Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Uterine massage to reduce blood loss after vaginal delivery

Health Care For Women International, vol.1, no.2, pp.1-18, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Doctors and nurses' views on the participation of parents in invasive procedures of hospitalized children.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, vol.70, no.2, pp.231-235, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Self-Esteem and Assertıveness Levels of Nursıng Students

The European Proceedings of Social Behavioural Sciences, vol.101, pp.819-827, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

Attitudes of Turkish Academics Regarding Violence Against Women in the Name of Honor

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, vol.33, no.20, pp.3232-3254, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The effect of maternal obesity on self-esteem and body image

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.25, no.6, pp.1079-1084, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.25, no.6, pp.1085-1089, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of SP6 Acupuncture Point Stimulation on Labor Pain and Duration of Labor

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.16, no.10, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of SP6 Acupuncture Point Stimulation on Labor Pain and Duration of Labor

Iran Red Crescent Med J., vol.16, no.10, pp.1-8, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The effects of peer education on university students' knowledge of breast self-examination and health beliefs.

Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education, vol.24, no.4, pp.331-3, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Comparison of three educational interventions on breast self-examination knowledge and health beliefs.

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, vol.10, no.5, pp.765-72, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Women’s Experiences and Frequency of Vaginal Examination during Labor

Clinical and Experimental Health Science, vol.11, no.3, pp.426-431, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Outcome of Intrapartum Lamaze Philosophy in Low Risk Pregnant Women in Turkey

Reproductive Medicine International, vol.4, no.1, pp.1-8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.159-164, 2021 (National Refreed University Journal)

Sezaryen doğum oranlarında “kıymetli bebek” etkisi

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.4, pp.1543-1554, 2020 (Other Refereed National Journals)

Genital Hygiene Behaviors of Women and Their Effect onVaginal Infections

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.10, no.3, pp.210-216, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The effect of using lavender wipes pillows of sleep problems in menopause

Social Behavioural Sciences, pp.409-414, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üçüncü basamak bir hastanede 4 yıllık sezaryen doğumlarının oranları ve endikasyonları

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.201-209, 2018 (Other Refereed National Journals)

Klinik Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.111-121, 2017 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte olağan fiziksel yakınmalar

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.48, no.4, pp.135-141, 2017 (Other Refereed National Journals)

Academician's Attitudes Towards Honor

Procedia-Social and Behavioral Sciences, no.237, pp.274-280, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.80-91, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fear of childbirth and related obstetric variables

Nursing Practice Today, vol.3, no.4, pp.1-5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğumda Akupressur

Türkiye Klinikleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi, vol.1, no.3, pp.10-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Are the Nurses able to Reflect their Undergraduate Education upon the Clinic The Effect Factors

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.143-150, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğum ve Kanıta Dayalı Uygulamalar.

E-SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.2, no.5, pp.30-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

Erkek hemşirelere başka bir unvan verilmeli mi?

Sağlıkla Dergisi, no.19, pp.52-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

procedia-social and behavioral sciences, pp.445-450, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Reasons of University Students for Selecting Sexual Health Course

Middle Black Sea Journal of Health Science, vol.1, no.2, pp.1-7, 2015 (National Refreed University Journal)

Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkileri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

The opinions of pregnant women about labor and acupressure application who received acupressure on their SP6 points

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences., vol.4, no.1, pp.29-37, 2014 (National Refreed University Journal)

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences., vol.1, no.2, pp.49-59, 2012 (National Refreed University Journal)

Hekim, Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.15, pp.145-152, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.1, pp.142-162, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kadın Genital Mutilasyonu

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.19, no.1, pp.30-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kadın Yaşamında Kegel Egzersizlerinin (Pelvik Taban Kas Egzersizleri) Önemi

Sağlıcakla Dergisi, vol.11, pp.48-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hekim Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.15, no.3, pp.145-152, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GEBELERİN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT) YAPTIRMA DURUMLARINA MEDYANIN ETKİSİ

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.87-88

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 11 June 2020 - 15 July 2016, vol.3, no.9, pp.1

Yetersiz anne sütü algısının ek gıdaya geçişe etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Vajinal Doğum Sonrası Uterus Masajının Doğum Sonu Kanama Üzerine Etkisi

2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Normal doğumların lamaze felsefesine göre incelenmesi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Doğumdan Hemen Sonra Başlatılan Ten Tene Temasın Anne-Bebek Üzerine etkisi”

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.151-157

Doğum sonrası dönemde sosyal desteğin anne bebek bağlanmasına etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.470

İNTRAPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN VAJİNAL MUAYENE SIKLIĞI VEKADINLARIN GÖRÜŞLERİ

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 December 2018, pp.344-350

Travayda dinletilen müziğin doğum eylemi üzerindeki etkisi

3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Travayda Dinletilen Müziğin Doğum Eylemi Üzerine Etkisi

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.499-500

İntrapartum Dönemde Uygulanan Vajinal Muayene Sıklığı ve Kadınların Görüşleri

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.344-350

Macaristan’da doğum hizmetleri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.328-329

SELF-ESTEEM AND ASSERTIVENESS LEVELS OF NURSING STUDENTS STUDYING AT A UNIVERSITY

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1-5

Genital hygiene behaviors of women and their effect on vaginal infections

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An evaluation of stress perception og undergraduated nursing students according to some sociodemograohic features

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

The effect of health education on the students’ views on abortion

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An Evaluation of Stress Perceptions of Undergraduate Nursing Studends Regarding to some Sociodemographic Features

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.2

Determining the Perception Level of Nursing Students Regarding Spirituality and Spiritual Care and the Factors that Affect their Perception Level

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

An Evaluatıon of Stress Perceptıons of Undergraduate Nursıng Students Accordıng to Some Socıodemographıc Features

VIII International Conference on İntercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Educatıon and Health for A Global,Transcultural World [EDUHEM2018], Almería, Spain, 20 - 22 June 2018

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

Kadınların Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.287-288

Akupunktur ve Akupresürün Emzirmeye ve Süt Üretimine Etkisi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.286-287

Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

Türk Kadınların Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

Türkiye’de Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Yenidoğan Bakımında Geleneksel Uygulamalar

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

TÜRKİYE’DE GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK VE YENİDOĞAN BAKIMINDA GELENEKSEL UYGULAMALAR

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

TÜRK KADINLARIN DOĞUM AĞRISI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, Italy, 15 - 17 May 2017, vol.3, no.9, pp.1-2

Doğum Eyleminde Sık Yapılan Müdahalelerin anne Memnuniyetine Etkisi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138-139

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138

DOĞUMDA AĞRI YÖNETİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Doğumda ağrı yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.240

Doğum Eyleminde Sık Yapılan Müdahalelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyine Etkisi

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.139-140

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138

Göç Yolunda Kadın: Ebe ve Hemşirelerin Rolü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.45-46

Nurses’Communication with the Patients with Sexually Explicit Conduct

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.31

The Effect Of Maternal Obesity On Self-Esteem And Body Image, WorldConference on Health Sciences

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.55

Defining Childbirth Fear And Anxiety Levels In Pregnant Women

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1045-1052 identifier

Academician's Attitudes towards Honor

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.274-280 identifier

Leadership Power Type Perceptions And Preferences Of Health Staff Working At Primary Healthcare Center: A Case Study In Turkey '

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.66

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Turkey

14th NZCOM Biennial Conference, Skycity Auckland Convention Centre, New Zealand, 26 - 28 August 2016, pp.9-11

Traditional practices related to pregnancy, birth, postpartum, and baby care in south eastern Turkey.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.11-12

Academician’s attitudes towards honor.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.274-280

Defining childbirth fear and anxiety levels in pregnant women

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.10-18

Fear of childbirth according to parity.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.10-11

Traditional Practices Related To Pregnancy Birth Postpartum and Baby Care İn South Eastern Turkey

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon: Educatıon, Health And Ict From A Transcultural Perspectıve Hum, SPAİN, 15 - 17 June 2016

Academician’xxs attitudes towards honor

VII Internatıonal Conference on Intercultural Educatıon: Educatıon, Health and ICT from a Transcultural Perspectıve, Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.13

The Difficulties Male Nurse Facing up Due to the Nurse Degree which Means Sister in Turkish

ICNM 2016: 18th International Conference on Nursing Management, Londra, United Kingdom, 23 - 24 May 2016, pp.26-27

Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.45-46

Üniversite Öğrencileri Hangi Konularda Sağlık Eğitimi Almak İstiyor?

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.48-49

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLING AND HEALTH CENTERS?

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.43-44

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi,, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.25

Baba bebek bağlanması

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.15

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı? ve Nasıl Etkileniyorlar?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.230-232

Ebeveynler İnvaziv Girişimlere Katılım Konusunda Ne Düşünüyor?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.248-251

Ebeveynler Çocuklarına Uygulanan İnvaziv Girişimlere Eşlik Etme Konusunda Ne Düşünüyor

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.20

Doğum Salonunda Çalışan Ebelere Verilen Empati Eğitiminin Annelerin Ebeden Memnuniyet İfadelerine Etkisi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(Uuslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1

Doğum eyleminin ikinci ve üçüncü evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı”

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.44

Annelerin Emzirme Davranışı ve Etkileyen Faktörler

”, 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.41

Akupresürün doğum eyleminin süresine etkisi: Bir literatür incelemesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015,, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.40

Öğrenciler Pospartum Depresyonu Neye Benzetiyor?

2. Uluslaraerası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2015, pp.2-4

Bir kadın dayanışması: Doğumda sosyal destek

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.42

Doğum eyleminin birinci evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.43

Gebelikte Olağan Fiziksel Yakinmalar”

12. Uludağ jinekoloji ve obstetri kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2015, pp.50

Are The Nurses able to Reflect Their Undergraduate Education upon The Clinic? The Effect Factors

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.143-150 identifier

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.445-450 identifier

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.60

Are the nurses able to reflect their undergraduate education upon the clinic?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Praha, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.1-7

Ebeveynler Invaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.128

Ebeveynler İnvaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?.

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014

Hemşirelerin Boş Zaman Etkinlikleri:Trabzon Örneği

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.77

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalıştırılıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.108

Erkek Hemşirelik Öğrencileri Mezun Olduklarında Nerelerde Çalışmak İstiyor, Neden?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.93

Öğrenci Hemşirelerin Klinik Hemşirelerine İlişkin Görüşleri.

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.91

Erkek Hemşirelere Başka Bir Ünvan Verilmeli Mi?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.87

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalışıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Perineal Travmayı Azaltmak İçin Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Teknikler

3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Kalınan Oda Tipine Göre Annelerin Doğum Odasından ve Doğumdan Memnuniyet Durumları.

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1-3

Ebelik biliminde nitel araştırmaların önemi

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1

Perineal travmayı azaltmak için doğumun ikinci evresinde kullanılan teknikler

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.55

Doğum Ağrısının Azaltılmasında Akupresürün Etkisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.106-107

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.79

Kızlarda Bebeklik ve Çocukluk Döneminde Görülen Bazı Jinekolojik Sorunlar.

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Jinekoloji Polikliniğine Başvuran (Evli) Kadınların Genital Hijyen Davranışları: Trabzon

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.88

Ebenin empatik yaklaşımının doğum eylemine ve doğum sürecine etkisi

1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, pp.23-24

Sağlık eğitiminin organ bağışı üzerindeki etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.160

Sağlık eğitiminin kürtaj bakış açısına etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.127

Göbek Kordonu Kanının Kök Hücre Tedavisinde Kullanımı ve Ebenin Rolü

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.23-25

Doğum Eyleminde Ebenin Yaklaşımına Yönelik Etik Sorun:Bir Örnek Çalışma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.8-9

Jinekolojik Muayene Anksiyetesi ve Ebelik Girişimleri

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.7

Adli hemşirelik

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.58

Öğrenci Gözüyle Ebeliğin İmajı: 5N 1K”

2.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.3

Doğumda Aromaterapi

2. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.34

Gebelik ve Lohusalık Depresyonunda Ebenin Rolü”,

7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011, pp.34

Aşiret Yapısının Kadın Üreme Sağlığına Etkisi

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.5

Perinatal Dönemdeki Annenin Depresyonu İle Beslenmesi (Vitamin / Mineral) Arasında İlişki”,

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.25

Aşiret Yapısının Üreme Sağlığı Ürezine Etkisi.

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Turkey, 3 - 06 March 2011

Doğum Eyleminde SP6 Basının Doğumun Süresi ve Ağrısı Üzerine Etkisi.

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Doğum Eyleminde SP6 Bası Uygulamasının Doğum Ağrısı ve Doğumun Süresine Etkisi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Abortus tanısıyla yatan gebelerin daha önce küretaj olma durumları ve durumluluk kaygı düzeyleri”

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009,, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009, pp.24

Kadın Sünneti

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, pp.32-33

Kadınların Pap testi konusundaki Bilgi Düzeyleri

6. Ulusal “Uluslararası Katılımlı” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.78

Beklenmeyen Gebeliklerde (Plansız Gebelik) Gebeliğe Yönelik Tutum ve Davranışlar

1. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Ebelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007, pp.6

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007

Normal Doğum Yapan Annelerde Yenidoğan Ağırlığını Etkileyen Maternal Faktörler

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.3-5

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40

Trabzonda Gebelikte Sigara İçimi

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 23 April 2007, pp.2-5

Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri ve Bu Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Uygulamamaları

4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2005, pp.63

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, vol.483

Annelerin Bebeklerinin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerinin Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.99

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.91

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk faktörü olarak Maternal Nedenler ve Emzirme Süresi

in: Kalp Damar Hastalıkları Hemşireliği, Prof. Dr. Nesrin NURAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.64-70, 2020

Doğum Eyleminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK,Fatma COŞAR ÇETİN, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.147-172, 2019

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I

İstanbul Tıp Kiatpevleri, İstanbul, 2018

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin Dr . Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.125-148, 2018

Kadına Yönelik Şiddet ve Gebelik

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık Dr . Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.227-244, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyetin İlişkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.99-122, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Egzersizin Önemi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.318-329, 2016

Akupresüre (Shiatsu)

in: Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Kömürcü N., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.94-103, 2013

Other Publications