Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of abrasive type on marble cutting performance of abrasive waterjet

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.12, sa.11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy consumption modeling using artificial neural networks: The case of the world's highest consumers

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.11, sa.3, ss.212-219, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance Prediction of Diamond Sawblades Using Artificial Neural Network and Regression Analysis

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, sa.7, ss.2003-2012, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Development and Validation of Regression Models to Predict Energy-related CO2 Emissions in Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.10, sa.2, ss.176-182, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Application of Trend Analysis for Coal Demand Modeling

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.10, sa.2, ss.183-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance of recycling abrasives in rock cutting by abrasive water jet

JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, cilt.22, sa.3, ss.1055-1061, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forecasting Natural Gas Production Using Various Regression Models

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.33, ss.1486-1492, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Regression Models for Forecasting Global Oil Production

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.33, ss.1822-1828, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Modeling and Projection of Primary Energy Consumption by the Sources

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.10, sa.1, ss.67-74, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural network and regression models for performance prediction of abrasive waterjet in rock cutting

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.75, ss.1321-1330, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recycling of abrasives in abrasive water jet cutting with different types of granite

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.7, sa.10, ss.4425-4435, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation on the kerf width in abrasive waterjet cutting of granitic rocks

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.7, sa.7, ss.2923-2932, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling of energy consumption based on economic and demographic factors: The case of Turkey with projections

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.35, ss.382-389, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Production Modeling in the Oil and Natural Gas Industry: An Application of Trend Analysis

PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, sa.5, ss.555-564, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Modeling of Coal-related CO2 Emissions and Projections into Future Planning

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.36, sa.2, ss.191-201, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wear Performance of Saw Blades in Processing of Granitic Rocks and Development of Models for Wear Estimation

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.46, sa.6, ss.1559-1575, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of the Cut Depth of Granitic Rocks Machined by Abrasive Waterjet (AWJ)

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.46, sa.5, ss.1223-1235, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the surface roughness of rocks sawn by diamond sawblades

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.61, ss.171-182, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diamond recovery from waste sawblades: A preliminary investigation

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.227, sa.6, ss.917-921, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictive modelling of noise level generated during sawing of rocks by circular diamond sawblades

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.38, sa.3, ss.491-511, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Experimental and statistical analysis of cutting force acting on diamond sawblade in sawing of granitic rocks

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.227, ss.286-300, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study on the prediction of kerf angle in abrasive waterjet machining of rocks

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.226, ss.1489-1499, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance of Abrasive Waterjet in Granite Cutting: Influence of the Textural Properties

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.24, sa.7, ss.944-949, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sources and mitigation of methane emissions by sectors: A critical review

RENEWABLE ENERGY, cilt.39, sa.1, ss.40-48, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis and Mitigation Opportunities of Methane Emissions from the Energy Sector

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.34, sa.11, ss.967-982, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Experimental Study on the Depth of Cut of Granite in Abrasive Waterjet Cutting

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, cilt.27, sa.5, ss.538-544, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of the kerf angle of the granite machined by abrasive waterjet (AWJ)

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.18, sa.6, ss.435-442, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation on surface roughness of granite machined by abrasive waterjet

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, cilt.34, sa.4, ss.985-992, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Mine ventilation air methane as a sustainable energy source

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.15, sa.2, ss.1042-1049, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aşındırıcı Sujetiyle Doğaltaş Kesmede Granit Atıklarının Aşındırıcı Olarak Değerlendirilmesi

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.58, sa.3, ss.211-218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of operating variables on specific wear rate of diamond sawblades in sawing of granites

Engineering Science and Technology, An International Journal, cilt.16, ss.11-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Development of predictive models for specific energy of diamond sawblades concerning operating variables

Engineering Science and Technology, an International Journal, cilt.15, ss.155-161, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of the rock grain size on the cutting performance of abrasive waterjet AWJ

MADENCİLİK, cilt.50, sa.1, ss.23-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dogal gaz ve petrol sistemlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının analizi: 1990–2010

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.28, ss.205-224, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of methane emissions from natural gas and oil systems 1990 2010

Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.28, sa.3, ss.205-224, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Machinability Study of Granite Using Abrasive Waterjet Cutting Technology

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.24, sa.1, ss.143-151, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antropojenik metan emisyonlarının sektörel analizi

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.4, ss.42-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayaç tane boyutunun asındırıcı su jeti (ASJ) kesme performansına etkisi

Madencilik, cilt.50, ss.23-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asındırıcılı su jeti ile kesmede kesme parametrelerinin granit yüzey pürüzlülügüne etkisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.31, ss.99-110, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ocak havasındaki düsük konsantrasyonlu metanın azaltım ve kullanım teknolojileri

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.49-65, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of the Applications of Water Jet Technology in Mining

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.16, sa.1, ss.105-112, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aşındırıcılı su jeti ile kesmede kesme parametrelerinin granit yüzey pürüzlülüğüne etkisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.99-110, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su jeti teknolojisinin madencilik sektöründeki uygulamalarının degerlendirilmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.113-121, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MITIGATION AND UTILIZATION TECHNOLOGIES OF LOW CONCENTRATION METHANE IN MINE VENTILATION AIR

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.28, sa.1, ss.49-65, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Su jeti teknolojisinin madencilik sektöründeki uygulamalarının değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.113-121, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeraltı kömür damarlarından üretilen metanın kullanım teknolojileri

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.129-136, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE UTILIZATION TECHNOLOGIES OF METHANE PRODUCED FROM UNDERGRAUND COAL SEAMS

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.129-136, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kömür madenciliğinde metan drenajının uygulanabilirliğinin araştırılması

Madencilik, cilt.46, sa.4, ss.11-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Environmental impacts of fossil energy sources FOSIL ENERJI KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKILERI

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2019, ss.1523-1529 identifier

Kömür Kökenli Metan Üretimini Etkileyen Rezerv Özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.1, ss.117-123

Kömür Madenlerinde Gaz ve Kömür Püskürmelerini Etkileyen Faktörler

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.1, ss.39-46

Performance Comparison of White Fused Alumina and Garnet Abrasives in Abrasive Waterjet Cutting of Marble

MERSEM 2017 - Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (9th International Marble and Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2017, cilt.1, ss.67-71

Su Jetiyle Kayaç Kesiminde Aşındırıcı Performansının Etkileri Garnet ve Silisyum Karbür Karşılaştırması

VI. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.44

Utilization of Brown Fused Alumina as an Alternative Abrasive in Abrasive Waterjet Cutting of Rock

25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2017), Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.392-396

Kömür Kökenli Metan Üretiminden Kaynaklanan Çevresel Problemler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, cilt.1, sa.1, ss.133-140

Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Kaynaklı Tehlikeler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, cilt.1, sa.1, ss.125-132

Modeling of Turkey's CO2 Emissions Using Economic and Demographic Variables

24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.1474-1479 identifier identifier

Forecasting of Turkey's Coal Consumption Using Grey Prediction Technique

24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.77-82 identifier identifier

Modeling of Coal Consumption in Turkey: An Application of Trend Analysis

24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.83-87 identifier identifier

ENERGY CONSUMPTION MODELING BASED ON GDP: THE CASE OF TURKEY

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaristan, 18 - 24 Haziran 2015, ss.933-938 identifier identifier

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELING OF CUT DEPTH IN ROCK CUTTING BY ABRASIVE WATERJET

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaristan, 18 - 24 Haziran 2015, ss.89-96 identifier identifier

Modeling of Energy Consumption Based on Population: The Case of Turkey

24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.88-92 identifier identifier

AN INVESTIGATION ON WEAR PERFORMANCES OF DIAMOND SAWBLADES: EFFECT OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaristan, 17 - 26 Haziran 2014, ss.11-16 identifier identifier

Elmas kesici disklerin asınma karakteristigi üzerine bir inceleme

4. Maden Makineleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.57-60

Fossil fuel use and related carbon dioxide emissions: A global perspective

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2013, ss.2137-2141

Experimental and statistical investigation on noise level of diamond sawblades in granitic rock sawing

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2013, ss.671-677

An experimental study on the surface roughness of rocks sawn by diamond sawblades: Effect of mineralogical properties

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2013, ss.517-524

A review of Turkey energy sources and related CO2 emissions

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, cilt.3, ss.2143-2148 identifier

INVESTIGATION OF SIGNIFICANT CUTTING PARAMETERS AFFECTING SURFACE ROUGHNESS OF THE ROCKS SAWN BY DISC CUTTERS

13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2013, Albena, Bulgaristan, 16 - 22 Haziran 2013, ss.523-529 identifier identifier

An investigation on the specific energy of diamond sawblade in rock cutting: Effect of mineralogical properties

8th. International Marble and Natural Stone Congress, Afyon, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2012, ss.333-338

An experimental study on surface roughness of rocks sawn by diamond sawblades

8th. International Marble and Natural Stone Congress, Afyon, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2012, ss.339-344

A study into performance prediction of abrasive waterjet in granitic rock cutting

21st International Conference on Water Jetting: Looking to the Future, Learning from the Past, Ottawa, Kanada, 19 - 22 Eylül 2012, ss.423-432 identifier

Effect of operating variables on specific energy of diamond sawblades in rock cutting

8th. International Industrial Minerals Symposium, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2012, ss.289-293

An experimental study on the cutting force acting on diamond sawblade: Effect of rock properties

8th. International Industrial Minerals Symposium, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2012, ss.277-282

A study on the performance prediction of abrasive waterjet in granitic rock cutting

21st International Conference on Water Jetting, Ottawa, Ottawa, Kanada, 20 - 23 Şubat 2012, ss.423-432

Statistical evaluation of the surface roughness produced by abrasive waterjet (AWJ)

21st International Conference on Water Jetting, Ottawa, Kanada, 20 - 23 Şubat 2012, ss.415-422

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE CUTTING FORCE OF CIRCULAR DIAMOND SAWBLADES IN STONE SAWING

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaristan, 17 - 23 Haziran 2012, ss.433-440 identifier identifier

EFFECT OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES ON THE SPECIFIC ENERGY OF DIAMOND SAWBLADES IN ROCK CUTTING

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaristan, 17 - 23 Haziran 2012, ss.555-561 identifier identifier

Cutting performance of the granite cut by AWJ: Effect of grain size

22nd World Mining Congress & Expo 2011, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.277-281

Evaluation of the granite surfaces produced by AWJ

22nd World Mining Congress & Expo 2011, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.273-276

Performance optimization of abrasive waterjet technology in granite cutting

American Waterjet Conference and Expo 2011, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Eylül 2011

Effect of the uniaxial compressive strength of the granite on the cut depth in abrasive waterjet cutting

American Waterjet Conference and Expo 2011, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Temmuz 2011

Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulanabilecek stratejilerin degerlendirilmesi

22nd. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.455-461

Influence of the rock microhardness on the cutting performance of AWJ.

22nd. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.105-109

Türkiye’nin gerçeklestirdigi metan emisyonları: Madencilik faaliyetlerinin payı

22nd. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.449-454

An investigation on kerf characteristics in abrasive waterjet machining of granite

20th International Conference on Water Jetting, Graz, Avusturya, 1 - 04 Şubat 2011, ss.469-475

A study on the use of taguchi approach in AWJ machining of the granite

22nd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2011, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.111-116 identifier

Determination of major process parameters affecting the cut depth of granite in abrasive waterjet cutting

20th International Conference on Water Jetting, Graz, Avusturya, 20 - 22 Ekim 2010, ss.477-483 identifier

Atık kaynaklı metan emisyonları üzerine bir inceleme

Uluslararası 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2010, ss.284-286

Drenajla üretilen atık suyun bertarafında kömür kökenli metanın kullanılması

Uluslararası 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2010, ss.107-110

Analysis of global anthropogenic non-CO2 greenhouse gas emissions in energy sector

1st International Turkish-Japanese Symposium on Environment and Foresty, Trabzon, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.461-473

Sectoral analysis of anthropogenic methane emissions

1st International Turkish-Japanese Symposium on Environment and Foresty, Trabzon, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.444-460

An investigation on kerf characteristics in abrasive waterjet machining of granite

20th International Conference on Water Jetting, Graz, Avusturya, 20 - 22 Ekim 2010, ss.469-475

Effect of process parameters on the kerf widths in abrasive waterjet cutting

10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO, Varna, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.415-421

Evaluation of the cut depths of the granites machined by abrasive waterjet

7th. International Marble and Natural Stone Congress, Afyon, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2010, ss.33-38

An experimental study on the kerf geometry of the granite cut with abrasive waterjet

7th. International Marble and Natural Stone Congress, Afyon, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2010, ss.19-24

Kömür madenlerinde metan drenajının isletme maliyetlerine etkisi

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2010, ss.361-368

Kömür damarlarında kömür özelliklerinin gaz içerigine etkisi

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2010, ss.351-360

Kömür üretimiyle gerçeklesen metan emisyonları üzerine bir inceleme

17. Kömür Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2010, ss.341-356

Determination of major process parameters affecting the cut depths of granite in abrasive waterjet cutting

20th International Conference on Water Jetting,, Graz, Avusturya, 1 - 04 Şubat 2010, ss.477-483

THE ROLE OF METHANE EMISSIONS FROM COAL MINING IN GLOBAL WARMING

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.583-588 identifier identifier

AN EXPERIMENTAL STUDY ON ABRASIVE WATERJET MACHINING THROUGH DESIGN OF EXPERIMENT

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.365-371 identifier identifier

OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS FOR SURFACE ROUGHNESS OF THE GRANITE IN ABRASIVE WATERJET CUTTING

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.499-506 identifier identifier

EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON THE KERF WIDTH IN ABRASIVE WATERJET CUTTING

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.415-421 identifier identifier

Kömür kökenli metanın dogal gaz olarak kullanımı

7. Enerji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2009, ss.67-76

Enerji kaynaklı küresel metan emisyonlarının irdelenmesi: 1990-2010

7. Enerji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2009, ss.129-143

Metan drenajıyla üretilen gaz miktarının artırılmasında kullanılan yöntemler

2. Maden Isletmelerinde Is Saglıgı ve Güvenligi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2009, ss.145-150

Yeraltı kömür madenlerinde jeolojik unsurların metan emisyonlarına etkisi

2. Maden Isletmelerinde Is Saglıgı ve Güvenligi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2009, ss.151-158

Metan drenajının isletme performansı üzerindeki etkilerinin arastırılması

3. Balkan Madencilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.575-583

Maden havasındaki metanın oksidasyonu ile enerji üretimi

3. Balkan Madencilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.585-592

Kömür kaynaklı metan gazının çevresel etkilerinin azaltılmasında metan drenajının önemi

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2009, ss.271-278

Kömür madenlerinden açıga çıkan metan gazının azaltım seçenekleri

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2009, ss.165-172

Asındırıcı su jeti kesme sistemlerinde kesme hızının kesme performansına etkisinin arastırılması

21st International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2009, ss.347-354

Çesitli kaynaklara baglı olarak enerji sektöründen açıga çıkan küresel metan emisyonlarının bölgesel analizi

21st International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.629-637