Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Empathy Training on the Empathic Skills of Nurses

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.18, no.6, pp.2-10, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The Effect of Empathy Training on the Empathic Skills of Nurses

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.18, no.6, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Knowledge, attitudes and practices of parents regarding circumcision in Trabzon

HEALTHMED, vol.7, no.4, pp.1361-1369, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A Comparison of Three Educational Interventions on Breast Self-Examination Knowledge and Health Beliefs

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, vol.10, no.5, pp.765-772, 2009 (Journal Indexed in SCI)

The effects of peer education on university students' knowledge of breast self-examination and health beliefs.

Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education, vol.24, no.4, pp.331-3, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Understanding Ramona Thieme Mercer’s Maternal Role Attainment and Becoming a Mother: Unplanned Adolescent Pregnancy Sample

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.416-426, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Word of Adolescence That Have Type 1 Diabetes Mellitus and Empathy Development for Nurses Caring

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.8, no.2, pp.73-79, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Increasing awareness about the neonatal care of fathers whose babies are hospitalized in neonatal intensive care unit

Clinical Nursing Studies, vol.6, no.3, pp.72, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

NURSING PERCEPTION OF CHILDREN’S GOING TO PRESCHOOL: AN EXAMINATION WITH THE DRAWING METHOD

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, vol.0, no.14, pp.86-103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Onkoloji Kliniğindeki Deneyimleri: Niteliksel Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.8-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tibbi Hatalar ve Hasta Güvenliği: Hemşirelere Yönelik Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, vol.14, no.2, pp.57-72, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.157-162, 2017 (National Refreed University Journal)

Problems Related to Nursing Services at the Department of Pediatrics

Research & Reviews: Journal of Nursing and Health Sciences, vol.3, no.1, pp.46-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problems Related to Nursing Services at the Department ofPediatrics

J Nurs Health Sci, vol.3, no.1, pp.56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Empathy Training on the Empathic Skills of Nurses

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.18, no.6, pp.2-10, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Injury Experiences and Precautions Taken by Nurses Working in Pediatric Wards Towards Penetrative/Incisive Tools

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.9, no.2, pp.569-578, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pediatrik Yaş Grubuna Sağlık Hizmeti Sunan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Hasta Hakları Konusundaki Düşünceleri

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.18-29, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pediatrik Yaş grubuna Sağlık Hizmeti Sunan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Hasta Hakları Konusundaki Düşünceleri

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.18-29, 2016 (National Refreed University Journal)

Tip I diyabetes mellitusu olan adölesanlar ve hemşirelik yaklaşımı

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.1, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tip 1 Diyabetes Mellitusu Olan Adölesanlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.3, pp.20-25, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hemşirelerin sözel ve fiziksel şiddete maruz kalma durumlarının belirlenmesi.

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.77-83, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Opinions Of Nurse Students Regarding Leadership In Nursing

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.93, pp.111-115, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences., vol.1, no.2, pp.49-59, 2012 (National Refreed University Journal)

Trabzon il merkezindeki hastanelerde doğum yapan annelerin emzirme tutumlarının değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.49-59, 2012 (National Refreed University Journal)

7-12 Yaş Çocuklarda Enürezis Noktürna Sıklığı ve Etkileyen Etmenler

STED, vol.20, no.5, pp.195-201, 2011 (National Refreed University Journal)

Traditional Baby Care Practices of Mothers of Children Aged 6-12 Months in The Provincial Centre of Trabzon, Turkey

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.10, no.1, pp.61-70, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Traditional Baby Care Practices among Mothers with Children Aged 6-12 Months in the Turkish Province of Trabzon

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.10, no.1, pp.61-70, 2011 (Other Refereed National Journals)

Özürlü Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlükler ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri,

Öz- Veri Dergisi, vol.5, no.1, pp.1175-1200, 2008 (National Refreed University Journal)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri’nin Aile ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.56 (14), no.14, pp.151-164, 2006 (National Refreed University Journal)

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri nin Aile ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.56, no.14, pp.151-164, 2006 (Other Refereed National Journals)

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri nin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.24-32, 2005 (Other Refereed National Journals)

Adölesanlarda Aileden ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.6(2), pp.13-24, 2003 (National Refreed University Journal)

Yenidoğan Bebeği Olan Primipar Annelerin Ailelerinden Algıladıkları Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.60-67, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATEŞLİ ÇOCUĞA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

ÇOCUKTA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU ve KURTARICI UYGULAMALAR

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri ve Çocuk Hemşirelerinden Beklentileri

I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (INCARE), Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

Öğrenci Hemşirelerin Pediatri Uygulama Rehberi Hakkındaki Görüş ve Önerileri

I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (INCARE) Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

KAYIP ÇOCUKLAR

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

ÇOCUKLARIN KAYBOLMA NEDENLERİ

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

İNTERNET ARAŞTIRMALARINDAN KAYNAKLANAN SAĞLIKANKSİYETESİ: SİBERKONDRİ

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni İnanç Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018

İştahsızlık Sorunu Olan Çocukların Annelerinin Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi.

