Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kadın ve Çevre

Türkiye Klinikleri- Public Health Special Topics, vol.1, no.1, pp.50-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin Vücut Farkındalık Düzeylerinin Vücut Yapı ve Fonksiyonları ile İlişkisi

1.Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri, Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 November 2022, pp.28-29

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, pp.57

Balıkçıların Tırnak Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.731-734

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenirliği

7. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 13 - 20 April 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019

TRABZON İLİNDE TOPLUMUN SEVK SİSTEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.470-475

TRABZON İLİNDE HEKİMLERİN SEVK SİSTEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

2.Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.461-469

The relation between target organ damage and leptin levels in patients with primary hypertansion

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.130-139

Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, no.2, pp.94

How Important is Intravenous Fluid Administration to Patients Presenting to the Emergency Department and to Their Families?

14th National Emergency Medicine Congress, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

DOES RAMADAN CAUSE CHANGES IN EMERGENCY DEPARTMENT ATTENDANCES?

XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA, 19 - 22 April 2018

Water in the Cities of the Future …

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 21 April 2018, pp.118-121

KTÜ TIP FAKÜLTESİ YETİŞKİN ACİL SERVİSE BAŞVURAN YABANCI UYRUKLU HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017 Creative Commons License

Disasters In View Of Public Health

The 1st Disaster and Pre-Hospital Management in the Middle East Congress, 8 - 11 October 2017 Sustainable Development

İÇME KULLANMA SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR

the 2nd INTERNATIONAL WATER AND HEALTH CONGRESS, 13 - 17 February 2017

Sularda Risk Yönetimi

1.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Cyprus (Kktc), 11 - 15 May 2016

TRABZON’DAKİ HASTANELERDE SU YÖNETİMİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2015, pp.13

Program Değerlendirmede İstatistiksel Yaklaşımlarla Anket Geliştirme Deneyimi

Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015, İzmir, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.27

İntörn doktorların göğüs tüpü takma becerisini artırmada alternatif bir simülasyon yöntemi; vitrin mankeni

XI. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ & 2ND INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS & 2ND INTERNATİONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.34

C950T and C1181G Osteoprotegerin Gene Polymorphisms In Myeloma Bone Disease

55th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Louisiana, United States Of America, 7 - 10 December 2013, vol.122 identifier

The effect of prenatal factors on the development of colon cancer

European Cancer Congress 2013 - 17th ECCO / 38th ESMO / 32nd ESTRO, Amsterdam, Netherlands, 27 September - 01 October 2013, vol.49 Sustainable Development identifier

TRABZON İLİNDE ERİŞKİNLERDE GUATR PREVALANSI VE PREVALANSI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ

5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2012, pp.32-33 Sustainable Development

Effect Of Training On Empathic Communicatıon Skills Of Nurses

3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

Prevalence of psoriasis in Trabzon,Turkey

21st EADV Congress, Prag, Czech Republic, 27 - 30 September 2012, pp.1

Trabzon daki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi Tutum ve Uygulamaları

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. “Sağlıkta İnsan Gücü” . KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi. Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011

Evaluation of cerebellar sizes of newborns aged 0-3 months by using MRI

XIIIth National Congress of Anatomy with International Participation, Kyernia, Cyprus (Kktc), 28 October - 01 November 2010, pp.88-89

Trabzon da görev yapan pediatrik yaş grubuna sağlık hizmeti sunan ebe ve hemşirelerin çocuk hasta hakları konusundaki düşünceleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), 1. Ulusal Kongresi. “Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar. Trabzon, Trabzon, Turkey, 21 - 24 September 2010

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2010, pp.1

Ormancılıkta Üretim İşçiliğinde Vücut Yapıları Kaza Risk Faktörü müdür?

15. Ulusal Ergonomi Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.1, pp.42 Sustainable Development

The effect of prenatal factors on the development of colon cancer

15th Congress of the European-Cancer-Organization/34th Multidisciplinary Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology, Berlin, Germany, 20 - 24 September 2009, vol.7, pp.204 Sustainable Development identifier

Ormancılıkta Üretim İşçiliğinde Çalışma Duruşlarının Analizi

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, vol.II, pp.364-372 Sustainable Development

Referral Types of Sexually Abused Children to Psychiatry Department and Their Sociodemographic Features in the Eastern Blacksea Region of Turkey

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008

Comorbid Psychiatric Disorders in Children with Encopresis and Their Clinical Features

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008, pp.1

Trabzon İlinde Guatr Prevalansı (ön sonuçlar)

3. Ulusal Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2008, pp.10 Sustainable Development

Kenelerin vücuda yapışma yerlerinin dağılımı.

Dördüncü Ulusal Acil Tıp Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2007, pp.55

Trabzon İlinde Hipertansiyon Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 September 2006, pp.29 Sustainable Development

İlkel bir ulaşım aracı olan varangel kazalarının analizi.

Üçüncü Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 September - 09 June 2006, pp.41 Sustainable Development

İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Psikiyatrik Özelliklerin Değerlendirilmesi

16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongres5, İstanbul, Turkey, 21 - 24 April 2005 Sustainable Development

Tachdjian ortezi ile tedavi edilen perthes hastalarının geç dönem sonuçları

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 23 October 2003, pp.444-446

Books & Book Chapters

Ultraviyole Radyasyon ve Sağlık Etkileri

in: Halk Sağlığı İklim ve Sağlık, Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.35-42, 2022 Sustainable Development

Aşı ve Etik

in: Aşı İletişimi, Nur Baran Aksakal,Erol Nezih Orhon,Murat Topbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-228, 2022 Sustainable Development

Toplumsal Bağışıklamanın Önemi ve İletişimin Rolü

in: Aşı İletişimi, Nur Baran Aksakal,Erol Nezih Orhon,Murat Topbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.53-70, 2022 Sustainable Development

Bağışıklama, Aşı ve Aşı İletişimi Tarihçesi

in: Aşı İletişimi, Nur Baran Aksakal,Erol Nezih Orhon,Murat Topbaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.3-36, 2022 Sustainable Development

Şehir sağlığı açısından elektromanyetik alanlar

in: Şehir Sağlığı, Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.64-71, 2021

Şehir Sağlığı Açısından Elektromanyetik Alanlar

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Konular: Şehir Sağlığı, Prof.Dr. Emöine Didem Evci Kiraz, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.64-71, 2021 Sustainable Development

Göç ve Sağlık

in: Göç ve Sağlık, Pekşen Y,Kara F,Topbaş M,Ertem M,Boztaş Ö, Editor, Sağlık Bakanlığı, Ankara, pp.1-241, 2020 Sustainable Development

Toplum Sağlığı Hizmetlerinde İletişim

in: Sağlık İletişimi, Erdem R,Bostan S,Yılmaz A, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-284, 2020

Toplum Sağlığı Hizmetlerinde İletişim

in: Sağlık İletişimi, Ramazan Erdem, Sedat Bostan, Ali Yılmaz, Editor, Nobel Akademk Yayıncılık, Ankara, pp.231-250, 2020

Su Sağlığı ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım: Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi., Özkan S, Bahçebaşı T, Görpelioğlu S, Topbaş M, Çom S, Irmak H, İlter H, Çamur D., Editor, Sağlık Bakanlık Yayın No: 976, Ankara, pp.17-196, 2014

Elektromanyetik Güvenliğin Sağlanması

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım: Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi., Özkan S, Bahçebaşı T, Görpelioğlu S, Topbaş M, Çom S, Irmak H, İlter H, Çamur D., Editor, Sağlık Bakanlık Yayın No: 976, Ankara, pp.245-325, 2014

Researching Sexual Abuse in Societies in Which Sexuality is Regarded as Taboo: Difficulties and Proposed Solutions

in: Sexual Abuse Breaking the Silence, Kalfoglu EA, Faikoglu R, Editor, Intech, Rijeka, pp.201-208, 2012

Expert Reports