Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Peptic ulcer disease in children

Mucosa , vol.3, no.1, pp.18-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik İlişkili İshal Sikliği ve Risk Faktörlerİ

13.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kursu, Elazığ, Turkey, 19 May 2021 Sustainable Development

Çocukluk çağı otoimmun hepatiti idame tedavisinde azatiyoprin monoterapisinin etkinliği

Çocuk Gastroenetroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

Gastrointestinal sistem tutulumuyla gelen immun yetmezlikli olguların değerlendirilmesi

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

Fekal Mikrobiyota Transferi: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Deneyimi

5.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.282

Çölyak hastalarında Hepatit A ve Hepatit B serokonversiyonu

1. Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019 Sustainable Development

Interleukin-23 and FOXP3 Treg cells expression in the intestinal mucosa of children with ulcerative colitis

51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Cenevre, Switzerland, 9 - 12 May 2018, vol.1, pp.10-17

Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları

Çocuklarda ösefagus motilite bozuklukları sempozyumu, VI. yutma bozuklukları kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2018

Portal Ven Trombozunda Klinik ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Verilerin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2018

Pediatric inflammatory bowel diseases in Turkey: results of Turkish pediatric IBD Database

ESPGHAN 50thAnnual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10 - 13 May 2017

A comparison of the sedation with midazolam ketamine versus propofol fentanyl during upper GI endoscopy in children

ESPGHAN 49th Annual Meeting, of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 25 - 28 May 2016

EFFECT OF SYNBIOTICS IN CHILDREN WITHNON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

3rd International Symposium of Probiotics and Prebiotics in Pediatrics, GENT, Belgium, 28 - 30 April 2016

Özofagusta eozinofili saptanan olguların değerlendirilmesi

22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015

ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA DERMATİTİS HERPETİFORMİS SIKLIĞI

GÜZ TOPLANTILARI: OTOİMMÜN BÜLLÖZ HASTALIKLAR, Trabzon, Turkey, 12 - 15 September 2013, pp.1

Oral and dental health in children with chronic liver disease.

46 th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. (ESPGHAN), Londra, United Kingdom, 8 - 11 May 2013, pp.1698

Alagille sendromu: bir olgu sunumu.

19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.91

Çocukluk Çağında Karaciğer Hastalıklarında demir Metabolizması

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.47

Books & Book Chapters

Kalp Hastalığı olan Çocuğun Beslenmesi

in: Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi, ÖZEN H., Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.493-500, 2015

Kalp Hastalığı olan Çocuğun Beslenmesi

in: Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi, Hasan Özen, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.493-500, 2015

FONKSİYONEL BESİN OLARAK SOYA VE SOYALI ÜRÜNLER

in: FONKSİYONEL BESİNLER, BAYSOY G, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.162-169, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

203

Citation (WoS)

927

H-Index (WoS)

16

Citation (Scopus)

1027

H-Index (Scopus)

17

Citation (Scholar)

27

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

4

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals