Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An investigation of women’s pregnancy experiences during the COVID-19 pandemic: A qualitative study

International Journal Of Clinical Practice, vol.1, no.1, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The Childbirth Experiences of Syrian Refugee Mothers living in Turkey: A Qualitative Study (corresponding author)

Journal Of Reproductive And Infant Psychology, vol.1, no.1, pp.1-12, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

The analysis of negative birth experiences of mothers: a qualitative study

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, vol.37, no.2, pp.176-192, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The Effect of Foot Reflexology on the Anxiety Levels of Women in Labor

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, vol.24, no.4, pp.352-360, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A CASE OF LOWER MESODERMAL DEFECTS SEQUENCE

GENETIC COUNSELING, vol.21, no.4, pp.381-384, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Midwives' experiences of traumatic births: A systematic review and meta-synthesis (corresponding author)

European Journal Of Midwifery , vol.5, no.31, pp.1-11, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğumun İkinci Evresinde Ikınma ve Ikınma Sürecinde Ebenin Sorumlulukları

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.4, no.2, pp.159-166, 2021 (National Refreed University Journal)

COVID-19 ve Emzirme: Klinik Uygulamaya Yönelik Bir Derleme (COVID-19 and Breastfeeding: A Review for Clinical Practice)

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.675-681, 2021 (Other Refereed National Journals)

KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.59-70, 2020 (National Refreed University Journal)

Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.476-480, 2019 (National Refreed University Journal)

Riskli Gebeliklerde Bakım ve Danışmanlık (Özel Sayı): Riskli Gebeliklerde Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ebe ve Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Journal of Human Science / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, 2018 (International Refereed University Journal)

Annelerin Vajinal Doğumu Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi: Bir Nitel AraştırmaÖrneği

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.112-125, 2018 (National Refreed University Journal)

Ebelere verilen empati eğitiminin postpartum dönemdeki annelerin beklentilerini karşılama, doğumu ve ebeyi algılama düzeyine etkisi

The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, vol.14, no.2, pp.60-65, 2017 (Other Refereed National Journals)

GNTRAPARTUM ELEKTRONIK FETAL MONITORIZASYON UYGULAMASI VE SAĞLIK PROFESYONELLERININ SORUMLULUKLARI

LIFE SCIENCES, vol.12, no.1, pp.14-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte Zika Virüsü: Fetüse Etkileri, Tedavi ve Korunma, Ebenin Rolleri

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.152-153, 2016 (National Refreed University Journal)

Ebenin empatik iletişim becerisinin doğum eylemine ve doğum sonrası döneme etkisi

Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

EBENİN EMPATİK İLETİŞİM BECERİSİNİN DOĞUM EYLEMİNE VE DOĞUM SONRASI DÖNEME ETKİSİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.38-45, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Doğumda Anne Memnuniyetini Artıran Bazı Ebelik Bakım Modelleri

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayısı, vol.32, no.1, pp.133-135, 2016 (National Refreed University Journal)

Are the Nurses able to Reflect their Undergraduate Education upon the Clinic The Effect Factors

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.186, pp.143-150, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Reasons of University Students for Selecting Sexual Health Course

Middle Black Sea Journal of Health Science, vol.1, no.2, pp.1-7, 2015 (National Refreed University Journal)

Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.33-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkileri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yedi Farklı İldeki Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma.

Anadolu Sağlık ve Hemşirelik Dergisi,, vol.17, no.4, pp.245-252, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye’de Ebelik Tarihi.

E-Sağlık Ebelik Dergisi, 1 (1):31-36., vol.1, no.1, pp.31-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye’de Ebelik

E-Sağlık Ebelik Dergisi, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Medyanın Kadın Estetiği Üzerine Etkileri ve Ebenin Rolü

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Medyanin Kadın Estetiği Üzerine Etkileri ve Ebenin Rolü.

Anadolu Sağlık ve Hemşirelik Dergisi,, vol.17, no.3, pp.187-194, 2014 (National Refreed University Journal)

Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.1, pp.142-162, 2011 (Other Refereed National Journals)

İngilterede Ebelik

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, no.3, pp.89-97, 2010 (National Refreed University Journal)

Kadın Genital Mutilasyonu

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.19, no.1, pp.30-37, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gebelik Boyunca Sigara İçiminin Perinatal Dönemde Anne Ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkisi.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.19, no.3, pp.100-107, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadiği Deneyimlerini İncelenmesi, 6. Uluslararasi 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 19-21 Nisan 2019, Sivas, Turkiye (TAM METİN)

6. Uluslararasi 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 19-21 Nisan 2019, Sivas, Turkiye, Sivas, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.3-9

Gebelerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile travmatik doğum algısı arasında ilişkinin incelenmesi. 4. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi,Bolu, 2020

Gebelerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile travmatik doğum algısı arasında ilişkinin incelenmesi. 4. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi,, Bolu, Turkey, 20 - 23 February 2020, pp.1-2

Travmatik doğuma tanıklık eden ebelerin travmaları

4. Ulusal 5. Uluslararası Ebelik Kongresi, 7 - 10 November 2019

Gebe ve fetus açısından prenatal bağlanma ve sonuçları

4. Ulusal 5. uluslararası ebelik kongresi, 7 - 09 November 2019

Simülasyon Yöntemiyle Vajinal Doğum Eğitimi

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 22 - 16 June 2019

Annelerin emzirme özyeterliliği üzerine doğum sonu fonksiyonel ve postpartum depresyum durumun etkisi

3. uLUSLARARASI 4. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ , Konya, Turkey, 3 - 07 October 2019, pp.1-2

Gebe ve Fetus Açısından Prenatal Bağlanma ve Sonuçları, 6. Uluslararasi 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 19-21 Nisan 2019, Sivas, Turkiye. (TAM METİN)

6. Uluslararasi 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 19-21 Nisan 2019, Sivas, Turkiye. , Sivas, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.3-9

Simülasyon Temelli Vajinal Doğum Eğitimi, Haziran 20-22 2019, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi . Erzurum (TAM METİN)

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20-22 HAZİRAN 2019, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.3-7

Down Sendromlu Çocuğa Sahip Olan Annelerin Yaşadığı Deneyimlerin İncelenmesi

6.Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 19 - 21 April 2019

Doğumun 2. evresi: Ikınma ne zaman başlanır ve ne kadar sürer

3. Uluslararası GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRESİ, 14 - 17 February 2019

Travmatik doğumlara tanıklık eden ebelerin deneyimlerinin incelenmesi: Bir meta sentez çalışması örneği

3. Uluslararası gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.1-7

Ebelerin Empatik İletişim Becerisinin, İntrapartum Dönemdeki Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018

Kanada daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018

1. Eebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, Turkey, 5 - 07 December 2018, pp.1-7

1. Eebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1-10

Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Doğum Merkezleri: Kanada'dan İzlenimler

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2018, pp.1-2

Doğumda Anne Memnuniyeti ve Ebe Desteği

III. Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu (Tema:Kadın Olmak), Erzurum, Turkey, 10 - 11 May 2018

Annelerin fundal bası uygulamalarına yönelik deneyimlerinin incelenmesi: Karma (mix) method çalışma

3. uluslarası 4. ulusal ebelik kongresi, Ankara, Turkey, 22 September - 24 October 2017

Gebelerin Travmatik Doğum Algıları ve Bu Algılarını Etkileyen Faktörler

4. Ulusal 3. Uluslarası Ebelik Kongresi, 22 - 24 September 2017

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, Italy, 15 - 17 May 2017, vol.3, no.9, pp.1-2

Vajinal Doğumda Ebe Desteğinin Önemi

Tıbbi Endikasyon Dışı Sezaryenlerin Önlenmesi Çalıştayı “Tabii Ki Normal Doğum, Trabzon, Turkey, 21 February 2017

Doğal Doğum Felsefesi (Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi)

Konferans: Doğal Doğum Konferansı, Rize, Turkey, 07 December 2016

Traditional Practices Related To Pregnancy Birth Postpartum and Baby Care İn South Eastern Turkey

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon: Educatıon, Health And Ict From A Transcultural Perspectıve Hum, SPAİN, 15 - 17 June 2016

Traditional practices related to pregnancy, birth, postpartum, and baby care in south eastern Turkey.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, pp.11-12

Doğumda Elektro Fetal Monitorisazyon Gerekli mi

2.EGE G-EBELİK VE DOĞUM KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2016

Doğum Eyleminde Elektronik Fetal Monitorisazyon Gerekli Mi?

2. Ege G-ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2016

DOĞUMDA KANIT TEMELLİ UYGULAMAMALAR: ELEKTORO FETAL MONİTORİZASYON GEREKLİ Mİ?

2. EGE G-EBELİK DOĞUM KONGRESİ/ DOĞUMDA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR: ELEKTRO FETAL MONİTORİSAZYON GEREKLİ Mİ?, İzmir, Turkey, 5 - 06 May 2016, pp.3-6

Üniversite Öğrencileri Hangi Konularda Sağlık Eğitimi Almak İstiyor?

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.48-49

Gebelikte ZİKA Virüsü: Fetusa etkileri, Tedavi ve Korunma, Ebenin Rolleri.

7. Ulusal, 3. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi,, Adana, Turkey, 27 - 30 April 2016, pp.69

Doğumda Anne Memnuniyetini Artıran Bazı Ebelik Bakım Modelleri.

7. Ulusal, 3. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi,, Adana, Turkey, 26 - 30 April 2016, pp.67-68

Ebenin Empatik Iletişim Becerisinin Doğum Eylemine Ve Doğum Sonrasi Döneme Etkisi

2. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 February 2016, pp.5-6

Ebenin Empatik İletişim Becerisinin Doğum Eylemine ve Doğum Sonrası Sürece Etkisi

2. Ulusal doğum sonu bakım kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 February 2016

Doğum Salonunda Çalışan Ebelere Verilen Empati Eğitiminin Annelerin Ebeden Memnuniyet İfadelerine Etkisi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obsteri Kongresi(Uuslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1

Doğumdaki Ebe Sayısı ve Ebelerin Memnuniyet Düzeyi ile Annelerin Doğum Memnuniyeti Arasında Bir İlişki Var mı?

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.5-6

Kadınlarda Yaşlılık Döneminde Görülen Üreme Sağlığı Sorunları

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 15 - 17 May 2015, pp.15

Doğumda Anne Memnuniyetinin Anne-Yenidoğan ve Aile Sağlığına Etkisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015

Doğumda Anne Memnuniyetini Artıran Bazı Ebelik Bakım Modelleri

Uluslararası Katılımlı 5. Ankara Ebelik Günleri, Ankara, Turkey, 08 May 2015, pp.13

Ebelerin Empati Eğitimi Alma Dönemlerine Göre, Annelerin Doğuma ve Ebeye Yönelik Bazı Algılarının İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 5. Ankara Ebelik Günleri (sözel bildiri), Ankara, Turkey, 4 - 08 May 2015, pp.32

Annelerin Emzirme Davranışı ve Etkileyen Faktörler

”, 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.41

Öğrenciler Pospartum Depresyonu Neye Benzetiyor?

2. Uluslaraerası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2015, pp.2-4

Ebelerin Empati Eğitiminde Yaratıcı Drama Tekniğinin Önemi.

6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.14

Ebelik Mesleğine Farklı Bir Bakış: Ebelik Sembolleri ve Teknikleri

6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.53

Kadınların Travmasız Doğum Deneyimleri İçin: Duygudaş Ebe Olmak

6. Ulusal&2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.97

Are The Nurses able to Reflect Their Undergraduate Education upon The Clinic? The Effect Factors

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.143-150 identifier

Are the nurses able to reflect their undergraduate education upon the clinic?

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Praha, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, pp.1-7

Doğumda Anne Memnuniyeti: Bir TÜBİTAK projesi

Sivas Ebelik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 06 May 2014

Öğrenci Hemşirelerin Klinik Hemşirelerine İlişkin Görüşleri.

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.91

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalıştırılıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.108

Hemşirelerin Boş Zaman Etkinlikleri:Trabzon Örneği

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.77

Erkek Hemşireler Hangi Kliniklerde Çalışıyor?

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Ebelik biliminde nitel araştırmaların önemi

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1

Perineal Travmayı Azaltmak İçin Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Teknikler

3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Doğumda Anne Memnuniyetinin artırılmasında ebenin empatik iletişim becerisinin önemi.

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1-4

EANS YAZ OKULU PROGRAMINDAN İZLENİMLER

3.Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 November - 23 December 2013, pp.15

Perineal travmayı azaltmak için doğumun ikinci evresinde kullanılan teknikler

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.55

Kalınan Oda Tipine Göre Annelerin Doğum Odasından ve Doğumdan Memnuniyet Durumları.

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1-3

Avrupa Hemşirelik Bilim Akademisinin (EANS) 3 Yıllık Yaz Okulu Programından İzlenimler

3. Ulusal 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Kızlarda bebeklik ve çocukluk döneminde görülen bazı jinekolojik sorunlar (sözlü sunum)

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 July 2013, pp.3-4

Doğumda Anne Memnuniyeti

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013

Kızlarda Bebeklik ve Çocukluk Döneminde Görülen Bazı Jinekolojik Sorunlar.

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Doğum Ağrısının Azaltılmasında Akupresürün Etkisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.106-107

Ebenin empatik yaklaşımının doğum eylemine ve doğum sürecine etkisi

1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, pp.23-24

Sağlık eğitiminin kürtaj bakış açısına etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.127

Sağlık eğitiminin organ bağışı üzerindeki etkisi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.160

Jinekolojik Muayene Anksiyetesi ve Ebelik Girişimleri

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.7

Göbek Kordonu Kanının Kök Hücre Tedavisinde Kullanımı ve Ebenin Rolü

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.23-25

Doğum Eyleminde Ebenin Yaklaşımına Yönelik Etik Sorun:Bir Örnek Çalışma

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012, pp.8-9

Kadın ve Estetik: Medya ve Estetik

3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 13 April 2012

İsveç’in Lund Üniversitesindeki EANS Yaz Okulundan İzlenimler. Safranbolu

1.Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011,, Karabük, Turkey, 13 October - 16 November 2011, pp.1

İngiltere’de Ebelik Eğitimine Yönelik İzlenimler.

1.Uluslararası 2.Ulusal Ebelik Kongresi, Karabük, Turkey, 13 October - 16 November 2011, pp.2

İsveç’in Lund Üniversitesindeki EANS Yaz Okulundan İzlenimler.

1.Uluslararası 2.Ulusal Ebelik Kongresi, 13 September - 16 November 2011

Öğrenci Gözüyle Ebeliğin İmajı: 5N 1K”

2.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.3

Doğumda Aromaterapi

2. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.34

İngilteredeki Suda Doğum Uygulamalarına Yönelik İzlenimler

7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011, pp.23

Gebelikte Aktif ve Pasif Sigara İçiçiliğinin Perinatal Dönemde Anne ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkisi.

7. Ulusal Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011, pp.1

Gebelik ve Lohusalık Depresyonunda Ebenin Rolü”,

7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 22 - 25 April 2011, pp.34

Aşiret Yapısının Kadın Üreme Sağlığına Etkisi

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.5

Perinatal Dönemdeki Annenin Depresyonu İle Beslenmesi (Vitamin / Mineral) Arasında İlişki”,

10.Uludağ Jınekoloji ve Obstetri Kış Kongresi,, Bursa, Turkey, 3 - 06 April 2011, pp.25

Aşiret Yapısının Üreme Sağlığı Ürezine Etkisi.

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Turkey, 3 - 06 March 2011

“Doğum Eyleminde Kullanılan SP6 Bası uygulamasının doğum ağrısı ve doğumun süresine etkisi”

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2009, pp.12-13

Doğum Eyleminde SP6 Basının Doğumun Süresi ve Ağrısı Üzerine Etkisi.

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Doğum Eyleminde SP6 Bası Uygulamasının Doğum Ağrısı ve Doğumun Süresine Etkisi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Abortus tanısıyla yatan gebelerin daha önce küretaj olma durumları ve durumluluk kaygı düzeyleri”

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009,, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009, pp.24

Kadın Sünneti

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, pp.32-33

Kadınların Pap testi konusundaki Bilgi Düzeyleri

6. Ulusal “Uluslararası Katılımlı” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.78

Beklenmeyen Gebeliklerde (Plansız Gebelik) Gebeliğe Yönelik Tutum ve Davranışlar

1. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Ebelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 04 May 2007, pp.6

Normal Doğum Yapan Annelerde Yenidoğan Ağırlığını Etkileyen Maternal Faktörler

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.3-5

Trabzonda Gebelikte Sigara İçimi

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007,, Ankara, Turkey, 19 - 23 April 2007, pp.2-5

Gebelik Boyunca Sigara İçiminin Perinatal Dönemde Anne ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkisi,

5. Uluslarası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.56-57

Books & Book Chapters

Gebelikte Sipirütüel Bakım

in: Normal Gebelik ve Bakım : Gebelikte Sipirütel Bakım , Yüksekova Ö,Evcili F,Doğaner G, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-17, 2021

Acil Kontrasepsiyon

in: Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması :Acil Kontrasepsiyon , Turan Z, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-15, 2021

Baba Adayı Ne Yapmalı

in: Ina May'ın Doğum Meselesi , Fatma Deniz Sayıner,Gülbahtiyar Demirel, Editor, akademisyen yayınevi , Ankara, pp.70-79, 2018

Doğumda Fetal Kalp Hızının İzlenmesi

in: Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı, Can HÖ,Yücel Ü,Hadımlı A., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.30-52, 2018

Sağlığı Korunmasında ve Geliştirilmesinde Medyanın Etkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ C, Editor, Göktuğ Taşkın Yayıncılık, Ankara, pp.233-252, 2016 Creative Commons License

Cilt Problemleri

in: Gebelikte Tıbbi Problemler, Soğukpınar N., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.17-26, 2016

Other Publications