Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rosa canina extract has antiproliferative and pro-apoptotic effects on human lung and prostate cancer cells

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.72, ss.273-282, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Rosa canina Extract has Antiproliferative and Proapoptotic Effects on Human Lung and Prostate Cancer Cells

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.72, ss.273-282, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effects of L-theanine against doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, cilt.108, ss.1524-1534, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SCUBE1: a promising biomarker in renal cell cancer

INTERNATIONAL BRAZ J UROL, cilt.43, ss.638-643, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SCUBE1: A promising biomarker in renal cell cancer

INTERNATIONAL BRAZ J UROL, cilt.43, ss.638-643, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of mad honey on testosterone levels of male rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.117, ss.677-680, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Elevated Serum Levels of SCUBE1, a Marker for Coagulation, in Patients with Breast Cancer

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.237, ss.127-132, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prevalence of Metabolic Syndrome in Patients with Mucosal Lichen Planus: A Case-Control Study

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY, cilt.16, ss.439-445, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The indicator of hypoxia in acute leukemia: Ischemia-modified albumin

CANCER BIOMARKERS, cilt.15, ss.559-565, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of serum sTWEAK and sCD163 levels in patients with acute and chronic coronary artery disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, ss.9394-9402, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognostic Value of Red Cell Distribution Width in Patients With Pulmonary Embolism

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.20, ss.365-370, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Left ventricular systolic asynchrony: an important sign for cardiac involvement in plaque-type psoriasis

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.53, ss.369-375, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How Does Colistin-Induced Nephropathy Develop and Can It Be Treated?

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, cilt.57, ss.3463-3469, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lipoprotein-associated phospholipase A2 level in patients with Behcet's disease

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.27, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidized LDL in Inflammation: From Bench to Bedside

MEDIATORS OF INFLAMMATION, cilt.2013, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Left Ventricular Dyssynchrony and Its Effects on Cardiac Function in Patients with Newly Diagnosed Hypertension

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, cilt.29, ss.914-922, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Echocardiography

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, cilt.29, ss.914-922, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Pulmonary atelectasis and survival in advanced non-small cell lung carcinoma

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.115, ss.176-180, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of antiepileptic drugs on plasma lipids, lipoprotein (a), and liver enzymes

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.21, ss.70-74, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased plasma endothelin-1 levels in patients with intracerebral hemorrhage

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, cilt.9, ss.176-180, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The variation of serum lipoprotein (a) level with disease activity in psoriasis - Reply

BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.140, ss.566-567, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The variation of serum lipoprotein (a) level with disease activity in psoriasis

BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.138, ss.917-919, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Polymorphonuclear (PMN) elastase levels in depressive disorders

BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.39, ss.357-363, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PLASMA LIPOPROTEIN(A) AND ITS RELATIONSHIP WITH DISEASE-ACTIVITY IN PATIENTS WITH BEHCETS-DISEASE

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.33, ss.473-478, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lipoprotein (a) levels in patients with diabetes mellitus

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.25, ss.251-255, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

HIGH LIPOPROTEIN (A) LEVELS AS A THROMBOGENIC RISK FACTOR IN BEHCETS-DISEASE

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.53, ss.351-352, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship of Serum Pentraxin-3 with Peripheral Arterial Disease

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.17, ss.187-192, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diagnostic Value of Pentraxin-3 in Patients with Spontaneous Subarachnoid and Intracerebral Hemorrhage

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.16, ss.133-136, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diagnostic Value of Cyclophilin A in Acute Ischemic Stroke

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.16, ss.54-56, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Apolipoprotein-A1 ve apolipoprotein B'nin referans sınırlarının incelenmesi

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.10, ss.35-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresyonlu hastalarda lipid ve lipoprotein düzeylerinin incelenmesi

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.168-172, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Increased plasma endothelin-1 levels in patients with intracerebral hemorrhage

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, cilt.9, ss.176-180, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increased plasma endothelin-1 levels in patients with intracerebral hemorrhage

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, cilt.9, ss.176-180, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresyonda Akut Faz Proteinleri

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.8, ss.177-182, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel futbolcularda lipid, lipoprotein ve Lp(a) düzeyleri

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ, cilt.3, ss.39-41, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebrovasküler hastalıklarda Glaskow koma puanı ile lipoprotein (a) ilişkisi

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.3, ss.89-92, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Miyokard infarktüsünde bir değerlendirme faktörü olarak karbonik anhidraz III

Karadeniz Tıp Dergisi, cilt.9, ss.15-17, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest oksijen radikal temizleyici olarak Aprotinin’in rolü (Deneysel çalışma).

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.2, ss.208-216, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon ve çevresinde yaşayan sağlıklı kişilerde lipid ve lipoprotein düzeyleri

Karadeniz Tıp Dergisi, cilt.6, ss.201-205, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

Hemodiyaliz Sırasında Setlerin Işığa Maruz Kalması İmmun Sistemi Etkiliyor mu?

5. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.69

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA MATRİKS ETKİSİ

KBUD ULUSLARARASI KATILIMLI PREANALİTİK EVRE SEMPOZYUMU, 23 - 24 Mart 2018

Biyokimya Laboratuvarı Test İstemlerinin Etkin Kullanımının Birliktelik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.420

İki Farklı Koagülasyon Otoanalizöründe Çalışılan Hasta Sonuçlarının Karşılaştırılması

klinik biyokimya uzmanları derneği uluslararası katılımlı lab&expo 2017, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.178

Eritrosit Sedimentasyon Hızının ölçümünde 2 farklı otoanalizörün Westergren yöntemi ile karşılaştırılması

klinik niyokimya uzmanları derneği uluslararası katılımlıkongre lab&expo 2017, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.181

RELATIONSHIP BETWEEN LDL SUBFRACTIONS AND POSTPRANDIAL LIPEMIA IN HEALTHY SUBJECTS

85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 23 - 26 Nisan 2017, cilt.263 identifier

SOLUBLE TUMOR NECROSIS FACTOR-LIKE WEAK INDUCER OF APOPTOSIS AND SOLUBLE CD163 LEVELS IN PATIENTS WITH BEHCET'S DISEASE

85th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 23 - 26 Nisan 2017, cilt.263 identifier

Flow cytometric assessment of the Rosa canina extracts on different cancer types

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.63

High sensitive kardiyak troponin T testi için en uygun kalite kontrol prosedürünün seçilmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.13

Glukoz ve kreatinin testleri için en uygun kalite kontrol prosedürünün belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.21

Klinik kimya testlerinin performanslarının süreç sigma yöntemi ile değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Expo 2016, Trabzon, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.20

Effect of instant black tea on gene expression of paraoxonase-1 in hepatocyte (HepG2) cell lines

2nd International and 14th Iranian Nutrition Congress, Tahran, İran, 4 - 07 Eylül 2016, ss.22

In silico affinities of some statins to paraoxonase-1 enzyme

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.234 identifier

Determination of oxidant-antioxidant status at postprandial lipemia

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.394 identifier

Homology modeling and molecular docking study of the paraoxonase-1 and its polymorphic variants Q/R 192 and M/L 55 for non-statin lipid lowering drugs

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.233 identifier

The effects of gallic acid on the acute necrotizing pancreatitis in rats

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.393 identifier

Investigation of relationship between postprandial lipemia and erythrocyte membrane cholesterol level

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.173 identifier

The effects of N-acetylcysteine on microsomal and serum paraoxonase 1 activities at high fat diet induced obese rats

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.393 identifier

Role Of Osteopontin In Differential Diagnosis Of Acute Exacerbations Of COPD From Pneumonia

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), San-Francisco, Kostarika, 13 - 18 Mayıs 2016, cilt.193 identifier

Fındığın hipekolesterolemik kişilerde glutatyon redüktaz-peroksidaz seviyelerine etkisi

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 Kasım - 06 Aralık 2015, ss.336

Ahlat armudunun (Pyrus Elaeagnifolia Pall.) Antioksidan kapasiitesi

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.329

GLUKOZ VE KREATİNİN TESTLERİ İÇİN EN UYGUN KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜNÜN SEÇİLMESİ( EVALUATION OF MOST APPROPRIATE QUALITY CONTROL PROCEDURES FOR GLUCOSE AND CREATININE)

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya [27th National Biochemistry Congress, Antalya / TURKEY], Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.40, no.1, ss.145

THE DIAGNOSTIC VALUE OF CYCLOPHILIN A IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015, ss.151

THE DIAGNOSTIC VALUE OF CYCLOPHILIN IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

8. Mediterranean Emergency Medicine Congress, Roma, İtalya, 5 - 09 Eylül 2015, ss.105

Mortality Prediction with Lactate and Lactate Dehydrogenase

3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Grenada, İspanya, 15 - 17 Nisan 2015, cilt.9043, ss.78-84 identifier identifier

Koagülasyon Örneklerinin Ret Oranlarının Değerlendirilmesi

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ LABORATUVAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

Hazelnut-enriched diet improves oxidantantioxidant status beyond a lipid-lowering effect in hypercholesterolemic subjects

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6, no.1, ss.331-332

Potasyum(K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile İrdelenmesi

Tıp Bilişimi Derneği IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

Prediction of Some Complete Blood Count Parameters? Values Using Boosted Regression Tree

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012, ss.1-4

Trabzon bölgesi ikinci trimester tarama testi sonuçlarının değerlendirilmesi

XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.61

Kale extracts increase the resistance of LDL to oxidation

Joint Conference of the 33rd FEBS Congress/11th IUBMB Conference, Athens, Yunanistan, 28 Haziran - 03 Temmuz 2008, cilt.275, ss.380 identifier

The effects kale extracts on protein oxidation of erythrocyte membranes

Proteomics, Protein Structure and Function Workshop with International Partipication, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.15

Apolipoprotein-A1 ve apolipoprtein B'nin referans sınırlarının incelenmesi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.75

Periferik arter hastalığında serum Lipoprotein(a) düzeyleri.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.32

Behçet hastalığında lipid peroksidasyonu

V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 1996, ss.35

Relationships of MDA with various metabolic parameters in diabetic patients

International Congress on Free Radicals in Health and Disease, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1995, ss.142

Relationships of MDA with various metabolic parameters in patients with different thyroid hormone status

International Congress on Free Radicals in Health and Disease, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Eylül 1995, ss.145

Behçet hastalığında trombojenik risk faktörü olarak lipoprotein (a)'nın değerlendirilmesi

İzmir Tabip Odası Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu, İzmir, Türkiye, 16 - 21 Ekim 1994, ss.1

Koroner arter hastalığında risk faktörü olarak LP(a)'nın değerlendirilmesi

XII. Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Nisan 1994, ss.16

Kitap & Kitap Bölümleri

Lipid Metabolizması

Sorularla Konu Anlatımlı Tıbbi Biyokimya, Prof.Dr. Dildar KONUKOĞLU, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, ss.205-232, 2018

AKUT DEMİR ZEHİRLENMESİ

KLİNİK TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI ZEHİRLENME DEĞERLENDİRMESİNİN ÇAĞDAŞ UYGULAMASI, İlhan N., Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitap Evleri, Elazığ, ss.309-318, 2017

Lipidler: Yapı ve Fonksiyon

Sorularla Konu Anlatımlı Tıbbi Biyokimya, Konukoğlu D, Andican ZG, Uzun H, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, ss.111-119, 2016