Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anne Dostu Olan ve Olmayan Hastane Uygulamalarının Obstetrik Sonuçları

2. ULUSLARARASI EMZİRME GERÇEĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.333-334

Doğum Eyleminde Doğumhaneye Geliş Zamanının Maternal Ve Neonatal Sonuçları

2. ULUSLARARASI EMZİRME GERÇEĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.120-122

Gebelerin ilaç kullanım nedenleri ve etkileyen faktörler

2. ULUSLARARASI EMZİRME GERÇEGİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.290-291

GEBELERİN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT) YAPTIRMA DURUMLARINA MEDYANIN ETKİSİ

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.87-88

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 11 June 2020 - 15 July 2016, vol.3, no.9, pp.1

Normal doğumların lamaze felsefesine göre incelenmesi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Vajinal Doğum Sonrası Uterus Masajının Doğum Sonu Kanama Üzerine Etkisi

2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Yetersiz anne sütü algısının ek gıdaya geçişe etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Doğumdan Hemen Sonra Başlatılan Ten Tene Temasın Anne-Bebek Üzerine etkisi”

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.151-157

Doğum sonrası dönemde sosyal desteğin anne bebek bağlanmasına etkisi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.470

İNTRAPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN VAJİNAL MUAYENE SIKLIĞI VEKADINLARIN GÖRÜŞLERİ

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 December 2018, pp.344-350

Travayda dinletilen müziğin doğum eylemi üzerindeki etkisi

3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Macaristan’da doğum hizmetleri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.328-329

Travayda Dinletilen Müziğin Doğum Eylemi Üzerine Etkisi

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.499-500

İntrapartum Dönemde Uygulanan Vajinal Muayene Sıklığı ve Kadınların Görüşleri

1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.344-350

An evaluation of stress perception og undergraduated nursing students according to some sociodemograohic features

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

Self-Esteem and Assertiveness Levels of Nursing Students Studying at A University

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almería, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1-5

Determining the Perception Level of Nursing Students Regarding Spirituality and Spiritual Care and the Factors that Affect their Perception Level

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018

An Evaluation of Stress Perceptions of Undergraduate Nursing Studends Regarding to some Sociodemographic Features

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.2

Genital hygiene behaviors of women and their effect on vaginal infections

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

The effect of health education on the students’ views on abortion

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

An Evaluatıon of Stress Perceptıons of Undergraduate Nursıng Students Accordıng to Some Socıodemographıc Features

VIII International Conference on İntercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Educatıon and Health for A Global,Transcultural World [EDUHEM2018], Almería, Spain, 20 - 22 June 2018

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Akupunktur ve Akupresürün Emzirmeye ve Süt Üretimine Etkisi

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.286-287

Kadınların Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.287-288

Türk Kadınların Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

TÜRK KADINLARIN DOĞUM AĞRISI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

Türkiye’de Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Yenidoğan Bakımında Geleneksel Uygulamalar

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, Italy, 15 - 17 May 2017, vol.3, no.9, pp.1-2

Göç Yolunda Kadın: Ebe ve Hemşirelerin Rolü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.45-46 Sustainable Development

Doğum Eyleminde Sık Yapılan Müdahalelerin anne Memnuniyetine Etkisi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138-139

DOĞUMDA AĞRI YÖNETİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138

Doğumda ağrı yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.240

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138

Doğum Eyleminde Sık Yapılan Müdahalelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyine Etkisi

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.139-140

Nurses’Communication with the Patients with Sexually Explicit Conduct

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.31

Academician's Attitudes towards Honor

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.274-280 identifier

Defining Childbirth Fear And Anxiety Levels In Pregnant Women

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1045-1052 identifier

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Leadership Power Type Perceptions And Preferences Of Health Staff Working At Primary Healthcare Center: A Case Study In Turkey '

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.66

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Turkey

14th NZCOM Biennial Conference, Skycity Auckland Convention Centre, New Zealand, 26 - 28 August 2016, pp.9-11

Traditional Practices Related To Pregnancy Birth Postpartum and Baby Care İn South Eastern Turkey

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon: Educatıon, Health And Ict From A Transcultural Perspectıve Hum, SPAİN, 15 - 17 June 2016

Fear of childbirth according to parity.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.10-11

Defining childbirth fear and anxiety levels in pregnant women

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.10-18

Traditional practices related to pregnancy, birth, postpartum, and baby care in south eastern Turkey.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.11-12

Academician’xxs attitudes towards honor

VII Internatıonal Conference on Intercultural Educatıon: Educatıon, Health and ICT from a Transcultural Perspectıve, Almería, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.13

Academician’s attitudes towards honor.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.274-280

The Difficulties Male Nurse Facing up Due to the Nurse Degree which Means Sister in Turkish

ICNM 2016: 18th International Conference on Nursing Management, Londra, United Kingdom, 23 - 24 May 2016, pp.26-27

Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.45-46

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLING AND HEALTH CENTERS?

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.43-44

Ebeveynler İnvaziv Girişimlere Katılım Konusunda Ne Düşünüyor?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.248-251

Ebeveynler Çocuklarına Uygulanan İnvaziv Girişimlere Eşlik Etme Konusunda Ne Düşünüyor

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.20

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı? ve Nasıl Etkileniyorlar?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.230-232 Sustainable Development

Kanserli Ebeveyne Sahip Çocuklar Ebeveynlerinin Hastalığını Biliyorlar Mı?

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi,, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.25 Sustainable Development

Baba bebek bağlanması

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.15

Doğum Salonunda Çalışan Ebelere Verilen Empati Eğitiminin Annelerin Ebeden Memnuniyet İfadelerine Etkisi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(Uuslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1

Bir kadın dayanışması: Doğumda sosyal destek

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.42

Doğum eyleminin ikinci ve üçüncü evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı”

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.44

Annelerin Emzirme Davranışı ve Etkileyen Faktörler

”, 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.41

Akupresürün doğum eyleminin süresine etkisi: Bir literatür incelemesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015,, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.40

Doğum eyleminin birinci evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.43

Öğrenciler Pospartum Depresyonu Neye Benzetiyor?

2. Uluslaraerası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2015, pp.2-4

Gebelikte Olağan Fiziksel Yakinmalar”

12. Uludağ jinekoloji ve obstetri kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2015, pp.50

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.445-450 identifier

Are The Nurses able to Reflect Their Undergraduate Education upon The Clinic? The Effect Factors

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.143-150 identifier

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.60

Are the nurses able to reflect their undergraduate education upon the clinic?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Praha, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.1-7

Ebeveynler İnvaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?.

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014

Ebeveynler Invaziv Girişimlerde Çocukların Yanında Bulunmalı Mı?

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.128

Öğrenci Hemşirelerin Klinik Hemşirelerine İlişkin Görüşleri.

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.91

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalıştırılıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.108

Erkek Hemşirelere Başka Bir Ünvan Verilmeli Mi?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.87

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalışıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Ebelik biliminde nitel araştırmaların önemi

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1

Perineal travmayı azaltmak için doğumun ikinci evresinde kullanılan teknikler

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.55

Perineal Travmayı Azaltmak İçin Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Teknikler

3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Kalınan Oda Tipine Göre Annelerin Doğum Odasından ve Doğumdan Memnuniyet Durumları.

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1-3

Kızlarda Bebeklik ve Çocukluk Döneminde Görülen Bazı Jinekolojik Sorunlar.

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.79

Doğum Ağrısının Azaltılmasında Akupresürün Etkisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.106-107

Jinekoloji Polikliniğine Başvuran (Evli) Kadınların Genital Hijyen Davranışları: Trabzon

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.88

Ebenin empatik yaklaşımının doğum eylemine ve doğum sürecine etkisi

1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, pp.23-24

Sağlık eğitiminin organ bağışı üzerindeki etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.160

Sağlık eğitiminin kürtaj bakış açısına etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.127

Doğum Eyleminde Ebenin Yaklaşımına Yönelik Etik Sorun:Bir Örnek Çalışma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.8-9

Jinekolojik Muayene Anksiyetesi ve Ebelik Girişimleri

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.7

Adli hemşirelik

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.58 Sustainable Development

Doğumda Aromaterapi

2. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.34

Öğrenci Gözüyle Ebeliğin İmajı: 5N 1K”

2.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.3

Gebelik ve Lohusalık Depresyonunda Ebenin Rolü”,

7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011, pp.34

Perinatal Dönemdeki Annenin Depresyonu İle Beslenmesi (Vitamin / Mineral) Arasında İlişki”,

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.25

Aşiret Yapısının Kadın Üreme Sağlığına Etkisi

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.5

Aşiret Yapısının Üreme Sağlığı Ürezine Etkisi.

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Turkey, 3 - 06 March 2011

Doğum Eyleminde SP6 Basının Doğumun Süresi ve Ağrısı Üzerine Etkisi.

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Doğum Eyleminde SP6 Bası Uygulamasının Doğum Ağrısı ve Doğumun Süresine Etkisi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Abortus tanısıyla yatan gebelerin daha önce küretaj olma durumları ve durumluluk kaygı düzeyleri”

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009,, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009, pp.24

Kadın Sünneti

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, pp.32-33 Sustainable Development

Kadınların Pap testi konusundaki Bilgi Düzeyleri

6. Ulusal “Uluslararası Katılımlı” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.78

Beklenmeyen Gebeliklerde (Plansız Gebelik) Gebeliğe Yönelik Tutum ve Davranışlar

1. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Ebelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007, pp.6

Trabzonda Gebelikte Sigara İçimi

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 23 April 2007, pp.2-5

Normal Doğum Yapan Annelerde Yenidoğan Ağırlığını Etkileyen Maternal Faktörler

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.3-5

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40 Sustainable Development

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, vol.483

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.91

Annelerin Bebeklerinin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerinin Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.99

Books & Book Chapters

Evde ve uzun Süreli Bakım Hizmetleri

in: TOPLUM/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.585-600, 2023 Sustainable Development

Aile Planlaması

in: Toplum / Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.601-614, 2023 Sustainable Development

PRENATAL TANI TESTLERİ VE FETAL İYİLİK HALİNİ DEĞERLENDİRME

in: DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, PROF DR EVŞEN NAZİK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.117-170, 2022

GEBELİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, NURİYE PEKCAN,KERİME DERYA BEYDAĞ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.118-151, 2022

KLİMAKTERİK DÖNEM

in: KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, NURİYE PEKCAN,KERİME DERYA BEYDAĞ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.516-542, 2022

Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk faktörü olarak Maternal Nedenler ve Emzirme Süresi

in: Kalp Damar Hastalıkları Hemşireliği, Prof. Dr. Nesrin NURAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.64-70, 2020 Sustainable Development

Doğum Eyleminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK,Fatma COŞAR ÇETİN, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.147-172, 2019

Kadına Yönelik Şiddet ve Gebelik

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık Dr . Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.227-244, 2018

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin Dr . Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.125-148, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyetin İlişkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.99-122, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Egzersizin Önemi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.318-329, 2016

Akupresüre (Shiatsu)

in: Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Kömürcü N., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.94-103, 2013

Other Publications