Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student’s perception and attitudes towards functional foods

Future Visions Journal, cilt.3, sa.4, ss.42-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Sağlığında Pet Terapi (Hayvan Destekli Tedavi) Uygulamalarının Literatür Eşliğinde İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.217-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç hastalıkları hemşireliği dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin stres düzeylerinin belirlenmesi

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.22-32, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk ve acil yardım programı öğrencilerinin yaz stajı hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.46-55, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Foot reflexology application in lung cancer patients and sleep

Chemotherapy Research Journal, cilt.1, sa.1, ss.8-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paramedik öğrencilerinin biyoterörizm ile biyolojik ajanlara ilişkin bilgi ve görüşlerinin incelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Foot reflexology application in lung cancer patients and nausea-vomiting

Chemotherapy Research Journal, cilt.1, sa.1, ss.1-3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akciğer kanseri hastalarının do not resuscitate talimatı tercihleri

I. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongre, 20 - 22 Haziran 2019

Hemşirelik uygulamaları çerçevesinde DNR talimatı

I. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongre, 20 - 22 Haziran 2019

Hemşirelerin Kan Transfüzyon Güvenliği Kapsamında Hemovijilans Sistemi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.554

Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.580

Kemoterapi Alan Akciğer Kanseri Hastalarında Ayak Refleksoloji Uygulamasının Bulantı Kusma ve Uyku Kalitesine Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.515

Yaşlı Diyabet Hastalarının Diyabete İlişkin Özelliklerinin Belirlenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.42

Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Ağrı Korku Düzeylerinin İncelenmesi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.581

Sağlıklı Yaşlanma ve Teknoloji”

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.128

Yaşlılarda Boş Yuva Sendromu

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.60

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite ve Bakım Bağımlılık Düzeylerinin Bakım Verme Yüküne Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.616

Onkoloji Hastalarının Konfor Düzeyi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.603

Diyabette Hasta Eğitiminde Mobil Sağlık Uygulamaları

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.300

Yaşlılık-Kadın ve Cinsellik

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.25

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite Düzeylerinin Bakım Bağımlılığına Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.114

YAŞLANAN DÜNYADA YAŞLANAN TÜRKİYE VE POLİTİKALAR

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 Nisan 2018 - 26 Nisan 2019, sa.70, ss.554-555

Developing Technological Approches: Robotic Surgery and Nursing.

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu., Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Çağımızın Hastalığı: Sevgisizlik

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Yaşlılarda Yalnızlık ve Yalnız Yaşlıya Yaklaşım

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Teknoloji Kullanımının Yaşlıya Yansıması

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.8

''DO NOT RESUSCITATE'' ORDER AND NURSING

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Yaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma ve Hemşirenin Savunucu Rolü

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Changing Health System: Telenursing.

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu., Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Tarihin Salgın Hastalıkları Yerini Yeni Bir Korkuya Bıraktı: Sağlıksız Yaşlanma

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

Cosmetic Products And Health

International Conference On New Horizons In Education, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Multiple Drug Use In Elderly and Responsibilities Of Nurses

International Conference On New Horizons In Education, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Drug Use Characterics of Elderly Women Living in a Rural Area

International Conference On New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Importance of Evidence-Based Practices in Nursing Education

Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ICOBNE), 12 - 13 Ekim 2017

The Stress Levels of Second Year Nursing Students Taking Medical Nursing Lesson

Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ICOBNE), 12 - 13 Ekim 2017

The Importance of Family Support in Diabetes

Internationale Congress of Black Sea Nursing Education (ICOBNE), 12 - 13 Ekim 2017

Yaşlılık-Kadın ve Cinsellik

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Ekim - 15 Kasım 2017, ss.320

Immigration and Women

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017

Immigration and the Elderly

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017

Multiple drug use ın elderly and responsibilties of nurses.

International Conference on New Horizons in Education Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Haziran 2017, ss.707-711

Drug use characteristics of elderly women living in a rural area

International Conference on New Horizons in Education Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Haziran 2017, ss.1073-1081

Environmental awareness and knowledge level of higher education students.

. International Conference on New Horizons in Education Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Haziran 2017, ss.1209-1216

The anxiety levels of university students residenting at state dormitory

International Conference on New Horizons in Education Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Haziran 2017, ss.413-424

The Anxiety Levels Of University Students Residenting At State Dormitory

International Conference on New Horizons In Education, Berlin, Almanya, 17 - 19 Mayıs 2017, sa.3, ss.413-424 Creative Commons License

Functional Food Awreness of Vocational High School Students

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1165

Organic Cosmetic Product Usage Prevelance of Women Working in Trabzon

1st Interntional Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1148

Ethical Framework For The Use of Vegetable Products

Ist International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 Mayıs - 12 Haziran 2017, ss.1201

Organic Cosmetic Products Usage Prevelance of Women Working in Trabzon

Ist International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1148

Functional Food Awareness of Vocational High School Students

Ist International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1165

Yaşlı Diyabet Hastalarında Diyabete Bağlı Gelişen Komplikasyonlar ve Hastaneye Yatış Nedenleri

CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 Mayıs 2017

Application of Foot Reflexology to Patients Having Cancer Chemotherapy and Sleep

CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 Mayıs 2017

Yaşli Diyabet Hastalarinin Aile Destek Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 Mayıs 2017

Kemoterapi Alan Akciğer Kanseri Hastalarinda Ayak Refleksolojisi Uygulamasi ve Bulanti-Kusma

CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, Kıbrıs, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.65

Chronıc Kıdney Dısease In Older Adults

I. International Academic Research Congress, 3 - 05 Kasım 2016

The Knowledge, Attitude and Practices of Nursing Students About Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods

1st International and 3rd National Congress on Complementary Therapies and Supportive Care Practices, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.228

Yaşlı İstismarı ve İhmali

1st International Academic Research Congress (INES), 3 - 05 Kasım 2016

Eğitim ve Meslek Yüksek okulları

1st International Academic Research Congress (INES), 3 - 05 Kasım 2016

Yaşlı Bireylerde Kronik Böbrek Hastalığı

1st International Academic Research Congress (INES), 3 - 05 Kasım 2016

EĞİTİM VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

INES 2016, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.435-440

YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ

INES 2016, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.4272-4276

THE EDUCATION AND THE VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.145-152

CHRONIC KIDNEY DISEASE IN OLDER ADULTS

1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.185-191

ELDER ABUSE AND NEGLECT

1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.194-201

Attitudes of Nursing Students Towards Ageism

3rd World Conferences on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.71

The effect of training to relieve cancer patients’ chemotherapy symptoms

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.63

Professionalism features of internel medicine nursing

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 Nisan - 30 Mayıs 2016, ss.72

Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Kontrolünde Refleksoloji

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2016, ss.171

Yoğun Bakım hastalarında Terapötik Dokunmanın Konfor Düzeyine Etkisi

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2016, ss.122

Yoğun Bakım Hastalarında Terapötik Dokunmanın Konfor Düzeyine Etkisi

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2016, ss.1

The factor that affected sleep status at the hospital of the surgical patients and medical patients: a comparative study in Turkey

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.78

The prevalence of chronic disease and drug usage in individuals of the 65 age and older who are registered to the 10 numbered family medicine unit in the city of ardesen of the province of Rize/Turkey

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.102

The evaluation of symptom in patients receiving hemodialysis treatment

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.5

Sleep quality in patients with chronic obstructive pulmonary disease

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.44

Usage status of positioning strategies of a university hospital nurses

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.11

The Factor That Affected Sleep Status at The Hospital of The Surgical Patients and medical Patients: A Comparative Study in Turkey

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2015, ss.3

Assesment of Death Anxiety Among Medical and Surgery Clinics Patients of A Teaching Hospital

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2015, ss.3

Assesment of death anxiety among medical and surgery clinics patients of a teaching hospital

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.55

USAGE STATUS OF POSITIONING STRATEGIES OF A UNIVERSITY HOSPITAL NURSES

II. International Scientific Expert Congress, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.100

Sleep Quality of Patiets with Chronich Obstructive Lung Disease

II. International Scientific Expert Congress, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.99

Onkoloji Hastalarında Konfor

17. İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.1

Hemşireliğin Göz Ardı Edilemeyecek Bir Yönü “Bilişim”

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Ekim - 18 Aralık 2015, ss.115

Kemoterapi Semptomları ve Hemşirelik Eğitimi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.395

Rabdomiyoliz ve Hemşirelik

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.397

Dahiliye ve Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastalarda Ölüm Kaygısı

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.388

Kronik Böbrek Hastalıklarını Önlemeye Yönelik Evrensel Önlemler

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.387-388

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Konstipasyon ve Refleksoloji

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.449

Hemşireliğin Göz Ardı Edilemeyecek Bir Yönü, Bilişim“, Poster Sunum,

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.395

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Uyku Kalitesi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.394

Kadın-Erkek Olma ve Hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.229

Bir Üniversite Hastanesi Hemşirelerinin Konumlandırma Kullanım Durumları

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.42

Hemodiyaliz Tedavisinde Ailelerin Bakım Yükü

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.240

Kronik Hastalıklarda Aile Süreci ve Hemşirelik

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.229

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Primer Bakım Vericiler

1. Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.242

Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Olan Aile ve Gereksinimleri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.254

Kanserin Aile ve Aile İçi Bakım Vericiler Üzerine Etkisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.247

Alzheimer Hastalığında Ailenin Bakım Vermede Yaşadığı Güçlükler

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.293

Myra Estrin Levine ve Koruma Modeli

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.271

Hemodiyaliz Hastalarında Bakım Yükü

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015, ss.1

Dahiliye Hemşirelerinin Profesyonellik Özellikleri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.35