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi., Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018 Sustainable Development

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi Klinik Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Stres Düzeylerinin Ve Derse İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin iale yükü ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusundaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeyleri

Uluslararsı 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, Çorum, Turkey, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

0-6 yaş çocuklarda ev kazaları: Trabzon Örneği

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.127

Erken Term Bebeklerin Değerlendirilmesi

26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26). Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC., Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Kaygı Düzeyleri.

26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26). Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC., Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018

Türkiye’de Yenidoğan Ağrı Yönetimi İle İlgili Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017)., Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

Türkiye’de Hemşirelik Bakımıyla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan babaların yenidoğan bakımı konusundaki farkındalıklarının artırılması

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

Çocuk Gözüyle Hemşire

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., 7 - 08 October 2016

0 6 yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarının önlenmesine yönelik verilen eğitimin etkisi

1. uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

0-6 Yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarına yönelik verilen eğitimin etkisi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.50

Investigating Unplanned Applications and Admissions to Hospitals of Children with Cancer

ICNH 2016 : 18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.1 Sustainable Development

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016 Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında Büyüyen Bir Tehlike: Tıbbi Hatalar

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.338

Hemşirelik Bölümü/ Fakültelerinin Klinik Eğitim Koşulları:Öğrenci Hemşirelerin Hatalı Tıbbi Uygulamalarına Etkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.338-339

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Durumu ve Nedenleri

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.555-557

Their Causes and Medical Error State of Nursing Students

Vı. Uusalararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 1 - 04 March 2016

Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliğine İlişkin Teorik ve Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Uygulamalarına Etkisi

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.20

An Analysis of supplementary and alternative therapies for the treatment of childhood cancer.

5th Natıonal and 2 nd ınternatıonal mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.10 Sustainable Development

The Effect on nurse students’ practices of theoretical and simulation training regarding medical errors and patient safety.

5th Natıonal and 2 nd ınternatıonal mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.10

The Effect on nurse students International Mediterranean Pediatric Nursing Congress

5 th National and 2 nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, 15 - 18 November 2015

Development of Medical Error Scale For Nurse Students

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.188

Evaluation of a training on medical errors and patient safety for nurses.

ENDA&WANS Congress, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.10

Neonatal Outcomes in Early Term Birth

ENDA&WANS Congress, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.10

An Analysis of Nurses' Medical Errors in Diagnosis, Treatment and Care Practices

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.226

Injury experiences and precautions taken by nurses working in pediatric ward toward penetrative/incisive tools

33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric infectious diseases., Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015, pp.612

Determination of the measures taken by the nurses working in the pediatric wards for protection against infection

33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric infectious diseases., Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015, pp.723

Measurement of level of social support and burnout perceived by mothers with mentally disabled children

The 5 Th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS)., Barcelona, Spain, 17 - 14 October 2014 Creative Commons License

Development of Medical Error Scale For Nurses

5 th World Conference on Learnıng, Teachıng and Educatıon Leadershıp (WCLTA-2014), Prague, Czech Republic, 29 - 30 September 2014

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemede Önemli Bir Meslek Grubu Öğretmenler

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1-3 Kasım, 2013 Antalya, Türkiye., 1 - 03 November 2013

İhmal ve İstismar Edilen Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Türkiye., Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

Trabzon İl merkezindeki bir aile sağlığı merkezine başvuran 18- 49 yaş arasındaki annelerin sezeryan doğum sıklığı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Antalya Beldibi, Akka Antedon Otel., Turkey, 27 - 31 October 2013

Pediatri Kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki örgütler/ dernekler ile ilgili görüşleri

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu. Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Tip 1 Diyabeti olan adölesanlar hastalıkları için ne diyorlar

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu. Adıyaman., Turkey, 22 - 24 May 2013 Sustainable Development

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Örgütler ile İlgili Görüşleri

4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı), Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.67

The opinions of nurse students regarding leadership in nursing

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.111-115 identifier

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı İle Uluslararası Pediatri Toplantısı. 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Acapulco Otel- Girne, Turkey, 28 November - 02 December 2012

The Opinions Of Nurse Students Regarding Leadership In Nursing Procedia Social and Behavioral Sciences Degisinde tam metin olarak basılmıştır 93 2013 111 115

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership 25-28 October 2012, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.111-115

Effect Of Training On Empathic Communicatıon Skills Of Nurses

3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

Empathy Development Traınıng For Nurses Carıng For Adolescents Wıth Type 1 Dıabetes

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership , Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

The Opinions of Nurse Students Regarding Leadership in Nursing

3rd World Conference Learning Teaching & Educational Leadership, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2012

Adli hemşirelik

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.58 Sustainable Development

Trabzon daki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi Tutum ve Uygulamaları

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. “Sağlıkta İnsan Gücü” . KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi. Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011

Hemşirelerin empatik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi Eylül 2011 Antalya

21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi., Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20, pp.153

Trabzon Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenaziye İlişkin Görüşleri

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

Trabzon İlinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010, pp.72 Sustainable Development

Trabzon da görev yapan pediatrik yaş grubuna sağlık hizmeti sunan ebe ve hemşirelerin çocuk hasta hakları konusundaki düşünceleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), 1. Ulusal Kongresi. “Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar. Trabzon, Trabzon, Turkey, 21 - 24 September 2010

Yeni doğum yapan annelerin emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları

1. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik öğrenci kongresi. İzmir, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Tutumları

9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye., Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010

Trabzon’da Ailelerin Enürezisli Çocuklarına Yönelik Tutum ve Davranışları

2.Ulusal Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.77

Ailelerin Enürezisi Olan Çocuklarına Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

1.Uluslararası 2.Ulusal Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.55

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

Artritli hastalarda aleksitimi

12.Ulusal Uluslararası hemşirelik kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

Artiritli Hastalarda Aleksitimi

12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, vol.1, no.1, pp.1-2

Artritli Hastalarda Aleksitimik Özelliklerin Ağrı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009 - 04 October 2008, pp.380

Artritli Hastalarda Aleksitimik Özelliklerin Ağrı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009 - 04 October 2008, pp.380

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15- 49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamaları

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeyleri

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Flörte Bakış Açısı

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata, Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

Diyabetik Bireylerin Değişim Listeleri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008 Sustainable Development

Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabetle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya., Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008 Sustainable Development

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü İle Beslenme ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgileri

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008

Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya., Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

6.Ulusal & Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.10

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40 Sustainable Development

Early Diagnosis Attitudes of Breast Cancer and The Factors Affecting These Attitudes

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 April 2007, pp.84 Sustainable Development

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assesment Among Women: An Example from Trabzon-Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 April 2007, pp.26 Sustainable Development

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Annelerin Bebeklerin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerinin Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.99

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.91

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, vol.483

Annelerin Bebeklerinin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerini Bilme Durumları

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

Yenidoğan Bebeği Olan Primipar Annelerin Ailelerinden Algıladıkları Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 2001) ve Neonatolojide Yenilikler Kursu, Samsun, Turkey, 25 - 28 June 2001

Books & Book Chapters

ÇOCUKLARDA TEMEL ve İLERİ YAŞAM DESTEĞİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, Kahriman İlknur, Karadeniz Havva, Şahin Aynur, Tatlı Özgür, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.211-214, 2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE AKIL NOTLARI, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

Bebek masajı ve bebek bakımı

in: Ebeler ve ebelik öğrencileri için normal doğum ve sonrası dönem, Yeşilçiçek Çalık Kıymet, Coşar Çetin Fatma, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.411-427, 2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu, Hicran, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİNDEHEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

in: ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARINA ACİL YAKLAŞIM, KAHRİMAN İlknur, KARADENİZ Havva, ŞAHİN Aynur, TATLI Özgür, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.97-100, 2018

Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi

İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2016

TIBBİ HATALAR VE NEDENLERİ

in: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIBBİ HATALAR VE HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM REHBERİ, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.3-22, 2016

Tıbbi Hatalar Ve Nedenleri

in: Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.3-22, 2016

HASTA GÜVENLİĞİ VE YASALARDA YERİ

in: TIBBİ HATALAR VE HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM REHBERİ, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.87-103, 2016

Hasta Güvenliği Ve Yasalarda Yeri

in: Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.87-103, 2016

Sağlığı Koruma Ve Geliştirmenin Beslenme İle İlişkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kitabı, Demirbağ BC., Editor, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Amasya, pp.330-352, 2016

Tıbbi Hatalar ve Nedenleri

in: Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğiitm Rehberi, Havva Öztürk, İlknur Kahriman, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.3-21, 2016

Hasta Güvenliği ve Yasalarda Yeri

in: Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğiitm Rehberi, Havva Öztürk, İlknur Kahriman, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.87-112, 2016

Other Publications