ E., HANEDAN USLU G., BAHAT Z., HACIİSLAMOĞLU E., AYDIN F.

IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2010

2010

2010

Erken Evre I II Larenks Karsinomunda Radyoterapi

SEZEN O., SERDAR L., BAHAT Z., CANYILMAZ E., EMEL H., AYNACI Ö., et al.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Cyprus (Kktc), 21 - 25 April 2010

2010

2010

Antosiyaninlerin Ratlardaki Radyoprotektif Etkisi’’

ZENGIN A. Y., SEZEN O., BAHAT Z., CANYILMAZ E., USLU G. H.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 24 April 2010, pp.232

2010

2010

Akciğer ve Renal Cell Karsinomu Birlikteliği Vaka Sunumu

BAHAT Z., Sezen O., AYNACI O., CANYILMAZ E., ZENGIN A. Y., ÇOLAK F., et al.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 24 April 2010, pp.128

2010

2010

Memede Sistosarkoma Filloides Tümör Tanılı İki Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., BAHAT Z., Sezen O., USLU G. H., HACIİSLAMOĞLU E., SOYDEMIR G., et al.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 24 April 2010, pp.249

2009

2009

Extremite Miksoid Liposarkomu ve Boyun Metastazı

Sezen O., USLU G. H., BAHAT Z., CANYILMAZ E., ZENGIN A. Y., KOŞUCU P.

XVIII Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 26 April 2009, pp.136

2008

2008

Primer Memede Non-Hodgkin lenfoma Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., SEZEN O., BAHAT Z., USLU G. H., ZENGIN A. Y., Reis A.

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2008, pp.133

2008

2008

Primer Parafarangeal Yerleşimli Tükrük Bezi Duktus Karsinomu Olgu Sunumu

ZENGIN A. Y., BAHAT Z., CANYILMAZ E., Sezen O., USLU G. H., ÇOBANOĞLU Ü.

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2008, pp.145

2008

2008

Vaka Sunumu: Meme Kanserinde Göğüs Duvarı Nüksü İle Eş Zamanlı Cilt Metaztazı

Küçüktülü E., CANYILMAZ E., USLU G. H., Turgultalp H., YILDIZ K., AYDIN F., et al.

8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2008, pp.119 Sustainable Development

2008

2008

Kosta Metastazlı Uterus Leiomyosarkomu

USLU G. H., BAHAT Z., ZENGIN A. Y., CANYILMAZ E., ERSÖZ Ş.

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2008, pp.162

2008

2008

Dış Kulak Yolunda Adenoid Kistik Karsinom Olgu Sunumu

ZENGIN A. Y., BAHAT Z., CANYILMAZ E., USLU G. H., ERSÖZ Ş.

2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 March 2008, pp.32

2008

2008

Vulva Karsinom Beyin Metaztazı Olgu Sunumu

ZENGIN A. Y., BAHAT Z., CANYILMAZ E., USLU G. H., ÇOBANOĞLU Ü.

2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 March 2008, pp.195

2007

2007

Memede skuamöz Hücreli Olgu Sunumu

GONCA H. U., CANYILMAZ E., ZENGİN A. Y., YAVUZ M. N., KAVGACI H.

XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2007

2007

2007

Memede squamöz hücreli olgu sunumu

USLU G. H., CANYILMAZ E., ZENGIN A. Y., YAVUZ M. N., KAVGACI H.

XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2007, pp.8

2007

2007

Dilde Primer Malign Fibröz Histiositom Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., ZENGIN A. Y., Yavuz A. A., Sezen O., ERSÖZ Ş.

XVII Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2007, pp.131

2006

2006

Serviks Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu Vaka Sunumu

Küçüktülü E., ÇOBANOĞLU Ü., Yıldız B., HACIİSLAMOĞLU E., YILDIZ K., AYDIN F., et al.

8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 October 2006, pp.21

2006

2006

Renal ve Kutanöz Leiomyosarkomlu Çift Primer Olgu Sunumu

USLU G. H., ÇOLAK F., CANYILMAZ E., Başar D., YAVUZ M. N.

VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 April 2006, pp.183

2005

2005

Testis seminomunda paraaortik radyoterapi sonuçlarımız

ZENGIN A. Y., CANYILMAZ E., HACIİSLAMOĞLU E., ÇOLAK F., YAVUZ M. N., Yavuz A. A., et al.

XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2005, pp.921

Books & Book Chapters

2019

2019

ENDOMETRİUM KANSERİNDE RADYOTERAPİ

CANYILMAZ E., HACIİSLAMOĞLU E.

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ, FEYYAZ ÖZDEMİR, Editor, DİJİTAL AKADEMİ, Ankara, pp.13-19, 2019

2018

2018

PANKREAS KANSERİNİN DEFİNİTİF TEDAVİSİ

CANYILMAZ E., HACIİSLAMOĞLU E.

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ /RADYASYON ONKOLOJİSİ, ADNAN YÖNEY, Editor, DİJİTAL AKADEMİ, Ankara, pp.50-53, 2018

2018

2018

PANKREAS KANSERİNİN POSTOPERATİF TEDAVİSİ

CANYILMAZ E., HACIİSLAMOĞLU E.

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ /RADYASYON ONKOLOJİSİ, ADNAN YÖNEY, Editor, DİJİTAL AKADEMİ, Ankara, pp.45-48, 2018


Congress and Symposium Activities

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

Multidisipliner kemoradyoterapi toplantısı

Attendee

-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

XXI.Ulusal Kanser KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım Toplantısı

Attendee

-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

VI. Evidence Based Multıdıscıplınary Neurooncology Symposıum

Attendee

-Turkey

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

Trends in Central Nervous System Malignancies

Attendee

-Czech Republic

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim ToplantısıSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

X.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

1. Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

11.Ulusal Meme hastalıkları Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Genitoüriner Kanserler SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

XVIII. Ulusal Kanser KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

Bilimsel Araştırma-Yayın Etiği ve Etik Kurullar Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 March 2008 - 01 March 2008

01 March 2008 - 01 March 2008

2.Tıbbi Onkoloji kongresi

Attendee

-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Attendee

-Turkey

01 February 2007 - 01 February 2007

01 February 2007 - 01 February 2007

Kanıta Dayalı Onkoloji 2

Attendee

-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

XI. Ege Onkoloji Günleri Kanserde Palyatif Yaklaşım SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

II. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

2D to 3D: İmaging And Radıotherapy Plannıng

Attendee

-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

XVI. Ulusal Kanser KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 November 2004 - 01 November 2004

01 November 2004 - 01 November 2004

1.Ulusal Akciğer Kanseri KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 June 2004 - 01 June 2004

01 June 2004 - 01 June 2004

The American Society of Clinical Onkology

Attendee

-United States Of America

01 April 2004 - 01 April 2004

01 April 2004 - 01 April 2004

VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 429

h-index (WOS): 11