Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kadın ve Çevre

Türkiye Klinikleri- Public Health Special Topics , vol.1, no.1, pp.50-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin Vücut Farkındalık Düzeylerinin Vücut Yapı ve Fonksiyonları ile İlişkisi

1.Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri, Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 November 2022, pp.28-29

KÜRESEL İKLİM KRİZİ SAĞLIK POLİTİKALARINA UYUM KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİLER: RİSK ALGISI VE RİSK İLETİŞİMİ

2. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.270-278

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Telesağlık Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

2. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIKVE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.248-256

TRABZON İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MADDE KULLANIM PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi , Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.442-452 Creative Commons License Sustainable Development

MEVSIM, ACIL SERVISLERE BAŞVURULARI ETKILIYOR MU?

7th INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Turkey, 12 - 15 November 2020

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, pp.57

Balıkçıların Tırnak Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.731-734

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenirliği

7. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 13 - 20 April 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019

TRABZON İLİNDE HEKİMLERİN SEVK SİSTEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

2.Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.461-469

TRABZON İLİNDE TOPLUMUN SEVK SİSTEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.470-475

The relation between target organ damage and leptin levels in patients with primary hypertansion

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.130-139

Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, no.2, pp.94

How Important is Intravenous Fluid Administration to Patients Presenting to the Emergency Department and to Their Families?

14th National Emergency Medicine Congress, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018