Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A RESEARCH TO DETERMINE CONSUMER BEHAVIORS OF ARAB TOURISTS COMING TO TRABZON

13. International Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Turkey, 18 October 2022, pp.42-53

Yabancı Basında Çıkan Haberlerin Turizme Etkisi

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.69-70

Fish Consumption Preferences Of Consumers in Trabzon Province, Turkey

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.1

Co-Marketing Strategy and Developing New Products: A Case of Trabzon Local Tourism Destinations

Global Interdisciplinary Business Economics Advancement Conference (GIBA), Florida, United States Of America, 15 - 18 May 2014, pp.529-537

Turizm Destinasyon İmajının (TDİ) Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi

17. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2012, pp.417-436 Sustainable Development

Investigation On Turkish Consumers’ Ecological Purchasing Behaviours On Cities Basis In Terms Of The Demographic Variables

The 1 st International Symposium On Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1575-1609

Ambush Marketing: A Research to Specify Consumer’s Knowledge About Ambush Marketing

What Others Manifest? The World Economy in the Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.269-281

Çevreye Duyarlı Pazarlama Anlayışı İle İlgili Kuramsal Bir Çalışma

I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 17 November 2007, pp.427-442

KOBİ’lerde Yeşil Pazarlama Uygulamaları

3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.325-338

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.144-150 Sustainable Development

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama

KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Trabzon, Turkey, 01 March 2001, pp.202-214

An Investigation Of The Roles Of Household Individuals On The Furniture Consumers Behaviour

XXI IUFRO Dünya Ormancılık Kongresi, Kuala Lumpur, Malaysia, 7 - 12 August 2000, pp.263

Books & Book Chapters

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Üngan, Zlatko Nedelko, Editor, IGI-Global, Hershey PA, pp.156-181, 2017

OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.353-373, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.156-181, 2016

OF İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle OF, Hikmet Öksüz, Mevhibe Coşar, Veysel Usta, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.217-236, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan,Mustafa C. Ünğan,Zlatko Nedelko, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.156-181, 2016

Chapter 8: Marketing Approach for Non-Profit Organizations

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan (University of Maribor, Slovenia), Mustafa C. Ünğan (Sakarya University, Turkey) and Zlatko Nedelko (University of Maribor, Slovenia), Editor, IGI GLOBAL, Hershey,PA, pp.156-181, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601

in: Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, E., Doğu, A. H., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.120-140, 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

in: Kuruluşunun 60 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kurumsal Üniversite Sanayi İş Birliği, Ersan Bocutoğu, Ali Haydar Doğu, Editor, KTÜ, Trabzon, pp.125-146, 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601

in: Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, Ersan ve Doğu, Ali Haydar, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.120-140, 2015

Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior on Electronic Platforms

in: Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E., Editor, Igı Global Publications, Newyork, pp.223-276, 2014

Electronic Word-of-Mouth: Factors Affecting Consumer Review Writing Behavior onElectronic Platforms

in: Handbook Of Research On Effective Marketing In Contemporary Globalism, Christiansen, B., Yıldız, S., Yıldız, E.,, Editor, IGI Global, New York, pp.223-276, 2014

Nihai Tüketicilerin Satınalma Davranışları ve Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satınalma Davranışları

in: Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Önce, A. G., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-105, 2013

Yeni Ekonomi ve Değişen Pazarlama Anlayışı

in: Eskiyeni Ekonomi, Prof. Dr. Adem KALÇA, Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.155-170, 2008

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

16

Thesis Advisory

19

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals