Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Green Supplier Selection Using a Combined Fuzzy Decision-Making Approach

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, vol.34, pp.305-333, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An integrated fuzzy SWARA and fuzzy AD approach for outsourcing provider selection

JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol.30, no.2, pp.531-552, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluating airline service quality using a combined fuzzy decision-making approach

JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, vol.68, pp.48-60, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A hybrid quality function deployment and fuzzy decision-making methodology for the optimal selection of third-party logistics service providers

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS-RESEARCH AND APPLICATIONS, vol.16, no.5, pp.380-397, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Optimal machine tools selection using quality function deployment and fuzzy multiple objective decision making approach

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.24, no.1, pp.163-174, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Integrated Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach for Six Sigma Project Selection

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.3, no.5, pp.610-621, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of analytic network process in selecting knowledge management strategies

Management Research Review, vol.33, no.5, pp.452-471, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Evaluation of third-party logistics (3PL) providers by using a two-phase AHP and TOPSIS methodology

Benchmarking, vol.16, no.5, pp.588-604, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Using the ANP approach in selecting and benchmarking ERP systems

Benchmarking, vol.15, no.5, pp.630-649, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Use of fuzzy AHP for evaluating the benefits of information-sharing decisions in a supply chain

Journal of Enterprise Information Management, vol.21, no.3, pp.263-284, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Tekstil ve Gıda Sektöründe Etkinlik Ölçümü: VZA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması

IKTISAT ISLETME VE FINANS, no.250, pp.154-171, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

E-HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ VEREN KAMUÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.77-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A combined fuzzy multicriteria decision-making approach for evaluating hospital website quality

JOURNAL OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS, vol.26, pp.129-144, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Akıllı Telefon Seçim Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli-Analitik Hiyerarşi Süreci İle İncelenmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.23, pp.113-130, 2019 (International Refereed University Journal)

Akıllı Telefon Seçim Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli - Analitik Hiyerarşi Süreci ile İncelenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.23, pp.113-130, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vikor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-14, 2018 (International Refereed University Journal)

Financial Performance Evaluation of Turkish Airline Companies Using Integrated fuzzy AHP fuzzy Topsis Model

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.583-598, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.39-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Ölçülmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.565-582, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütünleşik Bulanık DEMATEL-Bulanık VIKOR Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.12, no.48, pp.249-256, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.29-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.85-103, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Alışveriş E Alışveriş Sitelerinin E Hİzmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesinde DEMATEL AAS VIKOR Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.131-144, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Alışveriş (E-Alışveriş) Sitelerinin E-Hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesinde Dematel-AAS-Vikor Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.131-144, 2016 (National Refreed University Journal)

TEDARİK ZİNCİRİ KARMAŞIKLIĞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPISAL MODEL ÖNERİSİ

Gümüşhane Üniversitesi Küresel İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.6, pp.1-12, 2014 (National Refreed University Journal)

Tedarik Zinciri Karmaşıklığının İşletme Performansına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Yapısal Model Önerisi

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.6, pp.1-12, 2014 (Other Refereed National Journals)

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, pp.93-114, 2013 (National Refreed University Journal)

AB Ülkeleri’nde Bütünleşik Entropi Ağırlık-Topsis Yöntemiyle Ar-Ge Performansının Ölçülmesi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.77-95, 2013 (National Refreed University Journal)

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Ege Akademik Bakış, vol.13, pp.449-459, 2013 (National Refreed University Journal)

Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Grup Kararına Dayalı Bulanık Karar Verme Yaklaşımı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.237-255, 2012 (National Refreed University Journal)

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ile Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Derecesinin Belirlenmesi,

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.1, pp.147-164, 2012 (National Refreed University Journal)

Bulanık Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye’de Bilişim Teknolojisi Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.241-266, 2012 (National Refreed University Journal)

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.27, pp.29-45, 2012 (National Refreed University Journal)

Kamu Şeker Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü: VZA-Malmquist TFV Uygulaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.49-64, 2012 (National Refreed University Journal)

Bulanık AHS ve TOPSİS Yaklaşımının Makine-Teçhizat Seçimine Uygulanması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.169-184, 2012 (National Refreed University Journal)

AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, pp.555-575, 2010 (International Refereed University Journal)

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.293-312, 2010 (National Refreed University Journal)

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Yardımıyla Bakım Stratejisi Seçim

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.11-26, 2009 (National Refreed University Journal)

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Yardımıyla Bakım Stratejisi Seçimi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-26, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fuzzy multi-criteria risk-benefit analysis of business process outsourcing (BPO)

Information Management & Computer Security, vol.16, no.3, pp.213-234, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Measuring Efficiency of Turkish Automotive Firms with the Fuzzy DEA Model

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, pp.99-119, 2008 (International Refereed University Journal)

Measuring Efficiency of Turkish Automotive Firms with the Fuzzy DEA Mode

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.99-119, 2008 (Other Refereed National Journals)

Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.37-57, 2007 (National Refreed University Journal)

An application of the integrated AHP-PGP model in supplier selection

Measuring Business Excellence, vol.10, no.4, pp.34-49, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Measuring Efficiency of Commercial Banks in a Developing Economy: The Case of Turkey

Investment Management and Financial Innovations, vol.3, pp.217-231, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmalat Firmalarının Yeni Ürün Geliştirme Performansını Etkileyen Faktörler: ISO 1000 Firmalarına Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.357-376, 2006 (National Refreed University Journal)

Effects of Manufacturing Capability Choices on Business Performance

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.377-392, 2006 (National Refreed University Journal)

A Structural Analysis of Determinants of Export Performance: Evidence from Turkey

Innovative Marketing, vol.1, pp.106-120, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Structural Analysis of The Determinants of Export Performance: Evidence from Turkey

Innovative Marketing, vol.1, pp.106-120, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tedarik zincirinin zamana dayalı performansının ölçülmesi: Türk Otomotiv Yan Sanayi Uygulaması

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.60, pp.173-194, 2005 (National Refreed University Journal)

İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performans Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.9, pp.139-155, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Integrated Fuzzy Shannon’xxs Entropy and Fuzzy Edas Approach for Financial Performance Evaluation

II International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.3-7

An Integrated Fuzzy Shannon's Entropy and Fuzzy Edas Approach for Financial Performance Evaluation

II International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-4

Financial Performance Evaluation of Turkısh Wholesale and Retail Trade Fırms in Istanbul Stock Exchange (BIST)

II International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.4-7

Turizm Şirketlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.236

Bütünleşik Entropi Ağırlık Ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.183

Financial Performance Evaluation of Turkish Airlines Companies Using Integrated Fuzzy AHP Fuzzy Topsis

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192

Bütünleşin Bulanık Dematel Bulanık Vikor Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 October 2016, pp.539-545

Bütünleşik Bulanık Dematel-Bulanık Vikor Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.539-545

Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-283

Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizinde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.53

Gıda Sektöründe Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Krterli Karar Verme Yaklaşımı

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016, pp.539-540

Gıda Sektöründe Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.539-540

Bütünleşik Entropi Ağırlık-VIKOR Yöntemi ile Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü

15. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.371-378

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.699-708

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.717-726

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

13.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.69-79

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı

12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 October 2012, pp.327-336

Erp Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı Aas-Topsıs Yaklaşımı

12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 29 September 2012, pp.327-337

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSİS Yaklaşımı

12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.327-337

Bağlama-Dayalı Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü: OECD Ülkeleri Posta İşletmelerinde Bir Uygulama

12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 27 September 2012, pp.625-632

Türk Şeker Fabrikaları Anonim Şirket’ine Bağlı Fabrikalarda Dinamik Etkinlik Ölçümü: MALMQUIST-TFV Endeksi Uygulaması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 06 July 2011, pp.157-165

Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Çevik Üretim Sistemlerinin Seçimi

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.205-213

Books & Book Chapters

Üretim-Tedarik Fonksiyonu

in: İşletmeye Giriş, Karacabey A.A, Ürü Sanı O., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.107-188, 2019

Üretim-Tedarik Fonksiyonu

in: İşletmeye Giriş, Karacabey A.A, Ürü Sanı O., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.107-188, 2019