Yoğun Bakım Ünitelerinde Deliryumun Değerlendirilmesi

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Yoğun Bakım Hastalarında Konfor

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.1

Kanser Hastalarına Verilen Eğitimin Kemoterapi Semptomlarına Etkisi

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.284-285

Yaşlı Ayrımcılığı

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.313

Yaşlı Dostu Şehirler ve Hemşirelik

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 15 Ekim - 19 Eylül 2014, ss.311

Yaşlılarda Gündüzlü Bakım Hizmetleri

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.313-314

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.56

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.43

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.43

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, cilt.18, sa.1

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.101

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.56

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.43

Hemşirelerin Boş Zaman Etkinlikleri:Trabzon Örneği

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.77

Sağlık Turizmi ve Hemşirelik

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013, ss.464

Hemşirelik ve İnovasyon

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2013, ss.457

Kemoterapi Alan Hastalarda Ağrı, Depresyon ve Yorgunluğun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, cilt.1, sa.1, ss.400

Kronik Hastalıklarda Ölüm Kaygısı ve Hemşirelik

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.390

Kemoterapi alan kanserli hastaların yaşadığı psikolojik belirtiler

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.390

Adli hemşirelik

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.58

Romatolojik Ağrıya Genel Hemşirelik Yaklaşımları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.377

Hemşirelikte Telefon Danışmanlığı

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.404

Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak ile İlgili Bilgi ve Tutumları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.370

KOAH’lı Yaşlı Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.376

Yoğun Bakımlarda Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) I. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2010

Hemşirelerin Yaşadığı Mobbing

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2010, ss.143-151

Artritli hastalarda aleksitimi

12.Ulusal Uluslararası hemşirelik kongresi. Sivas, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Artiritli Hastalarda Aleksitimi

12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Eğitim Yöntemlerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgisi, Becerisi ve Uygulama Durumu Üzerine Etkisi

X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, cilt.1, sa.1, ss.1

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, ss.393

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Alan Öğrencilerin Klinikte Uygulama Yapma Sıklıklarının Belirlenmesi

II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye, 26 Haziran 2009

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımına İlişkin Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Miyokard İnfarktüsü ve Kadınlar

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.362

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal &Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2008, ss.103

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yapmış Oldukları Hemşirelik Aktivitelerinin Sıklık ve Zamanının Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2007, ss.383

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Bakım Gücü

4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.187

Erişkinden Anneye Eğitimin Kendi Kendine Meme Muayanesi ve Sağlık İnancına Etkisi

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2007, cilt.1, sa.1, ss.1

Artrozlu Hastaların Ağrı Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Breast Cancer Risk Assesment Among Women: An Example from Trabzon-Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Nisan 2007, ss.26

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 19 - 21 Nisan 2007

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 19 - 21 Nisan 2007

Early Diagnosis Attitudes of Breast Cancer and The Factors Affecting These Attitudes

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Nisan 2007, ss.84

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 21 Nisan 2007, ss.40

Romatoid Artritte Ağrı Yönetimi

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.354

Romatoid Artritli Hastalarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.353

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin Sağlık Davranışları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Anti-Aging (Yeniden Gençleşme)

8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.365

Yarası Olan Hastanın Evde Değerlendirilmesi

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006, cilt.1, sa.1, ss.1-2

Mobing Scale for Nurses and Emotional Constraint the Nurses Experienced (Mobbing)

III. International Nursing Management Conference, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2006, ss.112

Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerde Cinsiyete Göre Klinik Seyrinde Farklılıklar

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Eylül 2005, ss.315

Tip II Diyabetli Hastaların Hastalığına İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2005, ss.88

Homecare Needs of the Mıocardial Infarctıon Cases

WONCA - Europe 2003, Ljubljana, Slovenya, 18 - 21 Haziran 2003, ss.126

Risk Factors in Miocardial Infarction Cases in Trabzon-Turkey

WONCA - Europe 2003, Ljubljana, Slovenya, 18 - 21 Haziran 2003, ss.293

Miyokard Enfarktüsü Geçiren Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 1999, ss.300

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekstravazasyon ve Hemşirelik Bakımı

Palyatif Bakım ve Tıp, Akçakaya, A., Editör, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.241-246, 2019

Göçün Sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkileri

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC., Editör, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.253-274, 2016

Uykunun Sağlığı Koruma ve Geliştirmedeki Önemi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ , Editör, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Ankara, ss.367-391, 2016

Ağrı ve Aile

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu, Birsel Canan Demirbağ , Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.342-353, 2015

Renal Osteodistrofiler

Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, Feray Gökdoğan, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.245-271, 2015

Gastrointestinal Sorunlar

Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, Feray Gökdoğan, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.219-235, 2015

Sexual Dysfunction in Men and Women with Type 2 Diabetes Mellitus

Sexual Dysfunctions Rısk Factors, Psychological Impact and Treatment Options., Courtois F. , Editör, Nova Science Publishers, Newyork, ss.81-105, 2013

Diğer Yayınlar