Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish version of Brief Ataxia Rating Scale

DISABILITY AND REHABILITATION, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of chronic ataxia in childhood: ganglioneuroma

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.14, ss.204-206, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.21, ss.864-872, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic amiodarone treatment on rat testis

ACTA HISTOCHEMICA, cilt.118, ss.271-277, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reply to Huo et al.

Pediatric Neurology, cilt.53, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is Sinusitis Innocent?- Unilateral Subdural Empyema in an Immunocompetent Child

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.82, ss.1061-1064, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral Paramedian Thalamic Syndrome After Infection

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.52, ss.235-238, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF DE NOVO MOSAIC 18q21.3 DELETION WITH A MILD PHENOTYPE

GENETIC COUNSELING, cilt.25, ss.71-73, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood levels of cytokines in children with idiopathic partial and generalized epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.22, ss.517-521, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Childhood paroxysmal nonepileptic events

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.27, ss.124-129, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is grayanotoxin directly responsible for mad honey poisoning-associated seizures

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.1086-1092, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of valproic acid treatment on penile structure in prepubertal rats

EPILEPSY RESEARCH, cilt.99, ss.306-311, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic treatment with valproate and oxcarbazepine on testicular development in rats

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.20, ss.203-207, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antiepileptic drugs and hormones in children

EPILEPSY RESEARCH, cilt.89, ss.89-95, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retinal ganglion cell toxicity due to oxcarbazepine and valproic acid treatment in rat

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.18, ss.396-399, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Autonomic Dysfunction in Spinal Muscular Atrophy

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.28, ss.39-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

A Comparison of Pediatric- and Adult-Onset Multiple Sclerosis

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, cilt.12, ss.57-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of chronic treatment with commonly used antiepileptic drugs on passive avoidance learning in prepubertal rats

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, cilt.30, ss.57-61, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukluk Dönemi Ataksileri

Turkiye Klinikleri, cilt.4, ss.112-120, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Sydenham Koreli bir çocukta levetirasetam etkinliği.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, ss.148

Enfeksiyon sonrası bilateral talamik sendrom tanısı alan iki vaka.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, ss.67

Sendromik Mental Retardasyonlu Bir Ailede de novo PQBP1 Mutasyonu

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.112

WALKER WARBURG SENDROMU:OLGU SUNUMU

UNEKO-21, BELEK ANTALYA, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2013

13q Delesyonu Sendromlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.269

Trizomi 12p Sendromlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.270

Mozaik 18q Delesyonlu Bir Vaka

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012, ss.270

Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), BODRUM, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012, ss.144-145

Is grayanotoxin directly responsible for mad honey poisoning-associated seizures

The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Kos, Yunanistan, 10 - 14 Eylül 2011, ss.73

EFFECTS OF VALPROATE AND TOPIRAMATE ON PANCREATITIS IN RATS

29th International Epilepsy Congress, Rome, İtalya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011, cilt.52, ss.259 identifier

Is Grayanotoxin Directly Responsible For Mad Honey Poisoning-Associated Seizures?

Acil Tıp Uzmanları Derneği VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.48-49

Antiepileptik İlaçların Rat Uterin İmplantasyonu Üzerine Etkisinin Incelenmesi.

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.16, no.1, ss.57

Oksidan-Antioksidan dengede; nöbet şiddeti mi, yoksa ilaç etkisi mi önemlidir?

12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.137

Bir Olgu Nedeniyle Kleine Levin Sendromu

12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.1

Albinizm ve Eşlik Eden Otizm: Bir olgu Sunumu

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2010, ss.1

Long term effects of Oxcarbazepine and Valparoate on Thyroid Functions and Volumes in Children with Epilepsy”

26th International Epilepsy Congress, Paris, Fransa, 01 Ocak 2005, cilt.46, ss.241