Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cerebral neoplasm in L-2-hydroxyglutaric aciduria: two different presentations

Child's Nervous System, cilt.36, sa.7, ss.1545-1548, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish version of Brief Ataxia Rating Scale

DISABILITY AND REHABILITATION, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Case of Wernicke Encephalopathy Developing After Ileal Bypass Surgery

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.34, sa.12, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of chronic ataxia in childhood: ganglioneuroma

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.14, sa.2, ss.204-206, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.21, sa.6, ss.864-872, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic amiodarone treatment on rat testis

ACTA HISTOCHEMICA, cilt.118, sa.3, ss.271-277, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reply to Huo et al.

Pediatric Neurology, cilt.53, sa.5, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is Sinusitis Innocent?- Unilateral Subdural Empyema in an Immunocompetent Child

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.82, sa.11, ss.1061-1064, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral Paramedian Thalamic Syndrome After Infection

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.52, sa.2, ss.235-238, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF DE NOVO MOSAIC 18q21.3 DELETION WITH A MILD PHENOTYPE

GENETIC COUNSELING, cilt.25, sa.1, ss.71-73, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood levels of cytokines in children with idiopathic partial and generalized epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.22, sa.7, ss.517-521, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Childhood paroxysmal nonepileptic events

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.27, sa.1, ss.124-129, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is grayanotoxin directly responsible for mad honey poisoning-associated seizures

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, sa.6, ss.1086-1092, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of valproic acid treatment on penile structure in prepubertal rats

EPILEPSY RESEARCH, cilt.99, sa.3, ss.306-311, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum insulin, cortisol, leptin, neuropeptide Y, galanin and ghrelin levels in epileptic children receiving oxcarbazepine

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.15, sa.6, ss.527-531, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic treatment with valproate and oxcarbazepine on testicular development in rats

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.20, sa.3, ss.203-207, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antiepileptic drugs and hormones in children

EPILEPSY RESEARCH, cilt.89, sa.1, ss.89-95, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retinal ganglion cell toxicity due to oxcarbazepine and valproic acid treatment in rat

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.18, sa.6, ss.396-399, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room

SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, cilt.54, sa.2, ss.227-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Hyponatremia İn Febrile Seizure

Güncel Pediatri, cilt.18, sa.1, ss.53-62, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distrofinopati Hastalarının Demografik, Klinik ve Genetik Özellikleri: Tek Merkez Üçüncü Basamak Deneyimi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.289-297, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.107-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Imaging of the Central Nervous System Due to Reasons Other than Trauma at the Pediatric Emergency Department

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.107-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda epilepsi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birlikteliğinin özellikleri: geriye dönük inceleme.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.17, sa.1, ss.71-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Autonomic Dysfunction in Spinal Muscular AtrophySpinal Musküler Atrofi Hastalarında Otonomik Disfonksiyon Bulguları

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.28, sa.1, ss.39-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare metabolic disease: cerebrotendinous xanthomatosis

Van Medical Journal, cilt.26, sa.2, ss.265-267, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Autonomic Dysfunction in Spinal Muscular Atrophy

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.28, sa.1, ss.39-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Levetiracetam Treatment Induced Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis

JOURNAL OF PEDIATRIC EPILEPSY, cilt.6, sa.4, ss.182-185, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Comparison of Pediatric- and Adult-Onset Multiple Sclerosis

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, cilt.12, sa.3, ss.57-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tik Bozuklukları

Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences, cilt.13, sa.2, ss.121-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Near-Drowning Due to Acute Dystonic Reaction Caused by Irregular Haloperidol Use

Medical Reports Case Studies, cilt.1, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of chronic treatment with commonly used antiepileptic drugs on passive avoidance learning in prepubertal rats

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, cilt.30, ss.57-61, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukluk Dönemi Ataksileri

Turkiye Klinikleri, cilt.4, ss.112-120, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir bir olgu: Allan Herndon Dudley sendromu

21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

TETRAPAREZİ İLE BAŞLANGIÇ GÖSTEREN POSTERİOR REVERSBL ENSEFALOPATİ OLGUSU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

DNM1L MUTASYONUNA BAĞLI FEBRİL ENFEKSİYON İLİŞKİLİ EPİLEPSİ SENDROMLU OLGU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

MİKROGNATİNİN EŞLİK ETTİĞİ PERRAULT SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

NADİR BİR OLGU: ALLAN-HERNDON-DUDLEY SENDROMU

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

COFFİN-LOWRY SENDROMUNDA AT NALI BÖBREK: YENİ BİR MUTASYON

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Katılma Nöbetİ Sık olan Çocuklarda Oksidan-Antioksidan Dengesi

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Febril nöbette immün durumun önemi

21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Mikrognatinin eşlik ettiği PERRAULT sendromu

21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Comparative investigation of the effects of various antiepileptic agents in the retina and corneal layers.

