Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Integrated Fuzzy Shannon’xxs Entropy and Fuzzy Edas Approach for Financial Performance Evaluation

II International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.3-7

An Integrated Fuzzy Shannon's Entropy and Fuzzy Edas Approach for Financial Performance Evaluation

II International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-4

Turizm Şirketlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.236

Bütünleşik Entropi Ağırlık Ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.183

Financial Performance Evaluation of Turkish Airlines Companies Using Integrated Fuzzy AHP Fuzzy Topsis

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192

Bütünleşin Bulanık Dematel Bulanık Vikor Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 October 2016, pp.539-545

Bütünleşik Bulanık Dematel-Bulanık Vikor Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.539-545

Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-283

Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizinde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.53

Gıda Sektöründe Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Krterli Karar Verme Yaklaşımı

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016, pp.539-540

Gıda Sektöründe Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.539-540

Bütünleşik Entropi Ağırlık-VIKOR Yöntemi ile Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü

15. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.371-378

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.717-726

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.699-708

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

13.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.69-79

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 October 2012, pp.327-336

Erp Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı Aas-Topsıs Yaklaşımı

12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 29 September 2012, pp.327-337

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSİS Yaklaşımı

12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.327-337

Bağlama-Dayalı Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü: OECD Ülkeleri Posta İşletmelerinde Bir Uygulama

12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 27 September 2012, pp.625-632

Türk Şeker Fabrikaları Anonim Şirket’ine Bağlı Fabrikalarda Dinamik Etkinlik Ölçümü: MALMQUIST-TFV Endeksi Uygulaması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 06 July 2011, pp.157-165

Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Çevik Üretim Sistemlerinin Seçimi

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.205-213

Books & Book Chapters

Üretim-Tedarik Fonksiyonu

in: İşletmeye Giriş, Karacabey A.A, Ürü Sanı O., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.107-188, 2019