Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Elektronik Sigara

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, vol.4, no.1, pp.32-36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hasta Hekim İlişkisi

Medilog Dergisi, vol.2, no.1, pp.16-20, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüberküloz Lenfadenitine Sekonder Proliferatif Glomerülonefrit Olgusu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, pp.1 Sustainable Development

Granular Cell Tumor of the Lung

American Thoracic Society Annual Meeting, Dallas, United States Of America, 17 - 22 May 2019

Pulmonary physician consultancy in emergency services in Turkey (PUPCEST) - a prospective multicenter study

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA)

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 Sustainable Development identifier

Bening Mediastinal/hiler Lenfadenopatilerde Etyoloji

2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Research Of Immunisation Status In COPD In Turkey (rimpact Study)

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), Washington, Kiribati, 19 - 24 May 2017, vol.195 identifier

Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey

European Respiratory Society Annual Congress, Londrina, Brazil, 3 - 07 September 2016 Sustainable Development

Assessment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey

European Respiratory Society Annual Congress, 3 - 07 September 2016 Sustainable Development

Uyku Hastalarımızın Tanısal Dağılımı

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016

Factors Affecting Control and Adherence to One Year Treatment in Elderly Asthmatics in Turkey

Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology (AAAAI), Los-Angeles, Chile, 4 - 07 March 2016, vol.137 Creative Commons License identifier

Role Of Osteopontin In Differential Diagnosis Of Acute Exacerbations Of COPD From Pneumonia

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), San-Francisco, Costa Rica, 13 - 18 May 2016, vol.193 identifier

Assesment of palliative care in lung cancer in Turkey ASPECT study

European Respiratory Society Annual Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015 Sustainable Development

General characteristics and therapeutic options in lung cancer in Turkey

European Respiratory Society Annual Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015 Sustainable Development

Results of Turkish smoking cessation polyclinics data’s analysis (TUSPA study)

European Respiratory Society Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015, pp.3 Sustainable Development

Prognostic role of red cell distribution with (RWD) at pulmonary embolism (PTE).

American Thoracic Society International Conference, Denver, Colarado, United States Of America, 15 - 20 May 2015, pp.1

Prognostic importance of central thrombosis in normotensive patients with pulmonary embolism

American Thoracic Society International Conference, Denver, United States Of America, 15 - 20 May 2015

Study Group. Prognostic importance of central thrombosis in normotensive patients with pulmonary embolism.

American Thoracic Society International Conference, Denver, Colarado, United States Of America, 15 - 20 May 2015, pp.2

İdiopatik Pulmoner Fibrozis Tanılı Hastaların Analizi

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Newly Diagnosed Asthma In The Elderly: Is It Really Different?

Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology (AAAAI), California, United States Of America, 28 February - 04 March 2014, vol.133 identifier

Sarkoidozda Mevsimsel Farklılık

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sarkoidozda Eritrosit dağılım genişliği seviyesi

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Akciğer ve Renal Cell Karsinomu Birlikteliği Vaka Sunumu

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 24 April 2010, pp.128

Books & Book Chapters

Solunum sitolojisi

in: Göğüs Hastalıkları Propedötik, Mehmet Karadağ Akın Kaya Tevfik Özlü, Editor, Dünya Tıp Kitapevi, Ankara, pp.291-308, 2019

Göğüs Hastalıklarında Anamnez

in: Göğüs Hastalıkları: Propedötik, Mehmet Karadaği Akın Kayai Tevfik Özlü, Editor, Dünya Tıp Kitapevi, Ankara, pp.27-34, 2019

Göçmenler ve Hasta Hakları

in: Göç ve Sağlık, Prof. Dr. Yıldız Pekşan, Prof. Dr. Murat Topbaş, Doç. Dr. Fatih Kara, Editor, TC. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1147, Ankara, pp.63-68, 2019 Sustainable Development

Toplumda gelişen pnömoniler

in: Acil Dahiliye, Cander, Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.477-487, 2017

Göğüs Hastalıklarında Anamnez

in: Göğüs Hastalıkları, Dalar L, Süerdem M, Öztürk C, Saygı A., Editor, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.71-78, 2015

Solunum Sisteminin Savunma Mekanizmaları ve İmmünoloji

in: Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları, Orhan Arseven, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.27-30, 2015

Masif hemoptizi

in: Temel Akciğer sağlığı ve Hastalıkları, Arseven O, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.315-318, 2015

Toplumda gelişmiş pnömoniler

in: Erişkin ve Çocukarda Solunum Sistemi Enfeksiyonları, Özlü T, Özçelik U, Köksal İ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.201-236, 2014

Solunum Sisteminin Savunma Mekanizmaları ve İmmünoloji

in: Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları, Orhan Arseven, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.27-30, 2011

Masif Hemoptizi

in: Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları, Orhan Arseven, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.329-332, 2011

Masif hemoptizi

in: Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları, Arseven O, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.315-18, 2011

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Akciğer

in: SOLUNUM SİSTEMİ VE HASTALIKLARI, ÖZLÜ T, METiNTAŞ M, KARADAĞ M, KAYA A, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.2341-2352, 2010

Akciğer ve Plevra Maliğniteleri Tedavisi

Türk Toraks Derneği Okulu Kitabı, Ankara, 2008

Hasta Rehberi

Yelken Basım Yayım, İstanbul, 2008

Sigara ve Bırakma Yolları

Timaş Yayınları, İstanbul, 2008

HASTA REHBERİ

YELKEN BASIM, İstanbul, 2008

Astım ve Alerji

Timaş Yayınları, İstanbul, 2007

ASTIM VE ALERJİ

TİMAŞ, İstanbul, 2007

HASTA HAKLARI

TİMAŞ, İstanbul, 2005

Hekiminizi nasıl alırdınız

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2003

Sigara hakkında bilmek istedikleriniz

Beyaz Yayınları, İstanbul, 2002

Astım hakkında bilmek istedikleriniz

Beyaz Yayınları, İstanbul, 2002

Temel Göğüs Hastalıkları

Derya Kitapevi Yayınları, Trabzon, 2001

Diğer Sistem Hastalıklarında Akciğer

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2000

DİĞER SİSTEM HASTALIKLARINDA AKCİĞER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Trabzon, 2000

Yoğun Bakımdan Eve Oksijen Tedavisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999

YOĞUN BAKIMDAN EVE OKSİJEN TEDAVİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Trabzon, 1999

Göğüs Hastalıkları Staj Rehberi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 1997

GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ REHBERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Trabzon, 1997

Expert Reports