Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Distance Education Implementations and The Case of Russia

GLOKALde , vol.1, no.3, pp.48-60, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeşil Girişimciliğin Karanlık Yönü: Greenwashing

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK), Bayburt, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.174-175 Creative Commons License Sustainable Development

“Money Talks, Sanctions Shout”: Uluslararası Ekonomik Yaptırımlara Dair Bir Bibliyometrik İnceleme

6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2023, pp.224-225 Creative Commons License Sustainable Development

Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Bir Bölgesel Havayolu Şirketi Girişimi: Can Air Örneği

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2023, pp.40 Creative Commons License Sustainable Development

İşletmecilik Eğitiminde Sil Baştan: Nitel Bir İnceleme

MEF Üniversitesi IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansı, İstanbul, Turkey, 6 - 07 May 2023, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Dijital Çağın Eşiğinde Geçmişten Geleceğe İşletmecilik Eğitimi ve İşletmecilik Okulları: Nitel Bir İnceleme

MEF Üniversitesi IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansı, İstanbul, Turkey, 6 - 07 May 2023, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Spor Dalıyla Hayata Geçirilen Üç Girişimcilik: Erzincan’da Rafting

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022, pp.33 Creative Commons License Sustainable Development

Rusya-Ukrayna Savaşı: Türk Çokuluslu Şirketler İçin Fırsat ve Tehditler

2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi, Çorum, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2022, Çorum, Turkey, 9 - 11 December 2022, pp.35 Creative Commons License Sustainable Development

Küresel Şirketlerin Yaptırımları Karşısında Rusya’nın Geliştirdiği Baş Etme Stratejileri

2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 9 - 11 December 2022, pp.11 Creative Commons License Sustainable Development

ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN RUSYA’YA UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR: KURUMSAL AKTİVİZM VS. KURUMSAL EŞBİÇİMLİLİK

5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.41-42 Creative Commons License Sustainable Development

Örgütsel Meşruiyet Krizinden Nasıl Korunulur? Bir Örnek Olay İncelemesi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 May 2016, pp.1143-1156 Creative Commons License

Kültür Diplomasisinde Yeni Araçlar, Modeller ve İnsan Kaynakları

3. Dünya Türk Forumu "Türk Cumhuriyetleri; Kültür Diplomasisi ve Turizm" | "Türk ve Ermeni Diasporaları; Kamu Diplomasisi: Fırsatlar ve Riskler"|TASAM, Edirne, Turkey, 28 - 30 May 2014 Creative Commons License

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Rusya Örneği

Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.71-80 Creative Commons License Sustainable Development

Rus Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Kalite Yönetim Modelleri ve Türkiye İçin Çıkarımlar

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH) , Sakarya, Turkey, 12 - 14 December 2013, pp.5 Creative Commons License Sustainable Development

Towards to Excellence in Higher Education Institutions A TQM Model

11th EBES Conference, Jekaterinburg, Russia, 12 - 14 September 2013, pp.8 Creative Commons License Sustainable Development

İnovasyon Çalışmalarında Bir Ülke Analizi: Rusya Örneği

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.5-15 Creative Commons License

Books & Book Chapters

The Dark Side of Spirituality and Blind Spot Management in the Workplace

in: Spirituality Management in the Workplace: New Strategies and Approaches, Fahri Özsungur,Fevziye Bekar, Editor, Emerald Ink Publishing, Leeds, pp.153-173, 2023 Sustainable Development

Rusya Federasyonu’ndaki Kısmi Seferberlik Kararı: İş Dünyası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme

in: Karadeniz: 2022 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür Tüfekçi & Fevzi Kırbaşoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.1-28, 2023 Sustainable Development

From the Past to the Future Business Schools in Turkey

in: Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII, Dr. Öğr. Üyesi Kaya Ağın, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.239-266, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.140-160, 2016

Bürolarda İletişim

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.120-140, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

32

Project

2

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals