Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Kıyamet Provası: Göçe Sürgün Hayatlar

Göç , vol.3, no.2, pp.166-174, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine

MAVİ ATLAS , vol.-, no.6, pp.1-17, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Karagöz ve Hacivat Birer Gölge midir?

MAVİ ATLAS , no.1, pp.60-68, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Of'taki İş Yeri Adlarına Bir Bakış

Of'un Sesi , no.1, pp.20-30, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kanuni Devrinde Türk Dili

Trabzon Belediyesi Bülteni , no.4, pp.15-17, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Mektup, Bir Hocalık Örneği

Türk Edebiyatı , no.265, pp.40-41, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

İsim Tamlamalarının İşlevine Dair

Akademik Yorum , no.6, pp.118-119, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Dil Tartışmaları III

Akademik Yorum , no.3, pp.23-24, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Dil Tartışmaları II

Akademik Yorum , no.3, pp.33-36, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Dil Tartışmaları I

Akademik Yorum , no.1, pp.3-6, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Sözdiziminde Bir Diziliş Örneği: Araya Unsur Girmesi ya da Unsurun Bölünmesi

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.82-91

Sözlük Maddebaşı Göstergeleri olarak Harfler

Geleceğe Gösterge Bilimle Bakmak- Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı, 16-18 Haziran 2022 , Balıkesir, Turkey, 16 - 18 June 2022

Türkçede İfade Biçimi Olarak Anjanbman (Enjambement)

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.520-527

Kutadgu Bilig’de Kurucu Yapı Olarak Metin-Cümleler

ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1604-1616 Creative Commons License

16. Yüzyıl Türkçesi ve Muhibbi’nin Dili

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.253-259

Türkçe Kelime Türetmede Kuruluş ve Diziliş İlişkisi

IV. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018

YUNUS EMRE DİVANI'NA METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMi İLE YAKLAŞIM

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.85-96 Sustainable Development

Kül Tigin Abidesini Bir ”Metin-Cümle” Olarak Okumak

Köktürk Yazısının 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.523-533

ÜniversitelerdeTürk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler

Tütk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017, pp.1

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Syposium (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.2

Kodlayap Projesi

5th International Instructional Technologies And Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Göç Söz Varlığı Üzerine Bir Kavram Alanı Denemesi

The Migration Conference, Atina, Greece, 23 - 02 August 2017, pp.1 Sustainable Development

Türkçede Alıntılardan Türetilen Kelimelerde Kullanılan Ekler

Türk Dilinde Ekler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.1-15

TÜRKÇEDE –mIş GİBİ YAPMANIN YOLLARI: -sIn EKİ

VIII.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.1-5

BİR KIYAMET PROVASI: GÖÇE SÜRGÜN HAYATLAR

TURKISH MIGRATION CONFERENCE, Prag, Czech Republic, 25 - 27 June 2015, vol.-, pp.1-8

Türkçe Söz Varlığında Süs Süsleme Süslenme

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.1, pp.137-145

Millî Mücadele’den Cumhuriyet’e Bir Kültür Adamını Anlamak: Mahmut Goloğlu’nun Yazma Serüveni

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.1-15

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programlarındaki TürkDili Alan Derslerine İlişkin Bir Profil Çalışması

Aksaray Üniversitesi Uluslararası YükseköğretimSempozyumu, Aksaray, Turkey, 17 - 19 October 2012

Bir Kimlik Tutumu ve Bir Ad Seçimi Aracı Olarak e-posta Adresleri

V. Uluslarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Turkey, 19 - 21 December 2012, vol.55, pp.33-78

Yer Adlarında Görülen Ses Olayları Üzerine Bir İnceleme

VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2012, pp.1-15

Türkçede Argonun Örtmeceye Dönüşümü

XVth International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Hungary, 20 - 22 August 2010, pp.1-15

Trabzon Yöresinde Güneş Duası ve Sis Kovma Uygulamaları

Uluslararası II.Anadolu İnançları Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 May 2010, pp.153-166

Türkçe Verintiler Sözlüğünde Balkanlar

I. Uluslararası Balkan Dil, Tarih ve Medeniyet Sempozyumu, Tiran, Albania, 8 - 10 April 2010, pp.31-52

Trabzon'da Kadının Dile Gelen Sorunları

Türkiye'de Kadın Hakları Sorunları ve Çözüm Yolları, Trabzon, Turkey, 2 - 03 December 2009, pp.99-111

Türkiye'den Bir Kadın Portresi: İlk Kadın İl Genel Meclisi Üyesi Fatma Zehra Saral

Türk Dünyası Kadınları Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 2009, pp.455-457

Osmanlı Kanunnamelerinde Söz Varlığının Niteliği

18. CIEPO Perspectives on Ottoman Studies, Varşova, Poland, 23 - 25 August 2008, pp.295-302

Rize İli Ağızlarında Dîvânu Lügâti't-Türk ve Mukadimet'ül-Edeb İzleri

Doğumunun 1000. Yılında Uluslar arası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.342-350

Trabzon Soyadlarında Osmanlı Dönemi Unvan Adları

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 27 May 2005, pp.851-860

Trabzon Atma Türkülerinde Söz Dizimi Yapısı

Uluslararası Trabzon Tarih-Dil Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 May 2001, pp.121-124

Books & Book Chapters

Türk Ninniler Hazinesi’nde Benzer Metin Örneklemi

in: Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Leyla Karahan,Hüseyin Yıldız, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.299-316, 2023

Göç Söz Varlığı Üzerine Bir Kavram Alanı Denemesi

in: Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Armağanı, Osman Karatay, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.55-68, 2023

Bir Mektup Örneği Olarak Vedanameler

in: Prof.Dr. Emine Naskali Gürsoy Armağanı Tevazu Kitabı, Gülden Sağol Yüksekkaya- Dilek Herkmen, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.123-134, 2023

Trabzon’da Türkçenin Görünümü

in: Trabzon Tarihi Kültür ve Medeniyet, Hikmet Öksüz,Veysel Usta,Kenan İnan, Editor, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Yayınları, Trabzon, pp.193-203, 2022

Trabzon’da Edebiyatın Görünümü

in: rabzon Tarihi Kültür ve Medeniyet, Hikmet Öksüz,Veysel Usta,Kenan İnan, Editor, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası , Trabzon, pp.205-225, 2022

Trabzon’da Yayınlanmış Bir Vatan Mersiyesi: Bir Türk Kızının Vatan Duygusu

in: Prof. Dr. Hikmet Öksüz'e Armağan, Ahmet Köksal,Veysel Usta, Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.415-427, 2022

Egemen – Egemenlik Kavram Alanı: Tartışmalar ve Bir Derlem Denemesi

in: Zamanın İzleri: İmparatorluklar Çökerken Gök Kubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Temel Öztürk,Bayram Sevinç Muzaffer Uzun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2020

Türkçede Ayrılık Kavram Alanı Belirleyicileri

in: Ayrılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.461-498, 2020

Dil ve Cinsiyet: Trabzon Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Yolcu, Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.85-84, 2019

Bir Sahiplenme Göstergesi Olarak Apartman Adları

in: Duvar Yazıları, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.115-125, 2018

Bir Kavram Alanı Belirlenmesi: Devrim, İhtilal, İsyan

in: Zamanin İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Öztürk T., Editor, Ktü Yayınları, Trabzon, pp.11-28, 2017

Söz Varlığı Bakımından Çepni Dili Çalışmalarına Br Yaklaşım

in: Şalpazarı: Tarih, Kültür, İnsan, Usta V., Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.401-466, 2017

Adlandırma İçin Bir Yaklaşım Örneği: Ara Sözlü Cümleli Cümlelelr

in: Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Ahmet Kartal, Editor, Sivri Hisar Belediyesi Kültür Yayınları, 2017

Derleme Sözlüğü’nde Kap Kacak - Eşya Adları

in: Mutfak Gereçleri Kitabı, Gürsoy - Naskali, Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.87-168, 2017

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE HER YÖNÜYLE OF

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Trabzon, 2016

OF AĞZI ÜZERİNE BAZI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, ÖKSÜZ H., COŞAR M., USTA V., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.313-332, 2016

Trabzon'da Muhacirlik Anlatıları

in: Zamanın İzleri 2016: İşgal Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Editor, Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.117-129, 2016 Sustainable Development

Muhacirlik Bağlamında Yola Dair Çağrışım Alanlarının İnşası: Nar Ağacı

in: Zamanın İzleri 2016: İşgal Göç ve Muhacirlik, Köksal A., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.197-216, 2016 Sustainable Development

MUHACİRLİK BAĞLAMINDA “YOL”A DAİR ÇAĞRIŞIM ALANLARININ İNŞASI: NAR AĞACI

in: ZAMANIN İZLERİ, Köksal,Ahmet, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.197-216, 2016

ZAMANIN İZLERİ: 100. YILINDA 1. DÜNYA SAVAŞI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2015

Şarkılarla Veda

in: VEDA, Emine G. Naskali, Editor, Tarihçi, Ankara, pp.11-28, 2011

Türk Söz Varlığında Öksüz ve Yetim Kavramları

in: Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, GÜRSOY NASKALİ, EMİNE; KOÇ, AYLİN, Editor, Kişisel Yayınlar, Ankara, pp.295-308, 2011

Hediye Kelimeleri Sözlüğü

in: KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇEYİZ, Emine G. Naskali- A.Koç, Editor, Picus, Ankara, pp.133-144, 2007

Üç Çay Risalesi

Serander Yayınları, Trabzon, 2006

Cumhuriyet Dönemi Dil Hareketleri ve Dil Tartışmaları

in: TÜRKLER, HASAN cELAL gÜZEL, Editor, YENİ TÜRKİYE, Ankara, pp.65-73, 2005

Gençler Arasında Argo Kullanımı ve Gençlerin Argo Karşısındaki Tutumu

in: Türk Kültüründe Argo, G. Naskali, mine; Sağol, Gülden, Editor, Türkistan Ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, pp.361-375, 2000

Metrics

Publication

111

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

7

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

18

Open Access

30
UN Sustainable Development Goals