Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating ethical sensitivity in surgical intensive care nurses

NURSING ETHICS, cilt.26, ss.2384-2397, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Presurgery Anxiety and Day Surgery Patients' Need for Information

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, cilt.33, ss.658-668, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors affecting the sleep status of surgical and medical patients at a University Hospital of Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, ss.1535-1540, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of death anxiety among medical and surgery clinics patients of a teaching hospital

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, ss.823-828, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ATTITUDES OF SURGICAL NURSES TOWARDS THE ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.19, ss.253-259, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alexithymia among elderly patients with diabetes

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, ss.1344-1348, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sexual Dysfunction in Turkish Men and Women with Type 2 Diabetes Mellitus

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.31, ss.31-41, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in Advanced Life Support: Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, ss.916-922, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Measuring mobbing experiences of academic nurses: Development of a mobbing scale

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS, cilt.20, ss.435-442, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Tip Koronavirüs ve Sağlık Sistemindeki Teknolojik Yenilikler

Arama Sonuçları Site Bağlantıları ile Web Sonucu Bezmialem Science, cilt.1, ss.1, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Cerrahi Hastaları İçin Sessiz Tehlike: Derin Ven Trombozu Risk Azaltıcı Hemşirelik Bakımı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, no.3, ss.213-219, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Ameliyat Sürecinde Normoterminin Sağlanması

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.21, ss.137-143, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Department of Nursing Students' Perception of Health

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, ss.167-176, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeniden Ameliyat Olma (Reoperasyon) ve Hemşirelik Bakımı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.14, no.3, ss.218-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlık Algısı

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.25, no.3, ss.167-176, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CERRAHİ SONRASI HIZLANDIRILMIŞ İYİLEŞME PROTOKOLÜ VE HEMŞİRENİN ROLÜ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, no.2, ss.137-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, no.2, ss.144-153, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.137-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aynı Korku İle İkinci Kez Yüzleşmek: Yeniden Ameliyat Olma (Reoperasyon)

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), cilt.14, ss.1-5, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ameliyat Sürecinde Uygulanan Sıvı Tedavisi Yöntemleri

/ Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.50-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.56-69, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ageism and reflections of nursing care

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.15, ss.446-449, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatı Olan Hastalarda Nonfarmakolojik Yöntemlerle Ağrı Yönetimi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.146-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekstrakorporeal Membran Oks?enasyon (ECMO) Sistemi ve Kullanım Alanları

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.153-161, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koroner arter baypas greft ameliyatı olan hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı yönetimi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.146-152, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Sistemi ve Kullanım Alanları

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.153-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Bakım

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.39-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organ Naklinde Hemşirelik Bakımı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, cilt.16, ss.20-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları Ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.69-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.9, ss.10-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hematolojik Kanserli Hastaların Kemoterapiye Bağlı Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Uygulamaları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.153-164, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Bir Yaklaşım: Telefon Kullanımı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.9, ss.30-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı Hasta Eğitimlerini Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.4, ss.153-158, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hekim, Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.15, ss.145-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Yaşam Desteğindeki Değişikliklerin Güncelleştirilmesi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.3, ss.125-142, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı Hasta Eğitimlerini Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.4, ss.153-158, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yara Örtüsü Seçimi

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.4, ss.6-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.15, ss.145-152, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, ss.69-81, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kafa İçi Basıncı Artışı Ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.43-50, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tele Yoğun Bakım Ünitelerinin Sağlık Hizmetlerine Etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Postoperatif Hemşirelik Bakımında Yeni Bir Kavram: Kinezyofobi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Acil Servis Hemşireliğinde İnovasyon

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Mobil Sağlık Uygulamaları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1178-1181

A Model Increasing The Early Diagnosis Methods of Breast Cancer: Web Based Training

International Istanbul Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.18-19

Pozitif Yoğun Bakım Ortamını Sağlamada Hemşirenin Rolü

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.77-79

Hemodinamik Monitorizasyon

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.594

Acil Servis Çalışanlarının Karşılaştıkları Riskler ve Önlemler

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.578

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü (Enhanced Recovery After Surgery: ERAS)

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Ameliyat Öncesi Dönemde Hasta Bakımına İlişkin Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.590

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.584

Selçuklular ve Osmanlılarda Darüşşifalar ve Müzik Terapi

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.588

Bir Nefes Sıhhat İçin Tamamlayıcı Bir Terapi Yöntemi: Aromaterapi

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.596

Aromaterapinin Yoğun Bakım Sürecine Etkileri

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.586

Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (Enhanced Recovery Surgery- ERAS

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.592

Kültürlerarası Bir Deneyim: İtalya’da Bir Ameliyathanede Erasmus Öğrencisi Olmak

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2017, ss.726-727

Ameliyathanede Gizli Bir Risk: Cerrahi Duman02.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.1

CERRAHİ KLİNİKLERDE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DELİRYUM DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN DURUM SAPTAMASI

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.1

Ameliyathanede Gizli Bir Risk: Cerrahi Duman

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.528

Çevreye Uyum ve Bütünlüğün Korunması: Levine’nin Koruma Modeli

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.609

Açık kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Ayak Refleksolojisinin Ağrı, Anksiyete ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, no.314, ss.314

Öğrenci ve Çalışan Hemşirelerin Sağlık Bakımını Etkileyen Etmenler ve Sağlık Algısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.770

Cerrahi Kliniklerde ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Deliryum Değerlendirmesine İlişkin Durum Saptaması

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.353

Öğrenci ve Çalışan Hemşirelerin Sağlık Bakımını Etkileyen Etmenler ve Hemşirelik Algısı

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.1

Views of Nursing Students About Nursing Education That They Have Received

International Congress of Blacksea Nursing Education (ICOBNE, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.159

Lavender Essential Oil in Clinical Practice

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.897

The Knowledge and Attitudes of Nursing Students Towards Medical and Aromatic Plants

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.850

Use of Phytotherapy in Surgical Nursing

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1512

Where Do The Nurses Stand in Wound Bed Preparation?

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.299

Patient Safety Standards According to The Joint Commission (JC) and Joint Commission International (JCI)

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.313

Surgical Count Implementations in The Operating Rooms: An Example From Turkey

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.43

Enhanced Recovery After Surgery Protocol and Nurses

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.265

Opinions of Surgical Nurses About Patient and Employee Safety: First Results

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.276

Tamamlayıcı Terapilerin Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.81

The Effect of Mechanical Bowel Preparation on Postoperative Physiological Outcomes

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.290

Technology Use To Prevent Pressure Ulcer

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.395

Fluid Treatment Methods for Surgical Patients

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.188

Patient Safety and The Affecting Factors

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.390

Facing Second Time With The Same Fear: Reoperation

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.186

The Perception of Patient Safety Culture Among Surgical Nursing

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.170

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Hemşirelik Bakımı

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyei, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.82

Maintaning of Normothermia in Surgical Patient

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.388

The Anxiety Levels and Information Requirements of Day Surgery Patients Before Surgery

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.318

The Effect of Patient Information on Anxiety Before Surgery

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.351

Enhanced Recovery after Surgery Protocol and Nurses’ Roles

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yeni Kaledonya, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Hemşirelik Toplumda Nasıl Algılanıyor?

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.136

Y Kuşağında Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Motivasyonlarına Etki Eden Faktörler

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.252

The Knowledge, Attitude and Practices of Nursing Students About Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods

1st International and 3rd National Congress on Complementary Therapies and Supportive Care Practices, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.228

Aromatherapy in Perioperative Nursing Care

1st International and 3rd National Congress on Complementary Therapies and Supportive Care Practices, Antalya, Türkiye, 24 Kasım - 26 Aralık 2016, ss.3

Use of Reflexology for Postoperative Pain Management

1st International and 3rd National Congress on Complementary Therapies and Supportive Care Practices, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.2

Attitudes of Nursing Students Towards Ageism

3rd World Conferences on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.71

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARI

15. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.147

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.147

Ameliyat Sonrası Ağrısı Olan Hastanın Bakımındaki Yenilikler

20. Ulusal Cerrahi Kongresi& 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Algısı

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

Dorethea E. Orem’in Özbakım Teorisine Göre Karotis Endarterektomi Ameliyatı Geçiren Hastanın Bakımı

20. Ulusal Cerrahi Kongresi& 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

Assesment of Death Anxiety Among Medical and Surgery Clinics Patients of A Teaching Hospital

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2015, ss.3

The factor that affected sleep status at the hospital of the surgical patients and medical patients: a comparative study in Turkey

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.78

The Factor That Affected Sleep Status at The Hospital of The Surgical Patients and medical Patients: A Comparative Study in Turkey

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2015, ss.3

Attitudes of Surgical Nurses Towards Ageism

II International Scientific - Expert Conference ¨Nursing > Yesterday, Today and tomorrow¨, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.61

Attitudes of Surgical Nurses Towards Ageism in Turkey

Expert Conference with International Participation “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow”, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2015, ss.3

Assesment of death anxiety among medical and surgery clinics patients of a teaching hospital

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, Zenica, Bosna-Hersek, 18 - 21 Kasım 2015, ss.55

Yeniden Ameliyat Olma (Reoperasyon): Hemşirenin Sorumlulukları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Cerrahi Hemşirelerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.318

Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.385

Günübirlik Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeyleri ve Bilgi Gereksinimleri

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.320

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.156

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.156

Yeniden ameliyat olma (Reoperasyon): Hemşirenin sorumlulukları.

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.300

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VIP) ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Dahiliye ve Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastalarda Ölüm Kaygısı

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.388

Obezite (Bariatrik ) Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Türkiye, 19 Eylül - 22 Mart 2015, ss.4

Meme Kanserinin Aile Üzerindeki Etkileri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.257

Meme Kanserinin Aile Üzerine Etkileri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.257

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.270

Bir Tamamlayıcı Terapi Yöntemi: Refleksoloji

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2015, ss.383

Acil Serviste Yatan Hasta ve Ailesinin Gereksinimleri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2015, ss.262

Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlık algısı

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Toraks Travmaları ve Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, ss.18

Toraks Travmaları ve Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.18

Obezite (Bariatrik) Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.4

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.31

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.31

Dorethea E. Orem’in Özbakım Teorisine Göre Modifiye Radikal Mastektomi Ameliyatı Olan Hastanın Bakımı (Olgu Sunumu)

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, ss.32

Yara Yatağı Hazırlığında Hemşirenin Rolü

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı: Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, ss.29

Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Hastalarda Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemlerle Ağrı Yönetimi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.538

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon (ECMO) sistemi ve kullanım alanları

Uluslarası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13.Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.388

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon (ECMO) Sistemi ve Kullanım Alanları

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.539

Kardiyak Cerrahide Farmakolojik Ve Nonfarmakolojik Yöntemlerle Ağrı Yönetimi

Uluslarası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13.Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.389

Ventriküler Destek Cihazları (VAD) ve kullanım alanları

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Ventriküler Destek Cihazları (VAD) ve Kullanım Alanları

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.1

Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.2

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.43

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.56

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.56

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, cilt.18, no.1

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.43

Quality of Life of Family Members Caring for Patients Treated by Chemotherapy

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, cilt.18, no.1

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.43

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.101

The quality of life the family members caring for patients treated by chemotherapy

Europan Onkology Nursing Society (EONS), İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2014

Hemşirelerin Boş Zaman Etkinlikleri:Trabzon Örneği

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.77

Kemoterapi Alan Hastalarda Ağrı, Depresyon ve Yorgunluğun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.400

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasına Çıkan Öğrencilerin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri.

18. Ulusal Cerrahi-13. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012, ss.56

Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) Yöntemleri Kullanımı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Bakış sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Aralık 2011, cilt.1, no.1, ss.1-2

Adli hemşirelik

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.58

Romatolojik Ağrıya Genel Hemşirelik Yaklaşımları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.377

Trabzon Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenaziye İlişkin Görüşleri

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011

Robotik Kalp Cerrahisi

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, cilt.1, no.1, ss.1

Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri

Ulusal Cerrahi Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.1-2

Ameliyatın Derin Ven Trombozu Gelişimine Etkisi ve Hemşirelik Girişimleri

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.1

Yeni doğum yapan annelerin emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları

1. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik öğrenci kongresi. İzmir, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Tutumları

9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye., Fethiye, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Flörte Bakış Açısı

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata, Ankara, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15- 49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamaları

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata. Ankara, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İlk Yardıma İlişkin Bilgi Düzeyleri

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeyleri

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Cerrahi Hemşirelerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik

8. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.102

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımına İlişkin Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal &Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2008, ss.103

Yarası Olan Hastanın Evde Değerlendirilmesi

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006, cilt.1, no.1, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

İleostomi ve Kolostomili Hastada Hemşirelik Bakımı

Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Fatma Eti Aslan, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.145-162, 2019

11. Göz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı a. Katarakt ve Cerrahi

HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI: TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, Sevilay Şenol Çelik,Ayişe Karadağ, Editör, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, ss.715-722, 2019

11. Göz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı b. Glokom ve Cerrahi

Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, ss.723-732, 2019

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Spiritüalite

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editör, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.393-414, 2016

Çalışan ve Hasta Güvenliği

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Dört Elli Diş Hekimliği, Uzun GV. , Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.561-572, 2016

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavinin (TAT) Sağlığı Koruma ve Geliştirmeye Etkileri

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editör, Göktuğ Beta Basım Yayın Dağıtım, Ankara, ss.307-329, 2016

Kafa İçi Basıncı Artışı

Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Aslan FE, Olgun N, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.369-383, 2016

Sexual Dysfunction In Men And Women With Type 2 Diabetes Mellitus

Sexual Dysfunctions Rısk Factors, Psychological Impact and Treatment Options, Courtois F., Editör, Nova Science Publishers, Newyork, ss.81-105, 2013