International Congress On Advances in Bioscience and Biotechnology, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Ekim 2018

BİR MOYA MOYA’NIN KLİNİK SEYRİ

20. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, BAFRA, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2018

Kazanılmış Dyke-Davidoff-Masson Sendromu (DDMS) ile polimikrogri

20. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Bafra, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2018

Bir Moya Moya’nın klinik seyri.

20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018

Parainfluenza Virus Enfeksiyonu İle İlişkili Akut Nekrotizan Ensefalopati Olgusu

11.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018

A comparative investigation of the effects of variousantiepileptic agents in the retina and corneal layers

The first International Congress on Advances in BioScience andBiotechnology (icabb), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ekim 2017

The effect of clobazam treatment in refractory epilepsies is reversible?

12th European Paediatric Neurology Society Congress, Lyon, Fransa, 20 - 24 Haziran 2017

SEREBROTENDİNÖZ KSANTAMATOZİSLİ OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

LYME HASTALIĞI TANISI ALAN ÜÇ OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

VİCİ SENDROMLU OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Vici sendromlu olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Çocuklarda nöbet ve hipotiroidi ilişkisi: kesitsel çalışma

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

NADİR BİR MİKROSEFALİ NEDENİ: OLGU SUNUMU

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Serebrotendinoz ksantomatozisli olgu sunumu.

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Çocuklarda febril veya afebril nöbet ya da eeg anormalliğinin hipotiroidi ile birlikteliği: kesitsel çalışma

2. TÜRK PEDİATRİ KURUMU GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ VE PRATİKTE GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Nadir görülen bir olgu: İzole hipoglossal sinir paralizisi

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

Spontan intrakranial hipotansiyon

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

Sponton intrakranial hipotansiyon

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

Sydenham Koreli bir çocukta levetirasetam etkinliği.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, ss.148

Enfeksiyon sonrası bilateral talamik sendrom tanısı alan iki vaka.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, ss.67

Pnömokoksik Menenjite Bağlı Kiazmal Optik Nörit: Olgu Sunumu

16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2014

Sendromik Mental Retardasyonlu Bir Ailede de novo PQBP1 Mutasyonu

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.112

WALKER WARBURG SENDROMU:OLGU SUNUMU

UNEKO-21, BELEK ANTALYA, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2013

Mozaik 18q Delesyonlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.270

Trizomi 12p Sendromlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.270

13q Delesyonu Sendromlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.269

Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), BODRUM, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012, ss.144-145

Is grayanotoxin directly responsible for mad honey poisoning-associated seizures

The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Kos, Yunanistan, 10 - 14 Eylül 2011, ss.73

EFFECTS OF VALPROATE AND TOPIRAMATE ON PANCREATITIS IN RATS

29th International Epilepsy Congress, Rome, İtalya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011, cilt.52, ss.259 identifier

Is Grayanotoxin Directly Responsible For Mad Honey Poisoning-Associated Seizures?

Acil Tıp Uzmanları Derneği VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.48-49

Antiepileptik İlaçların Rat Uterin İmplantasyonu Üzerine Etkisinin Incelenmesi.

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.16, sa.1, ss.57

Oksidan-Antioksidan dengede; nöbet şiddeti mi, yoksa ilaç etkisi mi önemlidir?

12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.137

Bir Olgu Nedeniyle Kleine Levin Sendromu

12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.1

Albinizm ve Eşlik Eden Otizm: Bir olgu Sunumu

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2010, ss.1

Long term effects of Oxcarbazepine and Valparoate on Thyroid Functions and Volumes in Children with Epilepsy”

26th International Epilepsy Congress, Paris, Fransa, 01 Ocak 2005, cilt.46, ss.241