Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effects of pterostilbene on cyclophosphamide-induced kidney and bladder injury in rats

1 st International Microscopy and Spectroscopy Congress (MSC2021) and 25th National Electron Microscopy Congress (EMK2021), Turkey, 22 - 24 September 2021

Cytotoxic effect of Dorycnium pentaphyllum leaf extract on human cancer cells

2nd International Traditional and Complementary Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.435-436 Sustainable Development

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA MATRİKS ETKİSİ

KBUD ULUSLARARASI KATILIMLI PREANALİTİK EVRE SEMPOZYUMU, 23 - 24 March 2018

Turkish propolis extract increases apoptosis via induction of mitochondrial membrane potential loss in MCF-7 cells

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.45

Investigation of antiproliferative effects of Turkish propolis on human breast cancer (MCF-7) cells

3rd Congress of the Serbian Association for Cancer Research (SDIR-3), Belgrad, Serbia And Montenegro, 6 - 07 October 2017, pp.37 Sustainable Development

Eritrosit Sedimentasyon Hızının ölçümünde 2 farklı otoanalizörün Westergren yöntemi ile karşılaştırılması

klinik niyokimya uzmanları derneği uluslararası katılımlıkongre lab&expo 2017, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.181

İki Farklı Koagülasyon Otoanalizöründe Çalışılan Hasta Sonuçlarının Karşılaştırılması

klinik biyokimya uzmanları derneği uluslararası katılımlı lab&expo 2017, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.178

Effects of propolis against cisplatin induced experimental kidney damage in rats

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Glukoz ve kreatinin testleri için en uygun kalite kontrol prosedürünün belirlenmes

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016

İmmunoassaylerde interferanslar

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016, pp.1

Glukoz ve kreatinin testleri için en uygun kalite kontrol prosedürünün belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016, pp.21

High sensitive kardiyak troponin T testi için en uygun kalite kontrol prosedürünün seçilmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016, pp.13

Klinik kimya testlerinin performanslarının süreç sigma yöntemi ile değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016, pp.20

Rosa pimpinellifolia Meyve ve Köklerinde COMET Testi Analizi

XXII. Bitkisel İlaç Ham Maddeleri Toplantısı, Trabzon, Turkey, 31 August - 05 September 2016, pp.219

Üremik Hastalarda SCUBE1 Düzeyi Yüksek midir

18. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Flavonoidlerin Beslenmedeki Yeri ve Önemi

Lefke Üniversitesi, Lefke, Cyprus (Kktc), 20 November 2015

Koagülasyon Örneklerinin Ret Oranlarının Değerlendirilmesi

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ LABORATUVAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 16 - 18 October 2014

İki oksim ligandının geçiş metal komplekslerinin sitotoksik etkinliklerinin incelenmesi

V.Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.5

Tıbbi Bitkiler Gelenekselilaçlar Ve Apiterapi

Doğu Karadeniz 1.Organik Tarım Kongresi, Turkey, 26 - 28 June 2013

Tıbbi Bitkiler, Gelenekselİlaçlar ve Apiterapi

Doğu Karadeniz 1.Organik Tarım Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.26

The effect of prenatal exposure to 900-megahertz electromagnetic field on the newborn rat testicle.

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology Symposium., Samsun, Turkey, 17 June 2013, pp.276

The effect of prenatal exposure to 900-MHz electromagnetic field on the 21-old-day rat testicle.

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology Symposium, Samsun, Turkey, 17 June 2013

The role of oxidative stress in children with acute and chronic idiopathic thrombocytopenic purpura

18th congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, 13 - 16 June 2013, pp.481

Türk propolis ekstraktlarının radikal temizleme ve metal şelatlama aktivitelerinin incelenmesi

Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye Çalıştayı, İzmir, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.7

Çeşitli Çözücülerde Türk Propolisinin Çözünürlüğünün İncelenmesi

22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 October 2010, vol.35, no.1, pp.150

Oksidatif DNA hasarı ve tespit yöntemleri

17. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 July 2010, pp.25

İki farklı D-dimer ölçüm yönteminin karşılaştırılması

XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 October - 01 November 2008, pp.38

İn vitro genotoksisite çalışmaları için pratik hepatik S9 eldesi

VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.36

Assessment of antidiabetic agent pioglitazone genotoxicity in rats by comet assay

36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Prag, Czech Republic, 2 - 06 July 2006, pp.42

The relation of leptin with myocardial injury in non ST elevation acute coronary syndromes

XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Muğla, Turkey, 26 - 29 September 2004, pp.130

Apolipoprotein A I ve apo B nin Referans Sınırlarının incelenmesi

Klinik Biyokimya Günleri, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği I.Ulusal Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2003

Apolipoprotein-A1 ve apolipoprtein B'nin referans sınırlarının incelenmesi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 October 2003, pp.75

Endothelin levels in Henoch Schonlein purpura

36th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Bilbao, Spain, 20 - 23 September 2002, pp.164

Prealbumin Seruloplasmin Transferrin ve Haptoglobin Referans Sınırlarının İncelenmesi

XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 October 1997

Relationships of MDA with various metabolic parameters in patients with different thyroid hormone status

International Congress on Free Radicals in Health and Disease, İstanbul, Turkey, 6 - 10 September 1995, pp.145

Relationships of MDA with various metabolic parameters in diabetic patients

International Congress on Free Radicals in Health and Disease, İstanbul, Turkey, 6 - 10 September 1995, pp.142 Sustainable Development

Behçet hastalığında trombojenik risk faktörü olarak lipoprotein (a)'nın değerlendirilmesi

İzmir Tabip Odası Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu, İzmir, Turkey, 16 - 21 October 1994, pp.1

Books & Book Chapters

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan Bazı Laboratuvar Testleri ve Referans Değerleri

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Ali Haydar Şahinoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1873-1887, 2020

Yoğun Bakım ve Laboratuvar

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Şahinoğlu, H, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1169-1173, 2003

Yoğun Bakım Ve Laboratuvar

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Şahinoğlu, H, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1169-1173, 2003

Metrics

Publication

281

Citation (WoS)

941

H-Index (WoS)

18

Citation (Scopus)

860

H-Index (Scopus)

17

Project

25

Thesis Advisory

13

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals