Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.188

NADİR BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: JEUNE SENDROMU

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ OLGU SUNUMLARI -11-, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.156

BOY KISALIĞI İLE GELEN FLOATİNG-HARBOR SENDROMLU BİR OLGU

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ OLGU SUNUMLARI -11-, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.115

Evaluation of children with intrathyroidal ectopic thymus

ESPE 2021, European Society for Pediatric Endocrinology , Rome, Italy, 22 - 26 September 2021, pp.1

A rare cause of hypophosphatemic rickets; Non-lethal Raine syndrome

ESPE European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE 2021), 22-26 eylül 2021, Rome, Italy, 22 - 26 September 2021, vol.94, pp.212-216

Ne zaman erken puberte?

1. Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 05 October 2019

Bebeklerde skrotal hiperpigmentasyonun önemi

1.Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019

OBEZ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA ViTAMiN D DURUMU

AHTAMARA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, 25 - 26 August 2018

D vitamini nereye kadar?

62. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2018

Çocuklarda Osteoporoz

Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu, Kasım 2018 Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2018

Yapısal ergenlik gecikmesi

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, Turkey, 18 April 2018

D vitamini

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , panelist, Turkey, 28 - 29 September 2017

Successful bone marrow transplantation after myeloablative conditioning in a child with IPEX syndrome

43rd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Marseille, France, 26 - 29 March 2017, vol.52 identifier

Lysinuric protein intolerance presenting with short stature and osteoporosis

8th ICCBH (International Conference on Childiren’s Bone Health), 10 - 13 June 2017

46,XX cinsel gelişim bozukluğu

8. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

Amenore yakınması ile gelen ve tip 1 leydig hücre hipoplazisi saptanan olgu

Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

DİYABETİK KETOASİDOZ TANISI İLE YÖNLENDİRİLEN BİR WİLMS TÜMÖRÜ OLGUSU

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017 Sustainable Development

Hipokalsemi

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Daha düşük doz bazal insülin daha iyi metabolik kontrol sağlar mı?

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Çocuklarda Hiperkortizoli Tanısı

Ulusal Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Bölgesel Toplantısı, Turkey, 27 March 2017

Herediter multipl egzostozu olan bir olgu

2. Ege Endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2017

Herediter multipl egzositozu alan bir olgu

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 25 February 2017, pp.10

Prematüre Osteopenisi tedavisi ve prognozu

Neonatal Endokrinoloji Çalıştayı, panelist, Turkey, 9 - 10 February 2017

''Smart'' İnsülinler

1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 January 2017

Çocuklarda febril veya afebril nöbet ya da eeg anormalliğinin hipotiroidi ile birlikteliği: kesitsel çalışma

2. TÜRK PEDİATRİ KURUMU GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ VE PRATİKTE GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016

Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum: A case report.

ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ) Meeting, Valencia, Spain, 26 - 29 October 2016, pp.2 Sustainable Development

Tip 1 diyabet ve D vitamini İntoksikasyonu

XX. Ulusal diyabet ve Çocuk endokrin Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016 Sustainable Development

Hipofosfatemik Rikets

XX.Ulusal diyabet ve Çocuk endokrin Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

LEVOTİRON ZEHİRLENMESİ FARKLI KLİNİK ÖZELLİKLERİ OLAN İKİ OLGU

XX. Ulusal diyabet ve Çocuk endokrin Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

Vitamin D levels and relation with hemoglobin A1c in newly diagnosed children with type 1 diabetes

55th annual ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) Meeting, Paris, France, 10 - 12 September 2016, pp.2 Sustainable Development

An infant with X-linked adrenal hypoplasia congenita and Xp21 contiguous gene deletion syndrome.

55th annual ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) Meeting, Paris, France, 10 - 12 September 2016, pp.1

Olgularla erken ergenlik

59. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Kasım, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.1

Levotiroksin intoksikasyonunda steroid kullanımı.

59. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Kasım, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.1

Amiadaronla ilişkili tiroidit

59. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.1

Tekrarlayan akut pankreatitin nadir bir nedeni: İzovalerik asidemi.

59. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Kasım, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.1

Tip 1 Diyabet ve graves hastalığı olan, geçici iskemik atak İle başvuran down sendromlu bir olgu.

19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 October - 25 November 2015, pp.1 Sustainable Development

VİRİLİZASYON İLE GELEN BİR OVER KİSTİ VE HETEROZİGOT KAH OLGUSU.

19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.1

Intrathyroidal ectopic thymic tissue mimicking a thyroid nodule: A report of three pediatric cases

54th annual meeting, 1-3 october, ESPE 2015, Barcelona, Spain, 1 - 03 October 2015, pp.1

Konjenital adrenal hiperplazi ve nöroblastom birlikteliği.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-7., İzmir, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.3

Santral diabetes insipidusun nadir bir nedeni: Langerhans hücreli histiyositozis.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-7, İzmir, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.5 Sustainable Development

İnfantil dönemde gonadoblastom gelişen bir mikst gonadal disgenezi olgusu.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-7., İzmir, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.1

Ses kısıklığı ile gelen iki farklı patolojideki tiroid nodülü olguları

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-7., İzmir, Turkey, 8 - 09 May 2015, pp.2

Graves Dermopatisi: Graves Hastalığının Nadir Bir Bulgusu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2014

Ailesel Hipokalsiürik Hiperkalsemi: Olgu Sunumu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2014

Unilateral Ekzoftalmi: Graves Hastalığının Nadir Bir Bulgusu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2014

Nekrobiosis lipoidika

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.1

Sağlıklı çocuklarda hipermobilitenin serum 25(OH)D düzeyi ve kemik mineral içeriği ile ilişkisi.

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.10

7. Tip 1a ve tip 1b diyabetli hastalarımızın epidemiyolojik, klinik ve laboratuar bulgularının karşılaştırılması.

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.7 Sustainable Development

Geçici hiperglisemi nedeni olarak depakine bağlı bir nekrotizan pankreatit olgusu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.6

Psödötümör serebrinin nadir bir nedeni: D vitamini eksikliği

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.3

D vitamini eksikliği olmayan sağlıklı ergenlerde yaş grupları ve ergenlik evrelerine göre serum alkalen fosfataz ve fosfor düzeyleri.

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Bursa, Turkey, 29 October - 08 November 2014, pp.8

A rare cause of diabetes insipidus: Congenital proprotein convertase 1/3 deficiency

53rd Annual Meeting for the European Society for Pediatric Endocrinology, 18th-20th September, 2014, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, pp.2 Sustainable Development

A novel founder mutation of CYP21A2 in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency

Annual Meeting for the European Society for Pediatric Endocrinology, 18th-20th September, 2014, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, pp.3

A rare cause for 46,XX ovarian dysgenesis

53rd Annual Meeting for the European Society for Pediatric Endocrinology, 18th-20th September, 2014, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, pp.1

Vitamin D status and the effects of vitamin D treatment in children with alopesia areata.

Endocrine Society (ENDO) 96th Annual Meeting, 21-24 June, 2014, Chicago, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014, pp.3

Akut lösemi relapsının ilk bulgusu olarak malign hiperkalsemi ve vertebral kırık.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2014, pp.1

Otoimmun tiroiditle ortaya çıkan bir otoimmun lenfoproliferatif sendrom olgusu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2014, pp.2

Bir kronik böbrek hastasında amenore sebebi olarak hiperprolaktinemi

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2014, pp.2

Ovariyan disgenezinin nadir bir nedeni: perrault Sendromu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2014, pp.3

Prevalence of atopy in children with type 1 diabetes, hepatitis B virus carriers and healthy children: role of Th1 type immune response

44th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Rome, Italy, 7 - 11 September 2008, vol.51 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Vitamin D and Osteoporosis

in: Vitamin D, Gülay Karagüzel,Kenan Haspolat, Editor, Orient, Ankara, pp.51-61, 2023

Hipokalsemi, Hiperkalsemi, Hipomagnezemi

in: Çocuk Endokrinolojisi, Endokrin Aciller, Yusuf Kenan Haspolat, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.23-28, 2023 Creative Commons License

Acquired Hypothyroidism and Autoimmune Thyroiditis

in: Thyroid diseases in children and adolescents, Zerrin Orbak,Kenan Haspolat, Editor, Orient, Ankara, pp.41-51, 2023

Adölesanlarda Osteoporoz

in: Sağlıklı Yaşam ve Spor, Vatan Kavak, Yusuf Kenan Haspolat, Sabahattin Ertuğrul, Editor, Orient, Ankara, pp.358-371, 2022

Gecikmiş Puberte

in: Adölesan Jinekolojik Endokrinoloji, Yusuf Kenan Haspolat, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.66-73, 2022

Adölesan ve Gençlerde D vitamini eksikliği

in: Sağlıklı Yaşam ve Spor, Vatan Kavak, Yusuf Kenan Haspolat, Sabahattin Ertuğrul, Editor, Orient, Ankara, pp.344-357, 2022

Diyabette Hipoglisemi Yönetimi

in: Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberi, Zehra Aycan, Rüveyde Bundak, Şükrü Hatun, Seçil Özkan, Nurdan Yıldırım, Editor, Albant Tanıtım, Ankara, pp.34-43, 2020 Sustainable Development

Adölesanda D vitamini eksikliği ve Rikets

in: Adölesanda Beslenme, Haspolat YK, Aktar F, Yolbaş İ, Editor, Cinius Temel Yayınları, İstanbul, pp.123-133, 2016

Prematür ovariyen yetersizlik

in: Adölesan Jinekolojisi, Haspolat YK, Gül T, Yolbaş İ, Aktar F, Editor, Cinius Temel Yayınları, İstanbul, pp.179-184, 2016

Kemik sağlığı ve D vitamini eksikliği

in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka N, Akçay T, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.183-189, 2015

yenidoğanlarda doğumsal hipotiroidi taraması

in: Çocuk Endokrinolojisi, Cinaz P, Darendediler F, Akıncı A, Özkan B, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.283-291, 2014

İnfant ve çocuklarda hipoglisemi

in: Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, Kurdoğlu S, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.69-76, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

213

Citation (WoS)

568

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

632

H-Index (Scopus)

15

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

Project

6

Thesis Advisory

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals